Střešní tašky pro památkově chráněné objekty

Partneři sekce:
  • Prefa

Odborníci památkového ústavu mají o střešních krytinách jasno a majitelům málokdy ustoupí. Jak vybrat správnou krytinu pro památkově chráněné objekty?

Info o materiálu:

Z hlediska dostupnosti lze volit prakticky ze všech pálených bobrovek na trhu – výběr je poměrně rozmanitý. U drážkových tašek vhodných z památkářského hlediska už tak pestrý výběr není, jelikož je na trh dodává znatelně méně výrobců. Dle konkrétních doporučení památkového ústavu jsou preferovanými drážkovými taškami Tondach krytiny Falcovka 11, Francouzská 12 a 14 či Univerzál 12, u Bramacu pak Granát 13.

Střešní krytina objektů v ochranných pásmech či rezervacích je často jablkem sváru mezi majitelem a památkovou péčí, jelikož názor obou stran na vhodný typ krytiny se často rozchází. Při podání žádosti o výměnu střešní krytiny proto majiteli velmi často může přijít stanovisko s podmínkou typu: „Krytina bude materiálově v místě tradiční, tj. z pálených tašek typu bobrovka, popřípadě tašek drážkových – tašky budou režné, tj. bez povrchové úpravy glazurou nebo engobou.“

Proč taška pálená?

Vysvětlení je nasnadě – betonová krytina (neřku-li plechová) je novodobým výrobkem, který je z pohledu památkové péče nevhodný pro objekty, u kterých je žádoucí zachovat původní vzhled, ráz a tradici lokality. Oproti tomu je pálená taška výrobkem, který spoluvytváří chráněné hodnoty staveb a zachovává kontinuitu v lokalitě.

Rozdíly jsou nejen ve vzhledu, ale i v projevech stárnutí krytiny. Betonová taška stárne jinak než taška pálená, což v rámci chráněného území není žádoucí jev. Objekt s betonovou krytinou pak působí, zejména v dálkových pohledech a výhledech z exponovaných bodů v lokalitě, cizorodě a rušivě.

Proč bobrovky/falcovky?

Typ krytiny je stanoven s ohledem na nejvyšší pravděpodobnost výskytu daného typu krytiny v lokalitě. Bobrovky a falcovky jsou krytinou, která má na území České republiky bohatou historii a řadí se mezi nejpoužívanější krytiny.

Doporučením krytiny typu bobrovka/falcovka se tak památkový ústav snaží udržet shodný materiál charakteristický pro danou lokalitu a udržet shodné tvarové řešení viditelné části střešního pláště (a to včetně způsobu kladení krytiny), což je důležité zejména s ohledem na místo a historickou tradici a zachování charakteristické textury střešní krajiny.

Co je zakázané?

Co přes památkovou péči ovšem rozhodně neprojde, i když bude zvolen vhodný typ krytiny, to jsou různé úpravy glazurou či engobou – tyto tašky totiž mají vzhled značně odlišný od klasických, zachovávají si velmi nežádoucí „stálost“ a neumožňují krytině přirozeně stárnout a patinovat. Krytina proto musí vždy být režná bez povrchových úprav.

Bobrovka je jednou z historicky nejstarších a nejvíce rozšířených střešních pálených střešních krytin. V současné době se využívá zejména v oblastech tradiční zděné zástavby vesnic a měst, konkrétněji pak na památkově chráněné objekty či objekty v památkových zónách a rezervacích, u nichž hrozí při použití jiného typu krytiny narušení střešní krajiny.

Obdélníkové tašky, které se vyznačují hladkým povrchem bez drážek a segmentem oblouku na dolní straně tašky, jsou vhodné pro sedlové, valbové i pultové střechy objektů, kvůli své váze však jejich instalace často vyžaduje zesílení konstrukce krovu. Bobrovky lze vyskládat i na oblé tvary střech (vikýře, volská oka atp.). Nejběžněji se bobrovky pokládají na husté a řídké laťování ve formě šupinového a korunového krytí. Jednoduchá pokládka, tzv. loučová, na našem území obvyklá není.

Tento typ střešní krytiny má ve svém portfoliu řada výrobců – jednotlivé produkty se však liší zejména svou vahou, nikoli rozměry. Povrchy běžně dostupných tašek jsou režné či s glazurou nebo engobou (obojí z památkářského hlediska nevhodné). Na trhu lze narazit i na betonové bobrovky – ty však pro potřeby památkově chráněných objektu nejsou vhodné, ať už na kulturní památky, či do zón a rezervací patří striktně bobrovky pálené.

Původní tvar falcovky, ze kterého dnes čerpají všechny dostupné výrobky odpovídající památkářské představě této tašky, se poprvé objevil přibližně v 19. století. Falcovka je plochá lisovaná střešní taška opatřená po okrajích drážkami (takzvanými „falcy“), které do sebe přesně zapadají.

Tašky se vyrábí, obdobně jako bobrovky, režné, glazované, s engobou či betonové. Pro potřeby využití na památkově chráněných objektech jsou přípustné opět pouze režné tašky bez jakýchkoli povrchových úprav. Krytina se klade na střešní latě tak, že se sousední tašky mírně překrývají – což brání průniku dešťové vody do objektu, ale vyžaduje přesné, zodpovědné pokládání. Falcovky jsou oproti bobrovkám rozměrově větší.

Klasickou falcovku na českém trhu vyrábí pouze firma Tondach. Stejně tak památkářsky přijatelné obdoby drážkové tašky – Francouzská, Brněnka, Steinbruck či Univerzál (kvůli minimálnímu zájmu vyřazený z nabídky) vyrábí firma Tondach. Alternativu lze ještě hledat u firmy Bramac a drážkové tašky Granát. Uvedné ceny tašek nejsou konečné, pro konkrétní realizace, ­zejména ty, které konkrétní výrobce podporuje, může finální cena objednávky klesnout i v řádu desítek procent.

Opál

Keramická taška Opál ctí charakteristický kulatý tvar a hladký povrch klasických bobrovek – je tedy vhodná i pro historické a památkově chráněné objekty.

Šířka tašky
180 mm

Délka tašky
380 mm

Hmotnost
1,8 kg/ks

Spotřeba
33,7–38,3 ks/m2

Cena bez DPH
14,10 Kč/ks

Výrobce
Bramac

Opál
Opál