Šikmá střecha: řešení prověřené historií
Galerie(4)

Šikmá střecha: řešení prověřené historií

Partneři sekce:
  • Prefa

Sedlová střecha je především jednou z tradic českého venkova, která dotváří známou tvář české kotliny. Taková střešní konstrukce má nejvýhodnější parametry právě v mírných a chladných podnebných pásech. Naopak v jižních zemích se častěji uplatňují střechy ploché. Kromě toho, že je nejběžnějším řešením zastřešení obytných domů, umožňuje atraktivní využití obytného podkroví. To se neobejde bez kvalitní tepelné izolace.

Mnohé rodinné a bytové domy postavené v minulých stoletích byly v prostoru půdy ponechány bez jakéhokoliv zateplení. Velmi často se v prostoru půdy vyskytovaly skladové prostory. Zazimovávalo se zde seno.

V mnohých domech se v hřebenových konstrukcích uskladňovalo obilí a tyto části sloužily jako malé sýpky.
V současnosti se mnoho těchto prostor rekonstruuje a renovuje. Další obytná plocha se šikmými stropy a střešními okny s výhledem na oblohu a široké okolí není jediný bonus podkroví – mnohdy se k ní přidává volný a vzdušný prostor, který oživují prvky tradičního dřevěného krovu.

V případě městské zástavby je rekonstrukce podkroví vyvolána převahou poptávek po bydlení či administrativní činností v centrech městských aglomerací. Rekonstrukce podstřešních prostor je v tomto případě finančně nejdostupnější. Možnost zařídit si bydlení s výhledem na starobylá zákoutí či cihlově červenou barvu střech přitahuje estetičnost tohoto prostoru a vcítění se do ducha starého města.

Izolace ze skelných vláken
Důležitým a nepostradatelným materiálem ve skladbě šikmé střechy je tepelná izolace. Mezi nejčastěji používané tepelněizolační materiály patří polystyren a minerální vlna. V ekologickém stavitelství se uplatňují různé přírodní materiály, například ovčí vlna, starý papír či sláma. Jednou z možností jsou minerální vláknité izolace ze skelných vláken vytvářejících miliony suchých vzduchových dutinek. Do šikmých střech se tato izolace vkládá velice snadno a dobře v nich drží. Jelikož vzdálenosti jednotlivých krokví jsou různé, minerální vláknité izolace ze skelné vlny ideálně vyplní vzniklou mezeru.

Mezi výhody minerálněvláknité izolace patří lehkost, prodyšnost, nenasákavost, mechanická odolnost či zvuková pohltivost. Vysoká tuhost některých produktů, speciálně vyvinutých pro tuto aplikaci, nevyžaduje dodatečné ukotvení či přichycení a tyto produkty lze aplikovat mezi krokve, do nadkrokevních systémů i do roštu pod krokve.

Skelná minerální izolace s maximálně možnou tuhostí o velikosti dvojnásobku vlastní hmotnosti (ukázka rastru)

Zateplení má svá pravidla

Aktuální požadavky na ochranu tepla, letní stabilitu (předcházení přehřívání v letním období), požární bezpečnost a ochranu proti hluku jsou velmi přísné. Zvyšují náročnost pro správný návrh, a tím zvyšují i náročnost vlastního provedení izolace šikmých střech. Přispívají však k vysokému standardu užívání a k tepelnému komfortu.

Každá šikmá střecha je neodmyslitelně spjata s dřevěným krovem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy – krokve, kleštiny, sloupky, pásky atd. Dřevěné konstrukce samotné jsou oproti tradičním betonovým stavbám lehké. Je mnohem složitější u nich zabezpečit tepelnou stabilitu – tepelný komfort. To vše je ve velké míře úkol kladený na tepelnou izolaci.

Zateplení je možné provést v několika variantách – nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Všechny tři kombinace zateplení jsou vhodné a mohou dosahovat různých stupňů tepelněizolačních, zvukověizolačních a požárněbezpečnostních vlastností. V každém případě ať už se jedná o jakoukoliv uvedenou vlastnost, s kvalitní izolací se zhodnocují vlastnosti vnitřních konstrukcí, a to nejen zvýšeným tepelným komfortem, ale i zvýšenou odolností proti hluku a případnému ­požáru.

Vzhledem k náročnějším tepelnětechnickým požadavkům dnes nestačí izolaci jen vložit mezi krokve. Je třeba izolaci aplikovat minimálně ve dvou vrstvách – mezi krokve a pod krokve nebo mezi krokve a nad krokve.


Energetické zhodnocení konstrukce krovu

Výhody nadkrokevního systému
Od počátku devadesátých let minulého století obliba podkrovních obytných prostorů rychle stoupala. Se zateplováním střech jsme neměli velké zkušenosti, a tak se zprvu tepelná izolace aplikovala zpravidla jen mezi krokve, později tento postup však nesplňoval normy tloušťky zateplení. Začala se tedy vkládat i pod krokve, to však znamenalo zmenšení podkrovního prostoru. Relativně novým řešením je nadkrokevní systém. Oproti starým postupům má hned několik výhod.

V první řadě se přiznáním krokevního systému v interiéru zvyšuje estetický komfort vnitřního prostředí, neboť aplikací minerální izolace nad krokve získáme větší užitný prostor. Dále dochází k minimalizaci vzniku tepelných mostů. Tepelná izolace se aplikuje mezi pomocný dřevěný rošt, který koresponduje s krokevním systémem, a dosahuje tak vyšší hodnoty součinitele prostupu tepla než je tomu u staršího způsobu zateplovaní pouze mezi krokve, které je v dnešní době již zastaralé a neefektivní ve srovnání s ostatními příklady zateplení šikmých střech.

Podélný řez konstrukcí krovu nadkrokevního systému a systému mezi- a nadkrokevního

Díky posunu linie kondenzace za hranici nosného krokevního systému lze dosáhnout i vyšší životnosti celého krovu. Během aplikace minerální izolace je krov proti možnému zatečení chráněn původními vrstvami střešní konstrukce a parotěsnou vrstvou. Jeho aplikace je tedy nenáročná a vhodná zejména při rekonstrukcích starších budov z vnějšího líce budovy.

Návrh izolace je v rukou projektanta, který musí zaujmout individuální přístup k jednotlivým návrhům. Důležitým a neodmyslitelným výsledkem však musí být nižší energetická náročnost objektu. Čím více zateplíte, tím více ušetříte – to je heslo, které je nejen pravdivé, ale bude čím dál více aktuální.

Ing. Marcela Bosáčková

Autorka je aplikační manažerka společnosti Knauf Insulation.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.