Partneři sekce:
  • Prefa
Sanace střešních plášťů

Sanace střešních plášťů

Asi znáte tu klasifikaci plochých střech, do níž pronikl černý humor – ploché střechy se podle ní dělí na střechy, které tečou hned, a na ty, které tečou posléze. Dnes ovšem není pro tuto nadsázku opodstatnění. Poučenější, ne-li odborné veřejnosti je toto klišé již poněkud proti mysli.

Nová střecha pro Kociánku

Nová střecha pro Kociánku

Brněnskému Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Kociánce, se během léta dostalo nové střechy. Rekonstrukce trvala pouhé tři měsíce, během nichž byla odstraněna stará střecha a položena nová. Projekt od počátku do konce realizovala společnost České střechy s.r.o. Jako střešní krytina byla vybrána tradiční pálená bobrovka od společnosti Tondach Česká republika s.r.o.

Rekonstrukce dřevěných krovů historických objektů

Rekonstrukce dřevěných krovů historických objektů

Při současných opravách historických staveb jsou krovy stále jednou z nejohroženějších konstrukcí. Obecně jsou považovány za technicistní konstrukci bez historických hodnot a kromě hradů, zámků, klášterů a kostelů jim v návrzích oprav není věnována dostatečná pozornost a úcta.

Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech

Chyby tepelné izolace v konstrukcích šikmých a plochých střech

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí. Na celkové energetické bilanci stavby se ve velké míře podílejí i konstrukce šikmých a plochých střech. Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelněizolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce.

Detekce a odstraňování montážních závad tepelné izolace střech

Detekce a odstraňování montážních závad tepelné izolace střech

Tepelná izolace plochých i šikmých střech je jednou z problematických částí budovy. Proto je potřeba věnovat dostatečnou pozornost návrhu skladby střešního pláště a při realizaci pak dostatečné kontrole. Největší problémy nastávají, stejně jako kdekoliv jinde, pokud není od začátku jednoznačný smluvní stav zúčastněných a pokud není přesně stanovena nejen kvalita provedené práce a použitý materiál, ale i celkový efekt a způsob kontroly dohodnutých parametrů výsledného díla.

Opakovaná rekonstrukce šikmé střechy

Opakovaná rekonstrukce šikmé střechy

Poměrně často se setkáváme se špatně provedenými realizacemi úprav podkrovních prostor v dnes již historických nájemních domech z 19. a ze začátku 20. století. Tato necitlivá a technicky chybná řešení mají dalekosáhlé důsledky – nejen z hlediska samotné střechy a podkroví, ale především pro historický objekt jako celek. Nevhodné řešení rekonstrukce střešní skladby může kromě zatékání do obytných prostor nastartovat i celou řadu mnohem závažnějších poruch a defektů.

Vady střech a jejich příčiny

Jednou z nejdůležitějších a zároveň nejnamáhanějších částí domu je střecha, a proto se na ni kladou velmi vysoké nároky. Musí být nejen správně navržena, ale s využitím kvalitního materiálu i dobře technicky provedena.