Komplexní řešení proti přehřívání podkroví
Galerie(5)

Komplexní řešení proti přehřívání podkroví

Partneři sekce:
  • Prefa

Výrobce střešních krytin Bramac přichází s vlastním systémem Bramac Cool, který snižuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Jde o komplexní řešení střešního pláště, jehož jednotlivé složky zabraňují pronikání tepla, aniž by přitom ztrácely svou izolační schopnost.

Systém sloučil jednotlivé produkty pro střešní plášť do jednoho celku tak, že se podařilo omezit přehřívání podkrovních místností v nejteplejších dnech v roce. Systém se skládá ze tří prvků, kterými jsou střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR, reflexní fólie Clima Plus 2S a nadkrokevní tepelná izolace Bramac Therm. Tašky STAR odrážejí díky speciálním pigmentům integrovaným do povrchu tašky třikrát více infračerveného záření než běžné tašky a snižují teplotu na spodní straně tašek až o deset stupňů. Tato technologie navíc přináší zvýšenou ochranu před usazováním nečistot a dlouhodobou ochranu původní barevnosti.

Druhou složkou systému je vysoce reflexní fólie Clima Plus 2S, která odráží infračervené záření. Společně se třetí složkou, kterou je nadkrokevní tepelná izolace, tak účinně zabraňuje pronikání tepla do vnitřních prostor. Základním principem je izolace bez tepelných mostů. Díky vynikajícím vlastnostem materiálu – PIR pěny – mají desky oproti jiným tepelněizolačním materiá­lům malou tloušťku. Tento systém tak zvětšuje prostor pod střechou a navíc umožňuje využít zajímavého působení dřevěného krovu jako estetického prvku v interiéru podkroví. 

Zkoušky systému

Na prvním modelu jsme použili skladbu střešního pláště bez jakýchkoliv opatření – jedná se o běžnou betonovou krytinu, běžnou střešní fólii a zateplení minerální vatou jednak mezi krokvemi (tl. 120 mm) a jednak pod krokvemi (rovněž 120 mm). Na druhém modelu jsme tuto skladbu střešního pláště zachovali, pouze jsme vyměnili střešní tašky za krytinu Classic STAR. Tato změna se projevila snížením teploty na vnitřním povrchu o 2,0 °C. Na třetím modelu jsme kromě použité krytiny STAR nahradili minerální vatu nadkrokevní izolací BramacTherm TOP o tl. 140 mm. Tím jsme docílili snížení teploty o 4,2 °C oproti prvnímu modelu. Na posledním modelu pak byla použita krytina STAR, nadkrokevní izolace BramacTherm Basic 180 mm, na níž byla umístěna reflexní fólie Clima Plus 2S. Při tomto řešení se nám podařilo docílit snížení povrchové teploty dokonce o 6 °C.

Výsledky měření teploty pod povrchem v závislosti od skladby střešního pláště (obr. 1 až 4)

Provedené zkoušky jasně demonstrují, jak lze významně ovlivnit vnitřní teplotu v podkrovních místnostech volbou vhodné skladby střešního pláště. Ačkoliv budou mít vliv na finální teplotu vzduchu v interiéru další parametry (např. kvalita a množství střešních a štítových oken), bude přínos střechy BramacCool velmi významný.

TEXT + FOTO: BRAMAC

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.