Partneři sekce:
  • Prefa

Komínový systém s izostatickou keramickou vložkou (Pracovní postup)

Komínový systém s tenkostěnnou izostatickou keramickou vložkou s hrdlovým spojem je ideální pro zajištění nezávislosti, bezpečnosti a tepelné pohody.

Krok 19: Napojovací díl kouřovodu

Do připraveného otvoru se vloží T-kus pro kouřovod (kus s delší odbočkou). Vyhlazovačem spár se zahladí spoj vložek.

19 Napojovací díl kouřovodu
19 Napojovací díl kouřovodu |

Krok 20: Spárovací tmel

Do hrdla keramické vložky se pistolí nanese v dostatečném množství spárovací hmota.

20 Spárovací tmel
20 Spárovací tmel |

Standardní postup montáže

Krok 21: Hrdlový spoj

Hrdlový spoj keramických vložek musí být nepoškozený a musí se zajistit nanesením dostatečného množství spárovacího tmelu. Spárovací hmota se nanáší do očištěného hrdla, hrdlo musí být zbavené prachu a suché.

21 Hrdlový spoj
21 Hrdlový spoj |

Krok 22: Izolace do tvárnice

Do maltového lože se položí komínová tvárnice, do které se vloží izolační rohož tak, aby byl spoj izolace uprostřed stěny tvárnice. Po správném vložení izolace se výřezy v izolaci uzavřou. Tím se vytvoří těsná tepelněizolační vrstva.

22 Izolace do tvárnice
22 Izolace do tvárnice |

Krok 23: Nanesení malty

Po obvodu vrchní hrany komínové tvárnice se špachtlí nanese tenkovrstvá lepicí malta tak, aby nestékala do kanálků zadního odvětrání.

23 Nanesení malty
23 Nanesení malty |

Krok 24: Položení tvárnice

Do čerstvého lůžka nanesené tenkovrstvé lepicí malty se položí další komínová tvárnice. Zarovná se pomocí vodováhy.

24 Položení tvárnice
24 Položení tvárnice |

Krok 25: Vložení izolace

Po položení druhé komínové tvárnice se do tvárnice opět vloží izolace.

25 Vložení izolace
25 Vložení izolace |

Krok 26: Správná poloha izolace

Izolace se vkládá tak, aby byl spoj izolace uprostřed tvárnice.

26 Správná poloha izolace
26 Správná poloha izolace |

Krok 27: Keramická vložka

Do osazených tvárnic s vloženou izolací se vloží keramická vložka.

27 Keramická vložka
27 Keramická vložka |

Krok 28: Vyčištění keramických vložek

Přebytečný spárovací tmel se odstraní pomocí tzv. vyhlazovače. Jednotlivé kroky se opakují, dokud se nedosáhne požadované výšky komína.

28 Vyčištění keramických vložek
28 Vyčištění keramických vložek |
Text + foto: Zpracováno z podkladů firmy Schiedel
Vizualizace detailu: Mgr. Art. Ján Malík

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2019.

 

RubrikyKomínyŠtítky