Partneři sekce:
  • Prefa

Dvojvrstvý komínový systém s integrovanou izolací (Pracovní postup)

Před zahájením montáže musí být známa výška, umístění a orientace komínových dvířek i dalších čisticích a revizních otvorů, stejně i výška a orientace místa pro připojení spotřebiče. Zároveň se před zahájením montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům norem a předpisů. Už v této fázi se doporučuje konzultace s kominíkem – revizním technikem.

Krok 11: Tvárnice s výřezem na kouřovod

Do hrdla vložky se nanese v dostatečném množství spárovací hmota. Po obvodu tvárnice i do prostoru mezi izolací a otvorem na statické zajištění komína se nanese tenkovrstvá malta. Do malty se osadí tvárnice s vyříznutým otvorem pro napojovací díl kouřovodu.

11 Tvárnice s výřezem na kouřovod
11 Tvárnice s výřezem na kouřovod |

Krok 12: Napojovací díl kouřovodu

Do tvárnice se vloží napojovací keramický T-kus kouřovodu s délkou 330 mm při průměru 140 mm nebo 660 mm při průměru 160 až 200 mm.

12 Napojovací díl kouřovodu
12 Napojovací díl kouřovodu |

Krok 13: Vycentrování a tmelení

Po obvodu se rovnoměrně osadí distanční prvky. Do hrdla vložky se nanese v dostatečném množství spárovací hmota, čímž se zajistí dokonale těsný spoj. Na horní hranu se po obvodu tvárnice nanese tenkovrstvá malta.

13 Vycentrování a tmelení
13 Vycentrování a tmelení |

Krok 14: Komínová tvárnice

Do lůžka z tenkovrstvé malty se položí další komínová tvárnice a vloží se profilovaná keramická vložka s délkou 330 mm.

14 Komínová tvárnice
14 Komínová tvárnice |

Krok 15: Druhý komínový průduch

Do druhého komínového průduchu se vloží profilovaná vložka s délkou 1 330 mm. Vyhlazovačem spár se zahladí spoje vložek.

15 Druhý komínový průduch
15 Druhý komínový průduch |

Standardní postup montáže

Krok 16: Očištění hrdla

Hrdlo keramické profilované vložky se očistí od nečistot.

16 Očištění hrdla
16 Očištění hrdla |

Krok 17: Spárovací tmel

Do hrdla profilované vložky se nanese dostatečné množství spárovací hmoty.

17 Spárovací tmel
17 Spárovací tmel |

Krok 18: Tenkovrstvá malta

Na horní hranu komínové tvárnice se po obvodu špachtlí nanese tenkovrstvá malta. Otvory v rozích tvárnice musí zůstat čisté.

18 Tenkovrstvá malta
18 Tenkovrstvá malta |

Krok 19: Čtyři tvárnice

Do tenkovrstvé malty se osadí čtyři další tvárnice. Do otvoru, který vznikne, se opatrně vsune profilovaná vložka s délkou 1 330 mm.

19 Čtyři tvárnice
19 Čtyři tvárnice |
RubrikyKomíny