Dodatečná montáž protisněhových opatření na maloformátovou plechovou střešní krytinu
Galerie(8)

Dodatečná montáž protisněhových opatření na maloformátovou plechovou střešní krytinu

Partneři sekce:
  • Prefa

Mnohdy se setkáme s nelehkým úkolem, který s sebou nese zásah do již položené střešní krytiny. Může se jednat o výměnu deformované nebo rozbité střešní tašky, dodatečnou montáž protisněhových opatření, střešních oken nebo jiných prostupů. Každý takový zásah je velmi náročný z hlediska dodržení kompaktnosti střešního pláště a vyžaduje zručnost klempíře, který dodatečný zásah do střešní krytiny provádí. Pravidlem zůstává, že odborně provedený zásah nebo výměna části krytiny nesmí být viditelný.

Podceněná protisněhová opatření

Objekt se nachází v horské oblasti s každoročně vysokým množstvím sněhové pokrývky. Nová střecha po ročním provozu odhalila drobný nedostatek, který však měl za následek poškození střešního pláště a následné zatékání do střešní konstrukce. Prostup pro falcované tašky s přivařeným kónickým lemem bez osobité ochrany proti působení sil sněhové masy působila logicky jako přirozená sněhová bariera. Jelikož se daný prostup nachází až v 13. řadě od hrany hřebene, síla, která na prostupovou tašku působila, byla značná (Obr. 1).

Obr. 1 Prostup poškozený sněhem

Po zjištění, že prostupová taška neodolala náporu sněhu, zvolil investor opravdu operativní, ale hlavně nouzové řešení. Tašku natvrdo prošrouboval vruty, aby alespoň v jarních měsících zachovala svou pozici a došlo tak jen k minimálnímu průniku atmosférických srážek do spodních vrstev střešní konstrukce. Bylo však jasné, že výměně prostupu a řešení v podobě dodatečné montáže protisněhových opatření se nevyhne (Obr. 2, 3).

Obr. 2 Provizorní, nouzové opatření proti zatékání do střešní konstrukce

Postup odstranění části již položené maloformátové falcované krytiny

Pomocí drážkovnice musíme přizvednout horní podélnou drážku tašky, kterou budeme vyjímat nebo vyměňovat. Jejím následným zatlačením ji uvolníme z drážky a za pomoci falcovacích kleští uvolníme příponky z drážky a tašku vyjmeme (Obr. 4).

Obr. 4 Porušenou tašku je nutné vyjmout tak, aby nedošlo k poškození okolních tašek.

Vložení výztuže

V tomto případě bylo nutné pod střešní krytinu dodatečně vložit i čtyři střešní latě, ve kterých držák tyčové sněhové zábrany najde dostatečnou oporu. Držáky se upevní stavitelnými vruty 10/120, na každý držák sněhové zábrany náleží 2 vruty. Následuje vložení nové tašky, jejíž horní drážku musíme pootevřít tak, aby se dala zavléknout příponka a aby se taška dala s krytinou opět pomocí drážek spojit. Před montáží nové tašky je nutné nejprve sklepnout obě vnější vlny a horní drážku lehce pootevřít.

Novou tašku lze položit přes tašku spodní (vlnami na sebe). Následně je nutné drážku nadzdvihnout a navléknout obě příponky. Drážka horní tašky se otevře a podvlékne do drážky tašky spodní. Pomocí falcovacích kleští 45° se opatrně zmáčknou obě drážky k sobě. Falc zarovnáváme pomocí kladiva a kleští do původní podoby. Následné zarovnávání do původní podoby provádíme pomocí paličky a falcovacích kleští. Stejný postup volíme při výměně poškozené prostupové tašky a případně okolních tašek vykazujících poškození (Obr. 5).

Obr. 5 V tomto případě bylo nutné pod střešní krytinu dodatečně vložit i čtyři střešní latě,  ve kterých držák tyčové sněhové zábrany najde dostatečnou oporu.

Komplexní oprava

Celkový výsledek nesmí být na první pohled znát. To se u mnohých typů střešních krytin ne vždy podaří. V tomto případě byl navíc nutný zásah na dvou místech střešní krytiny (Obr. 6) – v oblasti nad střešním prostupem v šesté řadě tašek od hrany hřebene a v samotné oblasti poškozeného prostupu (13. řada od hrany hřebene). Při dodatečném zásahu do lehkých maloformátových krytin je však při kvalitně odvedené práci pozitivní výsledek zaručen (Obr. 7).

Obr. 6 Realizovaná oprava krytiny s dodatečnou protisněhovou zábranou.

TEXT + FOTO: Prefa Aluminiumprodukte

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 04/2016.