Olejovací linky na podlahové dílce nebo parkety
Galerie(1)

Olejovací linky na podlahové dílce nebo parkety

Partneři sekce:

Stále častěji se vracíme k olejování parket, obkladů nebo podlah. Současně s tím vzrůstají požadavky na olejování masivních prken i lepených dílců s případným vykartáčováním. Protože takovéto objemy materiálu nelze olejovat ručně, objevují se na trhu olejovací linky, které spolu s nejrůznějšími oleji splňují náročné požadavky uživatelů.


Olejovací linka musí vyhovovat především dané technologii zpracování oleje, proto je v této oblasti běžná spolupráce mezi výrobci nanášecích linek a výrobci olejů. Používají se parketové oleje, strukturní uretan nebo vysokosušinové tvrdé voskové oleje, které umožňují nízké nánosy válcem stroje.

Jak správně olejovat

Dobrý výsledek podtrhuje správné broušení dřeva, které by se mělo provádět stejnoměrně, kvalitním a ostrým papírem se zrnitostí 80 až 100, případě 120. Jemnější zrno se nedoporučuje, neboť pak nedochází k potřebnému nasáknutí oleje a dokončená plocha je málo odolná. Velmi důležité je stejnoměrné broušení s přiměřeným přítlakem na broušenou plochu tak, aby nevznikala rozdílná místa obroušení. Špatné, nerovnoměrné broušení se projeví zvláště při použití barvených olejů, kdy na kritických místech vznikají různá zabarvení. Olej se nanáší s mírným přebytkem, nechá se vsakovat několik minut, nevsáklý přebytek se vetře do dřeva nebo odstraní. Po uschnutí (nejlépe přes noc) se postup opakuje.

Olejovací linky

Stejný pracovní postup dodržují také olejovací linky. Různí výrobci pak nabízejí nejrůznější vylepšená řešení. Nejběžnější bývá to, kdy se po přebroušení plochy brusným pásem zrnitosti 100 až 120 použije takzvaná předehřívací zóna. Ta zajistí nejen ohřátí prken na 50 až 60 °C, čímž urychlí vytvrzování olejů, ale teplo z infralamp roztáhne póry dřeva, a tím zajistí větší nasákavost. Zvětší se podle propočtů asi o 2 až 3 g/m2, což na první pohled vypadá sice nepatrně, musíme si však uvědomit, že celkový nános se pohybuje okolo 20 g/m2 – jedná se tedy o zvětšení nánosu o 10 %, což je z hlediska odolnosti plochy velmi podstatné.

Po ohřátí dřevěných dílců se provádí nános oleje, jedním až dvěma válci s regulovatelnou rychlostí 6 až 35 m/min. Olej je možné ohřát na teplotu okolo 50 °C. Při nánosu je důležité nejen množství oleje, ale také tlak válce, který vtlačuje olej do dřeva. Tímto dnes již vyzkoušeným a prověřeným postupem se vyřešil problém několikaminutového čekání (u normálního postupu až 20 minut) před vetřením oleje do dřeva.

V další fázi obyčejně následuje běžná práce dopravníku dlouhého 5 až 10 metrů, na kterém se olej vsakuje a zasychá. Nejdůležitějším procesem celé linky je však takzvané zapravení – tedy vetření oleje do dřeva. Rozšířeným způsobem bývalo kdysi takzvané padování olejů trámcem po celé šířce linky a následné kartáčování válcovým kartáčem. Tento poněkud problematický způsob je v současné době nahrazen patentovaným systémem lehce výměnných talířovitých kartáčů a padů. Kartáč má za úkol stejnoměrně rozvrstvit nevsáklý olej. Následně pad zapraví a vetře zbylý olej do dřeva naprosto stejnoměrně. Po zaschnutí se stejným způsobem nanese i druhá vrstva.

Barvené oleje
Obdobný způsob nanášení lze použít také u barvených olejů. Na olejovacích linkách se zpracovávají kromě standardních olejů také oleje s UV vytvrzováním, avšak s jediným rozdílem – UV lampy se zařadí za vytírací stroj. V těchto případech odpadá nutnost použití delšího dopravníku mezi válcovou nanášečkou a vytíracím strojem, délka takových linek čítá 7 až 20 metrů a šířka 300 až 650 mm. Kapacita stroje dosažená za běžnou pracovní směnu se pohybuje od 100 do 300 m2 hotové, dvakrát naolejované plochy. Rychlost posuvu uvádí výrobce od 6 do 18 m/min.

Z praxe lze doporučit udržování rychlosti okolo 6 m/min. Prodloužením času posuvu můžeme získat časovou rezervu pro důklad­nější vsáknutí a zaschnutí oleje před padová­ním. Hotové naolejované dílce musejí ještě jednou přes noc schnout, a pak je teprve možné je zabalit a dopravit k zákazníkovi. Zde se po montáži dílců doporučuje provést ještě jeden nános ochranným olejem.

Pavel Kašpar
Foto: www.axel-wirth-maschinen.de

Autor působí jako jednatel firmy Acolor, s. r. o., v Bystřici u Benešova, která se zabývá prodejem materiálů na povrchovou úpravu dřeva a poradenstvím.