Partneři sekce:
 • Stavmat

Nový systém kontroly strojů

Nový systém kontroly strojů

CareTrack je systém určený k monitorování strojů, který umožňuje sledovat celou flotilu nebo jediný stroj pomocí zařízení s přístupem k internetu. Díky informacím na obrazovce je možné snadno řídit své stroje a plánovat jejich využití.

Rozhraní vychází z webovského prostředí. Volvo telematika CareTrack používá tři základní funkce:
 • mapování a sledování,
 • provozní zprávy,
 • servisní management.

Mapování a sledování
V okně mapování a sledování lze v reálném čase sledovat každý stroj ze své flotily. Flotila je zobrazena na sloupku vlevo, přičemž tento sloupek je možné podle potřeby upravit. Mapu lze přiblížit s přesností na ulice nebo oddálit na úroveň kontinentů. Klepnutím na konkrétní stroj na mapě se vpravo otevře informační okno. Zde jsou vidět provozní hodiny stroje v reálném čase, odhadované provozní hodiny stroje za rok a přesná pozice stroje označená pomocí souřadnic nebo jako konkrétní ulice.

Součástí systému CareTrack je také funkce ohraničení oblasti a časové ohraničení. To znamená, že pokud se stroj používá mimo stanovený časový interval nebo mimo vymezenou geografickou oblast, uživatel o tom bu­de informován (prostřednictvím e-mailu, mobilního telefonu nebo webovou stránkou CareTrack). Tím se zabrání neoprávněnému použití stroje. Ohraničení oblasti se na mapě zobrazí jako barevná kružnice. Pro společnosti s velkou flotilou a pro společnosti, které stroje pronajímají, představuje obrazovka mapování a sledování neocenitelnou pomůcku.

Ve stavové zprávě se mimo jiné na obrazovce v reálném čase zobrazuje také množství paliva v každém stroji. Na jednoduchém sloupcovém diagramu je okamžitě vidět, v jakých strojích hladina paliva klesá. Tato aplikace usnadní například plánování cest k dočerpání paliva.

Provozní zprávy
Ve zprávě a grafu počet hodin za den se sleduje počet hodin za den, které stroje ve zvoleném časovém intervalu odpracovaly. Usnadní se tak plánování využívání strojů a velikosti flotily. Všechny zprávy mohou být jednoduše exportovány do programu Excel nebo formátu PDF. Tento nástroj významně usnadní přípravu fakturace společnostem, které své stroje pronajímají.

Zpráva o využití stroje je univerzální zpráva, v níž se pro zvolený časový interval zobrazují tyto informace:

 • intenzita spotřeby paliva (l/h),
 • spotřebované palivo (l),
 • procentuální hodnota času stráveného prací a chodem motoru na volnoběh,
 • provozní hodiny.

V provozních zprávách jsou údaje charakteristické pro jednotlivé typy strojů: kolové nakladače, rýpadla, kloubové dampry a autogrejdry. Umožní snadno a přehledně sledovat využití stroje a díky tomu snižovat náklady a zvyšovat produktivitu. Například z informací o kolovém nakladači lze zjistit, zda operátoři nevytáčejí stroje do vysokých otáček a zda neřadí zpětný chod z převodu pro jízdu dopředu při příliš vysoké rychlosti. Obě tyto situace mají nepříznivý vliv na opotřebení stroje, což z dlouhodobého hlediska vede k předčasnému opotřebení komponentů a nutnosti provést výměnu. Systém CareTrack zobrazuje rovněž průměrnou rychlost stroje, počet startování a ujetou vzdálenost. Tyto údaje lze rozdělit podle směn a zjistit, kteří operátoři potřebují proškolit.

Servisní management
V okně servisní management se nachází seznam alarmů, ve kterém jsou uvedeny všechny alarmy nastavené pro zvolené stroje. V tomto okně se zobrazují tyto informace:

 • stejné alarmy, jaké operátor vidí v kabině stroje,
 • alarmy generované webovou stránkou (například blížící se servis),
 • alarmy upozorňující na ohraničení oblasti a časové ohraničení.

Okna s alarmy usnadní odpovědným pracovníkům péči o stroje. Dále mohou pomoci identifikovat opakovaně se vyskytující problémy ještě dříve, než se projeví jejich závažné následky.
Okno servisního plánování obsahuje zprávy o stavu stroje, takže o ně není třeba žádat operátora. Servis stroje lze takto naplánovat mnohem efektivněji a přesněji.

Závěr
V současnosti jsou na trhu dvě verze Volvo telematiky CareTrack – BASIC a ADVANCED. Od začátku června tohoto roku je program dostupný také v českém jazyce. Nově se používá mapový podklad od vyhledávače Google Maps. Postupně jsou do systému implementovány další požadavky zákazníků (informace o stavu paliva, plánovaní servisu atd.).

Zdroj: Volvo Construction Equipment

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.