Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton

Malý velký pomocník

Malý velký pomocník

Nabídka strojní techniky pro stavební práce se stále rozšiřuje; její výrobci přicházejí s novými stroji a pracovními pomůckami pro usnadnění manuální práce a zefektivnění jednotlivých procesů. Vzhledem k tomuto vývoji je třeba informovat technickou veřejnost o novinkách a možnostech používání stavební mechanizace. Nejmenší a přitom nejproduktivnější stroje jsou smykem řízené řiditelné nakladače.

Za základní vybavení stavební firmy v oblasti stavebních strojů a drobné mechanizace je možno považovat menší stavební stroje. Stavební stroje a mechanizace potřebné pro realizaci konkrétních zakázek, které společnost nevlastní, jsou zajišťovány formou pronájmu u specializovaných firem.

Mechanizace prací vyjadřuje úroveň techniky a technologie realizace stavebních procesů a přispívá k vyšší produktivitě práce. Je měřítkem vyspělosti stavební firmy a vytváří předpoklady pro kvalitní provádění stavebního díla. 

Kompaktní nakladače

Pohyblivost těchto strojů je vynikající i ve stísněných prostorách. Pro svou všestrannost docílenou více než čtyřiceti různými přídavnými zařízeními jsou dobrými pomocníky pro stavbaře i zemědělce. Vysoká životnost je dána robustní konstrukcí kompaktního podvozku a ostatních komponentů. Tyto stroje se dobře udržují a snadno obsluhují. Zajišťují vysoký jízdní komfort a bezpečnost obsluhy.

Výkony se pohybují v rozmezí od 56 do 70 kW, točivý moment od 230 do 300 Nm, jejich provozní hmotnost bývá od 1 200 kg do 3 900 kg. S velikostí stroje souvisí i výška zdvihu lopaty, která je nejvyužívanějším nástrojem; výška v čepu lopaty se pohybuje těsně nad hranicí 3,0 m. Nakladače jsou jednak na klasickém kolovém podvozku, jednak na pryžových pásech, s jejichž pomocí je jim dovolen (díky nízkému měrnému tlaku na zem) pohyb ve velmi těžkém a nesoudržném terénu.

Díky kompaktnosti rámu a radiálnímu zdvihu ramen jsou nakladače vhodné zejména v situacích, kdy je nutno zkombinovat výkon a dobrou  schopnost manévrovat na poměrně malém prostoru. Jejich provedení s ideálním poměrem rozvor k rozchodu, nízkou průjezdnou výškou a s radiálním zdvihem ramen umožňuje nasazení těchto strojů i ve velmi úzkém prostoru.

V rozmezí užitečné nosnosti od 700 kg do 1 000 kg jsou nakladače připraveny pro nejnáročnější nasazení, jako je hloubení bazénů, skrývka zeminy a zpracování odpadů. Tyto nakladače jsou silnými, rychlými a obratnými stavebními stroji nejen pro stavebnictví, ale i zemědělství a zahradnictví. Typy nakladačů s větším výkonem hydrauliky jsou schopny pracovat také s přídavnými zařízeními. Mezi ně patří fréza a okružní pila na asfalt nebo beton, pumpa na beton, radlice na skrývku ornice a snadno rozrušitelné zeminy, damper, rypadlo, vrták, fréza na pařezy, drážkovací fréza-rýhovač apod. 

Další inovace

Nové typy nakladačů nabízejí další hodnotnou alternativu – vertikální zdvih ramen, který poskytuje vynikající výsypnou výšku, a velký čelní dosah v maximální výšce zdvihu. Velký čelní dosah a vysoká výsypná výška pro nakládání nákladních automobilů s vysokými bočnicemi spolu s vyšší pojezdovou rychlostí a nosností předurčují tyto nakladače pro vykládání a ukládání těžkých palet s drny, cihlami, dlažbou, cementem či stavebními kvádry.

Novým trendem ve výbavě smykem řízených nakladačů je utěsněná přetlaková kabina, která je nutná především při práci v prašných podmínkách. Samozřejmostí je odpružení a regulace světlé výšky podvozku, což je žádoucí pro bezproblémovou průchodnost terénem. Každé vylepšení s sebou přináší vyšší komfort pro řidiče (strojníka), a tím i lepší účinnost řízení, resp. ovladatelnost nakladače. Cestu k novým zákazníkům si výrobci razí modernizací podvozku nakladače, která s sebou přináší nároky na co nejlepší provozní vlastnosti s tím spojený tlak na snížení finančních a provozních nákladů, samozřejmostí je i poskytování kvalitního a snadno dostupného servisu. Pro bezpečnou a rychlou práci s těmito stroji se stále zlepšuje výhled řidiče a zvyšuje se výkon motoru. K dalším krokům, vedoucím k vylepšení technických parametrů smykem řízených nakladačů, patří úsilí výrobců zvýšit zdvih a sílu při překlopení a snadno proveditelnou údržbu včetně menších oprav. 

Komfort pro řidiče

Standardem se u těchto strojů stávají taková vybavení, jako jsou akumulátor pro velké zatížení, houkačka, zadní pracovní světla, výstražná signalizace při couvání a joystiky. Pro snadnější a komfortnější práci řidiče (strojníka) je u některých výrobců zajištěna utěsněná a přetlaková kabina (pozn.: jde o přetlakovou kabinu s asi 30 Pa s čistším pracovním prostředím, která je tišší, má nižší hladiny hluku v rozmezí 85 až 89 dBA a je vybavena klimatizací). Součástí bývá rovněž pneu­maticky odpružené sedadlo, nastavitelné ovládací prvky, ovládací prvky připevněné k sedadlu pro snadnou a přesnou manipulaci. K běžné výbavě strojů kromě moderního informačního a řídicího systému (jde především o ukazatele otáček motoru, provozní hodiny, ovládání volitelného přídavného zařízení nářadí, volitelné řízení pracovní rychlosti, servisní režim pro techniky, teploměry hydraulického oleje a chladicí kapaliny motoru) patří u některých výrobců také příprava k montáži rádia. 

Výkon a ovládání

I další vlastnosti těchto strojů se zlepšují – konkrétně výkon a ovládání. Máme na mysli regulaci pracovní rychlosti a rychlosti nářadí, světlost podvozku v závislosti na rychlosti, odsávací ventilátor, měnič režimu ovládání a alternativní režim ovládání. Neopominutelnou výbavou jsou přístroje jako např. přístroje intuitivní, které tvoří ve většině případů standardní vybavení strojů. Přístroje na panelu jsou jednoduché, snadno čitelné a spolehlivé. Kontrolovaná je funkčnost všech ukazatelů – jasně svítící kontrolky a zvukové výstražné zařízení signalizují všechny kritické situace. Těmi jsou například uvolnění hydraulického tlaku v přídavném zařízení, hydraulické blokování a vzájemné blokování při překročení rychlosti, ovládání zadních a předních pracovních světel, automatická samonivelace a ovládání spojky pracovního nářadí.

Možnost volby režimu ovládání umožňuje řidiči (strojníkovi) zvolit režim, který je pro něho pohodlný, a tím zaručuje dosažení vyšší produktivity. Na sedadle namontované ovládací joystiky jsou stále ergonomičtější a jejich obsluha je méně namáhavá. Pneumaticky odpružené sedadlo (s regulací výšky) umožní pro­dloužit dobu pracovního cyklu bez únavy řidiče (strojníka). Zvětšené zorné pole zajišťuje dobrý výhled na pracovní nářadí (strojníka) a okolní pracoviště, zvyšuje jeho pozornost, snižuje počet chyb a tím i prostoje. To je pouze částečný výčet současných trendů v konstrukci smykem řízených nakladačů. 

Článek není porovnáním jednotlivých výrobků od společností Bobcat, Caterpillar, Gehl, Mustang, Stroje Novotný a dalších. Jedná se o pohled uživatele na ovládání a provoz těchto malých velkých strojů. 

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.
Foto: Bobcat CZ, a. s., Phoenix – Zeppelin, spol. s r. o. 

Článek byl vypracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. 

Autor je vedoucím Katedry technologie staveb Stavební fakulty ČVUT v Praze.