Revoluce pro stavebníky. HELUZ nabízí doživotní záruku

Společnost HELUZ dlouhodobě rozvíjí svou vizi udržitelného stavebnictví, kterou nově podporuje bezkonkurenční novinkou. Jako jediný výrobce na trhu nabízí stavebníkům unikátní možnost získat na hrubou stavbu svého rodinného domu doživotní záruku.

Perspektiva pro budoucí generace

Nabídka je výjimečná tím, že se týká hrubé stavby jako celku, nikoliv pouze jednotlivých výrobků, jak je běžné. Plně tedy rozvíjí filozofii značky, která vnímá dům od návrhu až po realizaci jako smysluplný celek. Kvalita materiálů s dlouhou životnostní je totiž neoddělitelně spjatá s kvalitami výrobní a montážní technologie.

Doživotní zárukou dokazuje společnost HELUZ kvality komplexního zdicího systému s perspektivou pro budoucí generace. Certifikát doživotní záruky garantuje majitelům rodinných domů, že použité materiály využívají plně svůj potenciál a bylo s nimi na stavbě pracováno správně.

HELUZ vám na hrubou stavbu poskytne doživotní záruku.
HELUZ vám na hrubou stavbu poskytne doživotní záruku. | Zdroj: HELUZ

Našim výrobkům věříme

Poskytnutí doživotní záruky se opírá o dlouholeté zkušenosti z oblasti vývoje a výroby: „Myslíme to s našimi výrobky vážně. Přejeme si, ať vznikají stavby, které dávají smysl. Aby nás obklopovaly projekty, které jsou dlouhodobé a mají vizi i ambice.

Domy, které jsou stavěny s rozmyslem, z kvalitních materiálů, zde totiž mohou zůstat i pro příští generace,“ vysvětluje Mgr. Eliška Smolová zodpovědná za strategii a komunikaci společnosti HELUZ a pokračuje, „záruku poskytujeme na 148 let, po tuto dobu totiž existuje i naše firma, a proto našim výrobkům věříme.“

Doživotní záruka podporuje myšlenku smysluplné výstavby.
Doživotní záruka podporuje myšlenku smysluplné výstavby. | Zdroj: HELUZ

Užívejte si kvality stavebního systému

Certifikát doživotní záruky mohou v České republice a na Slovensku získat soukromí stavebníci i developeři realizující rodinné domy. Garance se vztahuje na hrubou stavbu zhotovenou z cihelného systému HELUZ, která není kombinována s jinými zdicími systémy (výjimka platí pro prvky, které HELUZ nevyrábí).

Stavba musí být prováděna podle technické a prováděcí příručky a montážních návodů HELUZ. Tato podmínka pomáhá naplňovat jednu z hlavních vizí doživotní záruky, aby byl materiál na stavbách správně používaný a stavebník si mohl naplno užívat jeho veškeré kvality.

Podmínky doživotní záruky

Unikátní certifikát na stavební systém HELUZ můžete získat, pokud:

  • projektová dokumentace bude v souladu s předpisy a normami a stavebník, resp. projektant ji předloží společnosti HELUZ k prostudování – její správnost ověří autorizovaná osoba;
  • stavba se zrealizuje v souladu s předpisy a stavebním povolením;
  • investor zajistí stavební dozor a řádně vedený stavební deník, který předloží společnosti HELUZ k prostudování;
  • 20 dní před dokončením hrubé stavby (před realizací omítek) stavebník vyzve dodavatele, resp. technika HELUZu, aby provedl kontrolu – ten hrubou stavbu zdokumentuje a archivuje;
  • stavba bude provedena v souladu s Technickou příručkou, Prováděcí příručkou a montážními návody HELUZ;
  • produkty HELUZ budou řádně skladovány a bude se s nimi správně manipulovat;
  • svislé konstrukce se zhotoví výhradně ze stavebního systému HELUZ a nebudou se kombinovat s jinými zdicími systémy (s výjimkou prvků, které HELUZ nevyrábí);
  • stavba bude pravomocně zkolaudována.

ZDROJ: PR článek společnosti HELUZ