rukavice

Pracovní oděvy: Výběr pracovních rukavic

Partneři sekce:

Pracovní rukavice jsou stejně důležitým ochranným prostředkem, jako například ochranné brýle nebo sluchátka – na rozdíl od sluchu a, nepochybně nejdůležitějšího smyslu, zraku nám ovšem chrání ruce a tudíž i hmat. A celá řada povolání se bez pečlivé práce a jemné motoriky zkrátka neobejde. Přesto nelze koupit první rukavice, na které nám v obchodě padne zrak.

Jak vybírat rukavice?

Před výběrem rukavic musíme vědět, před čím potřebujeme ruku ochránit – a dle toho se zaměřit na konkrétní druh rukavic. Mezi typy pracovních činností, podle kterých je vhodné rukavice vybírat, patří:

1) Tupé předměty

Pokud se při práci nesetkáme s hrubými, ostrými nebo těžkými předměty, zvolíme kožené rukavice, kombinované rukavice nebo bezešvé rukavice máčené v polyuretanu, nitrilu, PVC či latexu. Dále protiskluzné rukavice jsou vhodné při práci s kluzkými předměty a chrání ruce před nečistotami, otěrem a oděrem.

2) Horké, studené či ostré předměty

Při vystavení rukou působení extrémního tepla, chladu nebo nárazu použijeme rukavice, které zajistí ochranu před nízkými či vysokými teplotami, ochranu proti propichu či neprořezné rukavice.

3) Toxické a jinak nebezpečné chemikálie

Při manipulaci s chemií nebo při práci v prostředí, kde hrozí postříkání či ponoření rukou do chemické látky je vhodné vybírat rukavice k tomuto účelu určené – a samozřejmě platí, že tlustší materiál poskytuje lepší ochranu! Žádné rukavice nelze po kontaktu s chemikáliemi dekontaminovat.

 • TYP A – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, rukavice chrání před alespoň 6 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut.
 • TYP B – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, rukavice chrání před alespoň 3 chemikáliemi po dobu delší než 30 minut.
 • TYP C – ochrana proti vysokým chemickým rizikům, rukavice chrání před alespoň 1 chemikálií po dobu delší než 10 minut.

4) Práce s elektřinou

Před úrazem elektrickým proudem používáme izolační gumové rukavice, které chrání před elektrickým výbojem.

Piktogram na rukavici

V listopadu 2017 došlo ke změně normy EN 388 – nově se proto rukavice označují šesti znaky. Co se z tohoto číselný údaje dozvíme?

 • První číslice – odolnost vůči oděru (od 1 do 4, čím vyšší, tím odolnější),
 • druhá číslice – odolnost vůči prořezu (od 1 do 5, čím vyšší, tím odolnější),
 • třetí číslice – odolnost proti protržení (od 1 do 4, čím vyšší, tím odolnější),
 • čtvrtá číslice – odolnost proti propíchnutí (od 1 do 4, čím vyšší, tím odolnější),
 • pátý symbol – odolnost proti proříznutí podle normy EN ISO 13977 (od A do F, F je nejodolnější),
 • šestý symbol – odolnost proti nárazu (pokud testem prošla, je u ní symbol P, pokud šestá číslice na rukavici není, rukavice testem buď neprošla, nebo nebyl relevantní).

Pokud na kterékoliv pozici najdeme písmeno X, znamená to, že rukavice daným testem neprošla, nebo se na tuto danou rukavici test nevztahuje.

Mimo to normy požadují, aby výrobce v návodu vždy uvedl:

 • jméno a plnou adresu (případně adresu autorizovaného zástupce),
 • označení rukavic, údaje o dostupném rozsahu velikostí,
 • odkazy na příslušné normy,
 • piktogramy a třídy (úrovně) provedení, včetně základního popisu ochrany,
 • všechny další informace, které jsou potřebné pro správné používání rukavic (např. skladování, údržba, apod.).

Rukavice musí nést označení CE, které informuje, že výrobek byl posouzen ve smyslu evropské směrnice.

Co si nastudovat?

 • ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení
 • ČSN EN 388 – Ochranné rukavice proti chemickým rizikům
 • ČSN EN 407 – Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
 • ČSN EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům
  • Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
  • Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
  • Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
  • Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
 • ČSN EN 511 – Ochranné rukavice proti chladu
 • ČSN EN 521 – specifikace rukavic chránících před ionizujícím zářením a radioaktivní kontaminací
redakce