Pět důvodů proč potřebujete lepidlo Knauf Flexkleber Schnell

Zdroj: Knauf

Kdo investuje nemalé peníze do obkladů a dlažby, protože ocení její kvalitu a to, jak vypadá, jistě nepodcení i výběr vhodného lepidla. Chyba při špatné volbě, která se může projevit až po nějaké době, může být fatální a skončit vyboulením nebo odtržením střepu.

Náklady na opravu podlahy jsou pak zbytečně vysoké. Jen pro orientaci, luxusní dlažba stojí až 1500 Kč na m2, kvalitní lepidlo přijde cca na 75 Kč na m2.

Důvod první – vylepšená receptura

Lepidlo na obklady a dlažbu Knauf Flexkleber Schnell má vylepšenou recepturu (třída C2 FT S1), která přispěla k zdokonalení práce obkladače. Jednoduše řečeno lépe se zpracovává a lepení jde mnohem lépe od ruky. V zásadě se jedná o cementové lepidlo, snadno deformovatelné a rychletuhnoucí se sníženým skluzem, což ocení řemeslník zejména u větších formátů.

Důvod druhý – flexibilita použití

Lepidlo Knauf Flexkleber Schnell je určeno pro lepení všech typů obkladů a dlažeb z hlediska nasákavosti, tzn. keramiky s nízkou i vysokou nasákavosti od 0,5 % do 10 % a vyšší, dále pro lepení přírodního a umělého kamene, mramoru, slinutých obkladů a dlažeb v interiéru a exteriéru.

Lepidlem je rovněž možné přilepit novou dlažbu na starou, aniž by bylo nutné ji předtím odstranit. Ve většině případů není nutná penetrace, neboť kontaktní můstek mezi starým podkladem a novým lepidlem se vytvoří pomocí tenké vrstvy samotného lepidla.

Důvod třetí – rychlost tuhnutí

Kdo potřebuje, aby dlažba byla co nejdříve pochozí, ocení významnou vlastnost lepidla, kterou je rychlost tuhnutí. Konkrétně je podlaha lehce pochozí již po 90 minutách a po 3 hodinách je možné ji zatížit. Týká se to například pokládky dlažby u vstupů do bytových domů, při obkládání schodů, podlahy v obchodech apod.

Důvod čtvrtý – velké formáty

Při lepení velkých formátů (nad 60 cm délky hrany) je důležité, aby lepidlo bezpečně drželo po celé ploše. Nová receptura lepidla Knauf Flexkleber Schnell přesně to umí. Vděčí za to rychlému nárůstu pevnosti při aplikaci a rychlé ztrátě vody z lepidla, což vede k rovnoměrnému vyschnutí lepené plochy.

Díky tomu nejsou problémy se zbytkovou vlhkostí, která zůstává uprostřed velkých formátů a může dojít k degradaci lepidla a také k ohrožení pevnosti spoje.

Důvod pátý – ještě větší rychlost

Pokud obkládáte například sprchový kout, který bude vystaven značnému vlhkostnímu namáhání, musíte vždy myslet na hydroizolaci. Obyčejně se takový prostor nejprve natře tekutou hydroizolací (důležité jsou dva nátěry ve dvou dnech) a čeká se, než hydroizolace vyschne. Pak se teprve může obkládat.

Když ovšem použijete lepidlo Flexkleber Schnell v kombinaci s netkanou hydroizolační geotextilií Knauf Hydroflex, můžete vše provádět v jednom pracovním kroku. Úspora času je tedy značná.  Stejnou službu nabídne zmíněná kombinace v exteriéru, například při obkládání balkonů nebo teras.

Speciální geotextilie plní nejen funkci hydroizolace, ale vzhledem ke svým pružným vlastnostem i jakousi dilatační roznášecí vrstvu, která zabezpečuje lepší překlenutí teplotních výkyvů a s tím souvisejícího namáhání dlažby ve spojení s podkladem, kde bývá vždy nejslabší článek.

Na rozdíl od interiéru se doporučuje v exteriéru použít systém oboustranného lepení (Butterin–Floating), to znamená lepidlo nanést jak na podklad, v tomto případě geotextilii, tak i na dlažbu. Ke správnému provedení detailů jsou k dispozici nejen těsnící/dilatační pásky Hydroflex (role po 10, nebo 50 m), ale i vnitřní a vnější rohy Hydroflex.

Zdroj: Knauf

Lepidlo Knauf Flexkleber Schnell je tedy veskrze univerzální a použitelné pro většinu situací. K dostání je v plastovém obalu 20 kg, což usnadní manipulaci a materiál je navíc bezpečně chráněn proti vlhkosti.

Postup práce

Před nanesením lepidla Knauf FLEXKLEBER/FLEXKLEBER SCHNELL je třeba pórovité a savé podklady opatřit základním nátěrem Knauf TIEFENGRUND. Nesavé podklady je nutné ošetřit Knauf SPEZIALHAFTGRUND. Dilatační spáry, pracovní mezery, podlahové a stěnové spoje se překryjí systémovými těsnícími páskami Knauf Hydroflex. Odtokové vpusti a průchody trubek se opatří těsnícími manžetami. Na stěnu naneste lepidlo Knauf FLEXKLEBER SCHNELL pomocí ozubeného hladítka s výškou zubu cca 4 – 6 mm. | Zdroj: Knauf
Položte pásy tkaniny Knauf HYDROFLEX do vrstvy lepidla a pevně je přitiskněte. Lepidlo natáhněte vždy jen na tak velkou plochu, na níž dokážete položit pás, aniž by došlo k zaschnutí lepidla, což je cca 30 min. | Zdroj: Knauf
Pásy přitlačte a srovnejte plastovým hladítkem. Hladítkem pohybujete ve směru ze středu ven, abyste vytlačili vzduchové bubliny. | Zdroj: Knauf
U okrajů pásů tkaniny je vyznačen pruh šířky 6 cm, který odpovídá šířce přesahu. Na tento pruh naneste MS polymerový tmel Knauf POWER-ELAST a vrstvu srovnejte ozubeným hladítkem s šíří zubu 2 mm. | Zdroj: Knauf
Na přesah přitiskněte další pás tkaniny a lehce stlačte. Pás přitiskněte a vyrovnejte plastovou stěrkou. | Zdroj: Knauf

www.knauf.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Knauf Praha spol. s r.o.