Výměna střešního okna
Galerie(5)

Výměna střešního okna

Partneři sekce:

Postupné zlepšování parametrů střešních oken vede mnohé stavebníky k úvahám o jejich výměně. Navzdory představám tato operace dnes už nepředstavuje dramatický zásah do stavby a byla by škoda odepřít si komfort kvalitnějších oken pouze kvůli obavám z náročné rekonstrukce. Důležité je zachovat správný postup.

Střešní okna současnosti jsou mnohem kvalitnější, než byla dříve. Zlepšují se především jejich tepelnětechnické parametry, takže střešní okna více přispívají k úspoře energie.

Životnost střešních oken se pohybuje v řádu desítek let. Podmínkou je samozřejmě pravidelné provádění údržby, zejména obnovy povrchové úpravy dřevěných částí a promazávání závěsů, v intervalu 10 až 15 let pak výměna těsnění. Majitelé starších střešních oken tedy z pochopitelných důvodů zvažují výměnu starších střešních oken za nová. Obvykle ale mají obavy ze zásahu do střešního pláště a konstrukce ostění okna. Ve většině případů bývají tyto obavy přehnané.

Rozměření a návrh velikosti nového střešního okna

Zákazníci ve většině případů požadují osazení nového střešního okna ve stejné velikosti, jako je okno původní, aby tak předešli náročným pracím v interiéru, a to zejména z důvodu prašnosti. Ne vždy je ale možné tento záměr realizovat. Většina výrobců vyrábí střešní okna v předem daných rozměrových řadách, tudíž okna nelze dodat na míru. Kromě toho se v průběhu let měnila úroveň uložení střešního okna v konstrukci střechy, proto je nyní u každého typu okna jiná. Spolu s výměnou okna je často užitečné vyměnit i tepelnou izolaci a parotěsnou fólii, čímž je možné zvýšit technické parametry střešního okna.

Pro volbu správné velikosti je nutné zjistit světlou vzdálenost krokví (z dokumentace nebo lépe odkrytím střešní krytiny). Pokud to konstrukce umožňuje, ideální je volba o něco širšího okna, než bylo to původní. V podélné rovině střechy bývá limitem výška stropu, resp. nadezdívky – obě tyto úrovně lze zjistit v interiéru, aniž by bylo třeba rozkrýt střešní plášť.

Demontáž starého střešního okna

Obtížnost demontáže ve značné míře závisí na typu střešní krytiny. Nejjednodušší je práce se střešními taškami. Složitější bývá odkrytí ploché skládané krytiny (eternit, šindel, alukryt apod.), protože je k tomu většinou zapotřebí speciálního nářadí. Nejobtížnější pak je demontáž okna umístěného v drážkované (tzv. falcované) plechové krytině, zejména jedná-li se o starší pozinkovaný plech. Zde je nezbytná přítomnost specialisty – klempíře. Před demontáží okna, které je obvykle vruty přichyceno do bednění nebo laťování, je nutné odstranit vnitřní ostění včetně tepelné izolace.

Osazení nového okna

Nové okno se osazuje podle návodu konkrétního výrobce, a to spolu s lemováním zajišťujícím těsné napojení okna do střešní krytiny. V současné době je tento postup maximálně zjednodušen a pro montážní firmy představuje rutinní práci nepřesahující u jednoho okna tři hodiny práce. Práci dále usnadňují montážní sady, které obsahují izolační límec, parotěsnou a difuzní fólii, které výrazně urychlují a zkvalitňují montáž.

 
Nově osazené okno s izolačním límcem BDX Okno po dokončení interiérových prací

Dokončení ostění

Pro dokončení osazení střešního okna se používají buď tradiční postupy a materiály, především sádrokartonové desky či palubky, nebo se na střešní okno připevní prefabrikované ostění. Výhodou posledně jmenovaného způsobu je nejen urychlení práce, ale hlavně „čistá“ montáž.

 
Montáž ostění VELUX Dokončená montáž ostění VELUX

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že při dodržení pracovního postupu, přesného měření a nepodcenění přípravných prací může být výměna střešního okna poměrně nenáročnou rekonstrukcí. Výsledkem je nejen větší komfort uživatelů podkroví (při výměně a správném výběru nového okna lze změnit i způsob otvírání okna, vyřešit stínění nebo akustické vlastnosti), ale v neposlední řadě také zajímavé dlouhodobé finanční zhodnocení jednorázové investice do oken vyšší třídy nabízejícím lepší tepelněizolační vlastnosti.

Ing. Dušan Kubáček
Foto: VELUX

Autor je servisní manažer společnosti VELUX Česká republika, s. r. o.