Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton

Světlo pod šikminami

Světlo pod šikminami

Do podkroví a všech druhů podstřešních prostorů za poslední roky proudí stále více světla z venkovního světa. Bydlet pod střechou znamená výhodu výhledu a pro mnohé přímo metafyzické spojení s nebesy. Spojení funguje lépe přes prosklené průhledy různých velikostí, seskupení a poloh, které se přizpůsobily nejen tvaru střechy a potřebám podstřešních obyvatelů, ale i zajímavým architektonickým řešením. 

Prostor pod střechou může být dostatečně osvětlen nejen jednoduchými střešními okny a vikýři, ale velkoryseji i různým seskupením střešních oken, světlíků či prosklenou částí šikmé roviny střechy. Prosklená plocha by měla tvořit asi 10 % plochy podlahy. Koupelna či ložnice nejsou sice tak náročné na světlo, ale moderní architektura nešetří prosklenými plochami ani v těchto prostorech. Světlo ve střeše ovlivňuje nejen poměr plochy oken k podlahové ploše, ale i orientace a tvar střechy.

K jedné z podmínek zdravého osvětlení patří hloubka každé místnosti podkrovního bytu, která nesmí při zmiňovaném osvětlení překročit 2,3násobek její světlé výšky. Současná „architektura světla“ umí prosvětlit i prostory uložené hluboko v interiéru střechy velkoplošným ateliérovým prosklením, prosklenou štítovou stěnou nebo hřebenem střechy; kam slunce přímo nedosáhne, tam pošle světlovody.

Výslednou podobu střechy ovlivnily požadavky obyvatelů na uspořádání a velikost střešních oken. Podle architektonického návrhu byla střešní okna VELUX seřazena do ateliérových sestav. Vzpomínkou na původní řešení jsou jednoduché trámové vzpěry. V části střechy, která směřuje do dvora, bylo instalováno velké ateliérové okno sestavené ze šesti střešních oken. Na straně orientované do ulice přibyl vikýř s malým francouzským balkonem. (Podstřeší komplexu budov JoJo v Kodani, foto: Torben Eskerod, VELUX)Platí, že více menších oken rovnoměrně rozmístěných ve střeše prosvětlí místnost účinněji než jedno velké okno se stejnou plochou skla. (foto: Ekonomické stavby)

O střešních oknech se ví, že:

 • jimi přichází světlo i doprostřed podstřeší,
 • paprsky dopadají přímo do místnosti i několik hodin denně,
 • při menším sklonu střechy se do interiéru podkroví vlévá méně slunečního světla, takže dobrého výhledu a prosvětlení lze docílit vyšším oknem,
 • vysoký krov je zároveň i široký; pokud se střešní okna ocitnou níže na šikmině střechy, světlo prosvětlí jen kraj interiéru,
 • jihovýchodní a jihozápadní orientace oken je nejpřijatelnější, pozor však v horských oblastech, aby nebyly prosklené plochy situovány ve směru převládajících větrů,
 • v zimních měsících přispívají k vyhřívání podkrovních prostorů,
 • spodní hrana okna vzdálená 90 cm od podlahy zabezpečí výhled i sedícím,
 • v případě, že je sklon střechy do 60°, na okna se instaluje horním madlo,
 • u sklonů střechy nad 60° a u vyšší pozednice se instalují výklopná okna s dolním madlem,
 • lepšího prosvětlení interiéru a pohodlnějšího otevírání oken dosáhneme, když spodní a vrchní ostění upravíme tak, aby spodní bylo svislé a vrchní vodorovné,
 • moderní střešní okna s dvojitým sklem mají vnější tabuli z kaleného skla a vnitřní sklo s ochrannou fólií,
 • šířka okna by neměla přesáhnout světlou vzdálenost mezi krokvemi, jinak by se musela komplikovaně posouvat krokev.
Světlovody přenášejí denní světlo do interiéru. Mají flexibilní délku a je možné je použít ve všech částech obytného prostoru. Jsou řešením především tam, kde z konstrukčních důvodů nelze přivést přirozené vnější světlo do interiéru konvenčním způsobem. Světlovody se mohou použít u všech druhů střešní krytiny. Účinnost světlovodu závisí na velikosti jeho průměru. (foto: VELUX)Řada světlíkových oken zasáhla světlem i část prostoru hlouběji položeného v interiéru atypické vily.
(foto a interiér: Roche Bobois)

Měli bychom vědět, že:

 • vikýř výrazně změní vzhled střechy,
 • v případě rekonstrukce s přidáním vikýře už nejde o vestavbu do původního podkroví, ale o změnu, kterou lze realizovat jen se stavebním povolením,
 • vikýř má terapeutické účinky: bydlící potřebují kontakt s přírodou nebo prostředím ulice alespoň prostřednictvím jednoho svislého prosklení,
 • díky tvaru vikýře získáme dostatečnou podchozí výšku při jakémkoli sklonu střešních rovin a při jakékoliv výšce nadezdívky,
 • vikýř ponechá možnost vytvoření parapetu,
 • vikýř dovolí vytvořit v podkroví francouzské okno,
 • vikýř pod střechu vpustí méně světla než střešní okna,
 • vikýř je dobrý způsob rozšíření obytné plochy podkroví,
 • osazení vikýře vyžaduje důsledné řešení tvaru, konstrukce a detailů; klempíři a pokrývači o tom vědí své,
 • tvar a umístění vikýře souvisí s architektonickým záměrem, světlou výškou interiéru, výškou parapetu a rozměry plochy prosklení, 
 • svislá okna vikýřů se udržují snadněji než klasická střešní okna,
 • otevírání oken ve vikýřích a lodžiích se v ničem neliší od otevírání běžných oken na fasádě.

Marína Ungerová
FOTO: archiv firem