Nejčastější chyby při montáži střešních oken
Galerie(11)

Nejčastější chyby při montáži střešních oken

Partneři sekce:

Instalace střešních oken do různých typů krytin šikmých střech se stala standardní součástí prací pokrývačských, klempířských a tesařských firem. Přesto se často setkáváme s montážními vadami. Následující článek poukazuje na nejčastější chyby a naznačuje způsob, jak se jich lze vyvarovat.

Přestože profesní organizace (např. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR) a zejména jednotliví výrobci střešních oken věnovali v uplynulých letech nemalé úsilí zlepšení kvality montáže, stále se na stavbách můžeme setkat s různými montážními vadami, které snižují spokojenost uživatele se střešním oknem. Tyto nedostatky bývají po dokončení vnitřního obložení často skryty v konstrukci krovu, což může v důsledku vést k vážným stavebním poruchám.

Nejčastější chyby při montáži střešního okna je možno rozdělit do těchto skupin:

  1. Upevnění a vyrovnání rámu okna.
  2. Napojení pojistné hydroizolace/podstřešní fólie na rám okna.
  3. Umístění tepelné izolace a parotěsné fólie kolem rámu okna.

Upevnění a vyrovnání rámu okna

Rám okna se upevňuje pomocí montážních úhelníků na pomocné montážní latě (obr. 1). Vzhledem k faktu, že střešní latě nezaručují dokonalé připevnění rámu okna ke konstrukci střechy, je nutné pomocí úpravy krovu (výměna, příložka) a dlouhých vrutů rám okna zpevnit (obr. 2).

Obr. 1  Chybné upevnění rámu okna – chybí podpora montážní latěObr. 2  Správné upevnění rámu okna

Přesné vyrovnání rámu je důležité pro zajištění těsnosti okna, kterou udává koeficient spárové průvzdušnosti (obr. 3). V praxi se provádí vypodložením příslušného montážního úhelníku v horní části okna při současné kontrole spáry mezi křídlem a rámem.

Obr. 3  Chybné vyrovnání rámu oknaObr. 4  Rám okna bez podstřešní fólie

 

Napojení pojistné hydroizolace nebo podstřešní fólie na rám okna

Vodotěsné napojení podstřešní fólie na rám okna plní dvě základní funkce: ve spojení s instalací odvodňovacího žlábku nad oknem zajišťuje odtok srážkové vody mimo okno a zároveň chrání tepelnou izolaci kolem okna a udržuje ji v suchém, a tedy plně funkčním stavu. Obr. 4 dokumentuje stav se zcela chybějící fólií, obr. 5 představuje starší způsob napojení, který neumožňuje dokonalé zaizolování rámu, a konečně obr. 6 ukazuje správný způsob napojení včetně osazeného odvodňovacího žlábku.

Obr. 5  Starší způsob napojení podstřešní fólie na rám okna, které neumožňuje dokonalé zaizolování rámuObr. 6  Správný způsob napojení podstřešní fólie na rám okna včetně osazeného odvodňovacího žlábku

 

Umístění tepelné izolace a parotěsné fólie kolem rámu okna

Většina montážních vad se projevuje zejména v zimním období, kdy při nedodržení zásad výstavby podkroví dochází vlivem rozdílu teplot ke kondenzaci vzdušné vlhkosti v konstrukci střechy. Platí to zejména pro nedostatečné zateplení okna a chybné napojení parotěsné zábrany na rám okna. Této situaci lze předejít použitím prefabrikovaných výrobků instalovaných v průběhu montáže střešního okna. Jedná se zejména o izolační rám (obr. 7) a parotěsnou fólii (obr. 8).

Obr. 7  Instalace izolačního rámu oknaObr. 8  Použití parotěsné fólie v průběhu montáže střešního okna

V praxi se můžeme setkat i s dalšími drobnými vadami, souvisejícími s pokládkou střešní krytiny, ty však ve většině případů u obvyklých sklonů střech nemají vliv na funkčnost osazeného střešního okna.

Obr. 10  Hydroizolační límecObr. 11  Správně osazené okno

Riziko nekvalitně prováděných stavebních prací lze snížit na minimum, jestliže dodavatel střešních oken poskytne v průběhu stavby technické poradenství.

Ing. Dušan Kubíček
Foto: archiv společnosti Velux Česká republika, s. r. o.

Autor je servisním manažerem společnosti VELUX Česká republika, s. r. o.