Vývoj požadavků na tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní

Vývoj požadavků na tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní

V posledních letech se setkáváme s tématem snižování energetické náročnosti ve všech oblastech každodenního života. Souvisí to se sílícími obavami o životní prostředí naší planety a o vyčerpání jejích surovinových zdrojů, ale především s ryze ekonomickými důvody. Také stavebnictví zasáhl trend energetických úspor a snižování tepelných ztrát. Náklady na výrobu energie se totiž neustále zvyšují, což se promítá do cen výrobků i do výdajů za vytápění budov.