Výměna plastových oken v devíti krocích
Galerie(12)

Výměna plastových oken v devíti krocích

Partneři sekce:

Vlastní výměně předchází demontáž starého okna. Někdy je to možné „čistou cestou“ bez poškození zdí a omítek, někdy je ale nutné staré okno vybourat. Při přípravě a zaměření okna je třeba myslet dopředu na řešení připojovací spáry. Obecně lze doporučit ponechat mezeru cca 10–25 mm, což představuje dostatek prostoru pro izolační pěnu nebo pásku a také pro dilataci okna (rozpínání způsobené změnou teplot). Plastové okno v bílé barvě se rozpíná cca 2 mm na 1 m délky (nebo výšky), u barevných profilů to jsou až 3 mm.

Instalace rozšíření rámu

Odborně zdatný montážník by měl navrhnout správné umístění okna vůči tloušťce zdi. Při vyměřování okna je třeba počítat s prostorem potřebným nejen na samotný rám okna, ale i na další doplňkové rozšiřovací nebo podkladové profily. Při současném nebo následně prováděném vnějším zateplení zdí a ostění je nutné upravit šířku obvodového rámu okna a zmenšit světlý rozměr s ohledem na tloušťku tepelné izolace. Podkladový profil umožňuje kvalitní napojení vnějšího a vnitřního parapetu. Rozšiřovací profil pak usnadňuje umístění dalších prvků k oknu – nadokenní rolety apod.

Upevnění okna

Po vyrovnání okna je možné přistoupit k jeho upevnění do zdi. V závislosti na velikosti okna a materiálu zdi, do které se okno bude kotvit, se montáž provádí různými způsoby. Jednou z možností je použití kotvicích šroubů (tzv. turbošroubů), které se vrtají skrz rám do ostění. Některé profilové systémy umožňují vrtat turbošroub mimo komoru s kovovou výztuhou, což omezuje riziko vniknutí vody ke kovové výztuze a její korozi. Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo prohnutí rámu. Použití šroubů musí zajistit dostatečnou teplotní dilataci rámu, zvláště u tmavých profilů.

Místo šroubů vrtaných skrz rám je možné připevnit okno pomocí tzv. pásových kotev, ale ani ty nejsou univerzálně vhodné pro všechny typy ostění.Velmi důležité je to, aby montážní firma dbala na správné umístění kotvicích prvků a maximálně přesné vrtání. Poškození rámu nebo příliš velké a nezakrytované otvory pro šroub mohou mít fatální důsledky pro celé okno. Napojení ostění k profilu by navíc mělo být provedeno APU lištami, které zajistí čistý a bezchybný přechod mezi omítkou a okenním profilem a zároveň ochrání profil proti poškrábání při aplikaci omítky. V žádném případě nesmí být omítka přímo přetažena přes profil. Při dilataci okna by okamžitě popraskala.

Montáž parapetu

U prefabrikovaných kovových nebo plastových parapetů se používají systémové koncovky parapetu, které bezpečně odvedou vodu a zabrání zatečení pod parapet. U klempířsky prováděných parapetů je nutné boční lem vhodně utěsnit k ostění, například akrylátovým nebo polyuretanovým tmelem se zohledněním možné tepelné dilatace parapetu. Čelní hrana parapetu musí být alespoň 3 centimetry před vnějším lícem stěny.

Údržba

Plastová okna potřebují pouze minimální údržbu, aby si zachovala svůj vzhled a funkčnost po celá desetiletí. Na rozdíl od dřevěných oken není potřeba je ošetřovat lazurou nebo lakovat. K jejich údržbě postačí běžné čisticí prostředky zředěné vodou (nepoužívejte žádná abrazivní čistidla) a občasné seřízení a promazání kování či kontrola odvodňovacích kanálků.

01 |  Demontáž starého okna
Jestliže po vybourání starého okna vzniknou v ostění hrubé nerovnosti nebo vypadnou části zdiva, je nutné tyto nerovnosti zapravit rychletvrdnoucí maltou a ostění vyrovnat.

02 | Kontrola rámu před osazením
Než dojde k samotnému osazení nového okna, je nutné nejprve zkontrolovat všechny spoje rámu a geometrickou přesnost přeměřením úhlopříček a vnějších rozměrů. Na obvod rámu se nalepí vhodná vnitřní parotěsná fólie.

03 | Vyrovnání okna v otvoru  
Po usazení okna je potřeba prostor vyplnit izolační pěnou doplněnou o parotěsnou pásku z vnitřní a paropropustnou pásku z vnější strany, nebo utěsnit mezery mezi zdí a oknem tzv. komprimační páskou.

04 | Aretace pomocí klínů
Jakmile je nové okno společně s rozšiřovacím profilem vloženo do stavebního otvoru, je nutné jej vyrovnat ve všech osách.  Okno se podloží dřevěnými podložkami nebo vzduchovými nafukovacími klíny.

05 | Kontrola polohy rámu
Usazení okna tak, aby bylo dokonale horizontálně i vertikálně vyrovnané, vyžaduje vysokou míru přesnosti. Přesným vyrovnáním předejdeme případným budoucím nejen estetickým, ale zejména funkčním komplikacím.

06 | Upevnění okna do zdi
Jednou z možností upevnění okna do zdi jsou kotvicí šrouby (tzv. turbošrouby), které se vrtají skrz rám do ostění. Některé profilové systémy umožňují vrtat turbošroub mimo komoru s kovovou výztuhou, což omezuje riziko vniknutí vody ke kovové výztuze a její korozi.

07 | Fixace rámu v otvoru
Při utahování šroubů je nutné zabránit přílišnému utažení a deformaci nebo prohnutí rámu. Použití šroubů musí zajisti dostatečnou teplotní dilataci rámu, zvláště u tmavých profilů.

08 | Utěsnění připojovací spáry
Po ukotvení okna očistí montážníci zdi přiléhající k rámu okna a zvlhčí je vodou. Tato fáze je nutná pro následné perfektní provedení tepelné izolace. Montážní těsnicí pěna, která se pro izolaci používá, se snadněji aplikuje a rychleji expanduje, protože reaguje se vzdušnou vlhkostí.

09 | Aplikace montážní pěny
Jakmile je povrch čistý a vlhký, aplikuje se izolační pěna do prostoru mezi stavebním otvorem a oknem. Pěna rychle schne a tvrdne. Přebytek pěny se opatrně odstraní seříznutím tak, aby se nepoškrábal rám okna.

10 | Osazení parapetů
Osazení vnitřního parapetu nesmí porušit parotěsnou fólii. Hloubka vnitřního parapetu by měla být zvolena tak, aby výrazně nepřesahoval přes radiátor umístěný pod oknem. Venkovní parapet se upevní šrouby a přilepí montážní pěnou na spodní ostění.

11 | Správně provedený detail
Správně provedený parapetní detail musí zajistit dostatečnou tepelnou izolaci, aby nedocházelo k poklesu teploty vnitřních povrchů pod teplotu rosného bodu při návrhových podmínkách vnitřního prostředí.

Tip PRO PROFESIONÁLY:

Další možností utěsnění mezery mezi zdí a oknem je speciální komprimovaná páska, která se po instalaci „nafoukne“ a vyplní tak volný prostor. Její materiál už plní funkci obou výše vedených doplňujících pásek, tj. parotěsné i paropropustné.

Co budete potřebovat

 • Nová okna včetně ostění
 • Ochranná fólie pro zabalení nových oken
 • Doplňkové rozšiřovací nebo podkladové profily
 • Vzduchové klíny nebo dřevěné podložky
 • Kotvicí šrouby – turbošrouby, popřípadě pásové kotvy
 • šrouby pro ukotvení parapetů
 • APU lišty
 • Nádoba na vodu s rozprašovačem
 • Izolační pěna + aplikační pistole
 • Parotěsná fólie/páska
 • Paropropustná páska nebo komprimační páska
 • Rychletvrdnoucí malta
 • Akrylátový nebo polyuretanový tmel
 • Vnitřní a vnější parapet
 • Nářadí: metr, vodováha, gumové kladivo, elektrická pila/bruska, elektrická/akumulátorová vrtačka, akumulátorový šroubovák, nůž,
 • Ochranné pomůcky: rukavice, ochranný štít nebo brýle

Pozor!

Po odstranění zbytků pěny je třeba nalepit parotěsné a paropropustné pásky, jinak pěna mnohem rychleji degraduje a ztrácí tak svoji izolační schopnost. Je velmi důležité použít parotěsnou pásku z vnitřní strany a paropropustnou hydroizolační pásku z vnější strany. Vnější hydro­izolační uzávěr připojovací spáry lze provést podle způsobu zabudování, tvaru ostění a napojení dodatečného zateplení. Vhodné způsoby lze ­nalézt na stránkách výrobce.

Tip pro odborníky

Ve chvíli, kdy zároveň s výměnou oken probíhá i dodatečná izolace zdí, mění se tepelná charakteristika ostění a okno by mělo být umístěno blíže k vnějšímu líci zdi.  U nízkoenergetických a pasivních staveb je dnes běžná montáž do připraveného osazovacího rámu nebo tzv. předsazená montáž, kdy se nové okno osazuje prakticky úplně mimo původní ostění.

TEXT + FOTO: INOUTIC

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.