Partneři sekce:

Okenní profily z recyklátu budou povinné

Okenní profily z recyklátu budou povinné

Český stavební trh čekají změny. Dodavatelé se musí připravit na čím dál větší podíly recyklovaných surovin ve svých výrobcích. Trh s otvorovými výplněmi z plastu není výjimkou. Bohužel na trhu existuje vůči podobným výrobkům nedůvěra. Nepramení však z objektivních příčin. Polyvinylchlorid (PVC) je totiž z hlediska recyklace ideální materiál.

Před šesti lety vstoupila v platnost norma, která nařídila energetické audity budov. V blízké budoucnosti vstoupí v platnost norma z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude určovat podmínky veřejných zakázek z hlediska podílu recyklovaných materiálů. Jednoduše řečeno půjde o stanovení podílu druhotných surovin použitých při výstavbě nebo renovaci státem vlastněných budov.

Přesto, že ministerstvo přislíbilo dokončení přípravy na polovinu loňského roku, stále není jisté, kdy bude s přípravou hotovo.  Nicméně již nyní je jasné, že pro společnosti na trhu výroby a zpracování plastů je podíl tzv. recyklátů ve výrobcích jedinou cestou, kterou se budou muset vydat.


Prakticky každý velký výrobce plastových otvorových výplní v Evropské unii má dnes již svou vlastní recyklační linku, která umí pracovat nejen s odpadem z výroby, ale je schopna recyklovat celá plastová okna. „Otvorové výplně, chcete-li okna, mají z hlediska recyklace veliký potenciál. Skládají se z několika málo materiálů, které jsou plně obnovitelné. Sklo, kov i PVC lze využívat opakovaně, a to dokonce při výrobě stejného produktu,“ říká Petr Sýs, technický a produktový manažer společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s.r.o.

Okenní profily z recyklovaného PVC mají stejné vlastnosti i vzhled jako ty z prvomateriálu

A proč se tedy ve velkém zatím tento segment v České republice nerozeběhl? Důvodů je podle Sýse několik. Prvním je skutečnost, že plastová okna jsou relativně mladým produktem s dlouhou životností. Tudíž doba konce jejich života v plné míře ještě nenastala. Dalším důvodem může být neochota některých zákazníků, kteří z iracionálních důvodů okna s podílem recyklovaného materiálu odmítají.

Okenní profily z recyklátu budou povinné foto - 1

„Náš produkt EcoPowerCore je okenní profil, který v sobě obsahuje podíl recyklátu PVC a vzhledově i funkčně je identický s produkty na trhu, které recyklované PVC neobsahují. Je s podivem, že i dnes v sobě některé veřejné zakázky obsahují podmínku toho, aby okenní profily neobsahovaly recyklovanou složku. Z mého pohledu jde o tmářství,“ dodává Sýs.


Recyklát vzniká při výrobě profilů z odřezků samotného nového nerecyklovaného PVC, nebo při recyklaci starých výrobků. Automatizované linky separují ze starých okenních rámů kov, plast a sklo. Plast, v tomto případě polyvinylchlorid, se nadrtí na tzv. granulát. Granulát se vyčistí, přidají se stabilizátory a změkčovadla. Jejich cílem je udržet fyzikálně chemické vlastnosti výrobku v normě.

Protože recyklát nemusí být barevně homogenní, dochází během unikátního technologického procesu koextruze ke spojení tenké vrstvy nového ještě nerecyklovatelného materiálu (tzv. prvomateriálu či panenského PVC) s tím již recyklovaným. Tento krok zajistí estetičnost finálního výrobku. Opakovat celý cyklus lze až osmkrát. Pokud tedy předpokládáme, že životnost okenních profilů je padesát let, jeden materiál může sloužit v ideálním případě až čtyři století.

„Recyklace PVC má podstatný dopad na snižování emisí skleníkových plynů. Při prvovýrobě vznikají na jednu tunu PVC dvě tuny oxidu uhličitého. Pokud se recykluje, potom vzniká na stejné množství jen 136 kilogramů oxidu uhličitého,“ doplňuje Sýs.

ZDROJ: PR článek společnosti Inoutic / Deceuninck, spol. s.r.o.