asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Zateplovací systém Baumit TWINNER

15.03.2012
Růst požadavků na energetickou šetrnost budov vytváří tlak na co nejintenzivnější vylepšování tradičních materiálů, což sice u mnohých odkrývá jejich nejzazší technické meze, ale může i iniciovat  spojení hmot a výrobků dříve zcela svébytných.
Spolu s výkonností a tloušťkou zateplovacích systémů vzrůstají v posledních letech i požadavky na jejich požární bezpečnost. U většiny fasád je nyní potřeba celopolystyrenové izolace doplňovat nad okny a v oblasti soklu dělícími pásy z požárně bezpečnější minerální vlny. Do už tak rizikových míst (v rozích oken a okolí) je tím vnášena další imperfekce – přechod mezi odlišnými tepelněizolačními materiály, které každý jiným způsobem dilatují, jiným způsobem se stěrkují a navíc mají i různou paropropustnost a nasákavost.

K riziku dodatečných vodorovných trhlin se přidává i nebezpečí nežádoucích výkvětů; o nemožnosti sladit po výšce fasády modul tepelněizolačních desek s konstrukční výškou objektu a s požárně dělícími pásy nad okny ani nemluvě.
Spolehlivost tkví v jednoduchosti
Zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě jednoduchým způsobem spojuje základní přednosti dvou špičkových, ale rozdílných materiálů. K snadné zpracovatelnosti a vynikajícím izolačním vlastnostem grafitového polystyrenu přidává požární bezpečnost minerální vlny. Fasádní tepelněizolační desky Isover TWINNER jsou vyráběny z grafitového EPS-F, který je na vnější straně doplněn o vrstvu 3 cm MW. Obě vrstvy jsou spojeny speciálním PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku. Pro ušetření času na stavbě jsou pro ostění oken, nadpraží, nároží a založení u soklu určeny speciální zakládací a rohové desky.


Výsledný součinitel tepelné vodivosti těchto sendvičových desek dosahuje vynikajících hodnot 0,033 – 0,034 W/m.K. Oblast nasazení zateplovacího systému Baumit TWINNER je shodná se systémy s běžnými EPS-F (např. u objektů zkolaudovaných do r. 2000 až do požární polohové výšky 22,5 m), přičemž systém Baumit TWINNER nemusí být nad okny a v oblasti soklu doplňován nyní požadovanými požárně dělícími pásy z MW o šíři 0,5 m. Nejen že stěna s okny zůstane jednolitá a má v celé své ploše neměnné stavebně fyzikální vlastnosti, ale i z požárního hlediska je nezpochybnitelně bezpečná.

Extrémní požární zkoušky
Zateplovací systém Baumit TWINNER úspěšně prošel nejen povinnými požárními zkouškami, tzv. SBI-testem dle EN 13283, ale splnil i nadstandardní požadavky nepovinných požárních zkoušek detailů nad okny a v oblasti soklové lišty podle ISO 13785-1, ale jako dosud jediný zateplovací systém v České republice obstál i při velkorozměrových požárních zkouškách pro fasády podle ISO 13785-2, kdy byla stěna zateplená systémem Baumit TWINNER vystavena extrémnímu „bytovému požáru“ (až 4 MW !) procházejícímu na fasádu „rozbitým“ oknem po dobu 30 minut.

 


Jednoduché a obvyklé zpracování
Zateplovací systém Baumit TWINNER se aplikuje stejným způsobem jako jiné běžné systémy. Lepidlo se na polystyren nanáší ve tvaru obvodové obálky a tří středových terčů tak, aby plocha slepu činila nejméně 40 % plochy desky. Ty se lepí standardně na sraz a na vazbu a stěrkování se provádí postupem obvyklým pro desky z minerální vlny.Skladba systému Baumit TWINNER
     Baumit StarContact (lepidlo)
     Fasádní desky Isover TWINNER
     STR U (šroubovací hmoždinky – povrchová nebo zapuštěná montáž, obvykle 6-8 ks/m2)
     Baumit StarContact/ProContact (stěrková hmota)
     Baumit StarTex (sklotextilní síťovina)
     Baumit UniPrimer (penetrační nátěr)
     Baumit NanoporTop (probarvená omítka se samočisticím efektem)

Jako alternativní povrchovou úpravu je samozřejmě možné zvolit kteroukoli další z řady prvotřídních omítek Baumit (Baumit SilikonTop, StyleTop, GranoporTop, nebo SilikatTop).
Výhody systému Baumit TWINNER

     Bez nutnosti požárně dělících pásů dle ČSN 73 0810
     Třída reakce na oheň izolantu i celého systému: B-s1, d0
     Vynikající hodnoty součinitele tepelné vodivosti: 0,033 – 0,034 W/m.K
     Zvýšená bezpečnost proti rizikům oslunění izolantu ve fázi lepení na fasádu
     Dlouhodobě krásný vzhled díky samočisticí omítce Baumit NanoporTop


Petr Lorenc, produktmanažer BAUMIT, spol. s r.o.


-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media