Akademie zateplování 2018
Galerie(6)

Akademie zateplování 2018

Partneři sekce:

Také v tomto roce otevírá společnost Knauf Insulation prostor každému, kdo chce rozvíjet své znalosti v oblasti zateplování. V rámci série odborných přednášek a webinářů Akademie zateplování se zkušení experti pustí do nejožehavějších současných témat. Setkat se s nimi můžete během dvou celodenních přednáškových konferencí v Brně nebo v Praze a také online díky živým přenosům a profesionálním webinářům.

Vzdělávání v oblasti zateplování samozřejmě nikdy nekončí a jeho nedílnou součástí je i série přednášek a webinářů Akademie zateplování Knauf Insulation. Rok 2018 přinese nejen již známé celodenní konference s cyklem přednášek, ale také šest hodinových webinářů. V nich se profesionálové na zateplování zaměří na aktuální témata od zateplování fasád a střech přes stanovení tepelných ztrát objektu až po rozvíjející se segment technických izolací. Jako první si zájemci mohou naladit 23. února webinář zaměřený na kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Akademie zateplování dále pokračuje 9. března konferencí v Brně. Účastnit se lze osobně v místě konání nebo pomocí online přenosu.

“Kvalitní řemeslo je bezesporu uměním, které vyžaduje konkrétní znalosti. Jejich rozšiřování v oblasti zateplování bereme za své a s radostí sledujeme rostoucí kvalitu provedení u současných staveb. Každý rok sbíráme podněty k tomu, aby nové přednášky byly ještě blíž těm, kteří je mohou využít. Loňské živé online přenosy z přednášek celý koncept oživily. Budeme v nich pokračovat a rozšíříme počet profesionálních webinářů.” vysvětluje marketingová manažerka Knauf Insulation Romana Janošová.

Skladba seminářů a webinářů vychází ze základního členění na informace určené majitelům rodinných domů resp. stavebníkům a odborné veřejnosti.

Pro online uživatele Akademie bude k dispozici:
• profesionální video, které zajišťuje tým tří kameramanů pod vedením režiséra
• datový signál přenášející promítanou prezentaci v Powerpointu
• interaktivní spojení pomocí textového chatu s možností zasílat otázky a komentáře přednášejícím

Sestříhaný videozáznam s podstatnou částí semináře bude následně dán účastníkům k dispozici v rámci archivu akcí Akademie zateplování.

Projděte si kalendář akcí a registrujte se na Akademii zateplování.

Co je cílem Akademie
Komunikační a vzdělávací program Akademie zateplování zprostředkovává projektantům, architektům, energetickým specialistům i realizačním firmám srozumitelnou formou informace z oblasti zateplování. Účelem odborných seminářů je seznámit s novinkami v oblasti legislativy, materiálů, postupů, poukázat na možná rizika v návrhu a v provádění staveb a to tak, aby účastníkům pomohly v práci při projektové přípravě staveb.

Projekt Akademie vznikl v roce 2010 a první ročník se uskutečnil v roce 2011. Od počátku se na přípravě a průběhu Akademie podílí odborníci z akademické obce, specialisté na zateplení a technici s bohatými zkušenostmi z praxe.

Odborným garantem a komentátorem celé akce je doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební, ČVUT v Praze.

Zdroj: Knauf Insulation