Výjimečně účinná izolace pro balkony, terasy a nepřístupné detaily
Galerie(4)

Výjimečně účinná izolace pro balkony, terasy a nepřístupné detaily

Partneři sekce:

Společnost Kingspan Group je světový lídr ve výrobě tepelných izolací na bázi PIR, fenolických pěn a vakuových izolací. V porovnání s ostatními izolačními materiály poskytují izolační desky Kingspan nejvyšší tepelněizolační schopnost. Vakuový systém pro balkony a terasy dosahuje hodnot deklarované tepelné vodivosti λ pouhých 0,007 W/m . K.

Technologická špička

Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací (tj. vacuum insulation panel neboli VIP), který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání s fenolickou pěnou či PIR a až šestkrát lepší vlastnosti než minerální vlna či EPS. Vynikající hodnoty deklarovaného součinitele tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m . K) dosahuje OPTIM-R i po 25letém životním cyklu v aplikaci (zkouška vlivu zrychleného laboratorního stárnutí), ihned po vyrobení činí hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti cca. λ = 0,035 W/(m . K).

Složení a použití

Kingspan Optim-R se skládá z mikroporézního jádra, z něhož je odčerpán vzduch. Jádro je chráněno hermeticky uzavřeným obalem. Díky tomu dosahují vakuové izolace Optim-R zmíněných bezkonkurenčních hodnot tepelné vodivosti. Optim-R se tak uplatní zejména v místech, kde je nedostatek místa pro použití jiné izolace s násobně větší tloušťkou. Obzvláště vhodné jsou tedy pro podlahové systémy, střechy, balkony a terasy, pro izolaci střešních oken a vnějších stěn. Základní izolační panely Optim-R doplňují panely Optim-R flex a Optim R-fix, k výplni mezer mezi panely a konstrukci a k upevnění vakuových panelu ke konstrukci.

Řešení pro balkony a terasy

V současné době se do středobodu zájmu stále více dostává součinitel prostupu tepla U. Balkony a terasy jsou citlivým místem stavební konstrukce z tepelně-technického hlediska – nejen kvůli zvýšeným požadavkům na provedení hydroizolace, ale zejména kvůli složitým konstrukčním detailům jsou často zdrojem tepelných mostů a s tím spojených rizik. Na trhu je mnoho různých druhů izolací, které tento problém dokáží řešit, ale jen jedna jej dokáže vyřešit při minimálním nárůstu tloušťky konstrukce. Obzvláště zjevné je to u rekonstrukcí, kde použití standardní izolace vyžaduje oboustrannou aplikaci což konstrukci neúměrně zatěžuje a prodražuje a zároveň hrozí rizikem kondenzace par. Optim-R řeší tyto problémy bez kompromisů – nabízí výjimečnou tepelnou izolaci při nepatrném navýšení tloušťky konstrukce navíc aplikované jen v úrovni podlahy. Nedochází tak k výškovému rozdílu v úrovni podlahy terasy (balkonu) a interiéru.

Izolace jako systém

Díky tomu, že Kingspan Optim-R pro balkony a terasy byl navržen jako ucelený systém, umožňuje řešit i kritická místa, jako jsou třeba odvodňovací žlaby. Protože vakuová izolace musí zůstat neporušena, vyvinula společnost Kingspan Izolace speciální výplňové panely, které je možné upravovat na libovolný rozměr, tak aby došlo k odizolování obtížně dostupných nebo úzkých míst. Společnost Kingspan izolace navíc nabízí službu, která vám přesně navrhne způsob uložení vakuových a doplňkových desek tak, aby nová či rekonstruovaná terasa optimálně fungovala.

 

www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Kingspan a.s.