asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Osazení fasádní izolace pomocí lepicích kotev

02.11.2009
Tradiční spojovací metody jsou pomalu nahrazovány technologií lepení. Tato metoda se prosazuje také u osazování tepelněizolačních systémů s využitím desek z expandovaného polystyrenu. V případě rekonstrukcí starších budov, kde se pracuje s již omítnutým podkladem, však pouhé lepení nestačí. Desky je nutné usazovat pomocí hmoždinek, které však narušují funkci tepelněizolačního systému. Takto provedená izolace vede k nezanedbatelným energetickým ztrátám a navíc se po čase projeví i nevzhlednými stopami na fasádě.
Bezchybnému vzhledu i správné tepelněizolační funkci fasády pomůže spojovací systém kruhových plastových kotev Baumit KlebeAnker. Pomocí zatloukacích trnů se osadí přímo na nosném zdivu a lepidlem, které se nanese na jejich středové terče, se jednoduše přilepí zateplovací desky. Vytvářejí se tak styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny, aniž by jakkoli porušovaly izolaci. Důležité je osadit lepicí kotvy do předem vyvrtaných otvorů na čistém a suchém povrchu, který neodpuzuje vodu. Síť umístění kotev má pravidelný modul 40 × 40 cm, krajní řady musejí být vzdáleny maximálně 10 cm od nároží a soklového profilu.

Plastové kotvy Baumit KlebeAnker se prodávají ve třech variantách podle oblasti použití. Modrá Baumit KlebeAnker 55 je určená do betonu. Hloubka vyvrtaného otvoru pro tento typ musí být nejméně 6 cm. Červená Baumit KlebeAnker 88 je vedle betonu určená také pro plné i děrované cihly. Usazuje se do otvoru o minimální hloubce 9 cm. Příklep se smí použít pouze při vrtání do betonu či plných cihel. Nejnovější Baumit KlebeAnker 138 lze použít u novostaveb i na stěnové systémy s již zabudovanou izolační vrstvou a také na stěny se starými omítkami o maximální tloušťce 90 mm.

Po vsazení do připraveného otvoru se kotvy upevní zatlučením plastového trnu. Na středové terče kotev se bezprostředně před osazováním izolačních desek nanesou bochánky lepidla o toušťce cca 1 až 2 cm. Vrstva lepidla se nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů v souhrnné ploše minimálně 40 % také na zadní stranu každé tepelněizolační desky. Desky se pak osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem.

Použití lepicích kotev má i další výhodu. S osazováním klasických hmoždinek je nutné počkat, až lepidlo pod zateplovacími deskami dostatečně zatvrdne. Hlavy hmoždinek je navíc potřeba po osazení v tepelněizolačním materiálu zatřít stěrkou. S lepicími kotvami Baumit KlebeAnker se nemusí čekat na zatvrdnutí lepidla a odpadá i stěrkování hmoždinek. Celkový proces zateplování fasády se tak podstatně zkrátí.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media