Architektonické výzvy: Svět izolací
Galerie(7)

Architektonické výzvy: Svět izolací

Partneři sekce:

V rubrice Architektonické výzvy jsme se tentokrát zaměřili na stále aktuální a často řešené téma. Nesprávně provedená či špatně zvolená izolace může napáchat více nepříjemností, než bychom si dovedli představit. Šetříme-li na stavebních materiálech, zaplatíme pak většinou o dost vyšší cenu při nápravě vzniklých škod. O izolacích to platí dvojnásob.

Ochrana ocelových konstrukcí

Prakticky všechny dnes užívané stavební materiály jsou buď samy o sobě hořlavé, nebo se při vyšších teplotách po určité době deformují, praskají a ztrácejí stabilitu. Má-li být v případě požáru dosaženo alespoň základní bezpečnosti objektu před zřícením, je třeba zajistit po dobu nutnou pro jeho evakuaci a hašení stabilitu nosných konstrukcí. Jednou z neúčinnějších možností, jak stavební konstrukce chránit před účinky plně rozvinutého požáru, jsou protipožární obklady. Protipožární obklad Isover FireProtect lze použít pro všechny druhy ocelových konstrukcí v plné šíři požadavků, které jsou na jejich požární odolnost kladeny projekčními normami.

Kotvení ochranných desek Isover FireProtect 150 se provádí požárními vruty Fire Screw ke svlakům ze stejných desek o šířce 100 mm a délce odpovídající vzdálenosti mezi pásnicemi nosníku zvětšené o 2–3 mm. Minimální tloušťka svlaků je 40 mm, osové rozestupy jsou maximálně 600 mm. Maximální vzdálenost vrutů na kotvicích svlacích a od osy navazující kolmé desky je 200 mm. Obkladové desky jsou v rozích spojeny požárními vruty Fire Screw po vzdálenostech 150 mm, první vrut se umisťuje minimálně 25 mm od kraje desky.

Z architektonických nebo statických důvodů jsou mnohdy voleny ocelové sloupy kruhového průřezu. Při požadavku na zachování kruhového profilu i po provedení protipožární ochrany je možné s výhodou využít izolačních pouzder ISOVER FireProtect CHS (CircularHollowSection). Těmito pouz­dry je možné docílit požární odolnosti až R 180 pro všechny ocelové sloupy (poměr Ap/V až do 716 m-1). Protipožární izolační pouzdra lze na sloupech dodatečně upravovat armovanými fasádními omítkami stejně jako běžné zateplovací desky na fasádách.

Mezi výhody systému patří především zajištění požadované požární odolnosti, estetičnost zachováním kruhového profilu ocelového sloupu, vysoká životnost, suchý proces bez nutnosti lepení, rychlá montáž s využitím standardních uchycovacích prostředků, bez nutnosti zbavování sloupu nečistot a prachu. Dodatečně natahovanou fasádní omítkou do rastru ze skelné armovací sítě (perlinky) lze zajistit i dlouhodobou odolnost lepeného obkladu ve venkovním prostředí.

 

Zdroj: Isover

Starý činžák v novém obleku

Projektanti rekonstrukce bytového domu ze třicátých let minulého století zvolili pro zateplení izolant na bázi fenolické pěny řady Kingspan Kooltherm. Cílem bylo nejen výrazně zlepšit tepelnětechnické vlastnosti budovy, ale rovněž zachovat původní osvětlení bytů denním světlem. Toto řešení tak výrazně pomůže zlepšit kvalitu života tamních nájemníků.

Fenolickou izolaci Kingspan Kooltherm vyrábí společnost Kingspan Group. Izolační materiály vyrobené divizí Kingspan Izolace umožňují splnit všechna doporučení normy na tepelnou ochranu budov při velmi nízkých tloušťkách izolantu.

Stávající bytový dům byl postaven v roce 1934. Objekt je šestipodlažní, dvorového typu s jedenácti vchody a 117 byty. Najdeme zde také prodejny a restaurace. Konstrukce domu odpovídá dobovým standardům. Bytový dům je cihlový, zděný z plných cihel na vápenocementovou maltu. Tloušťka obvodového zdiva je 750–450 mm. Dům byl projektován v duchu tehdejších požadavků, nabízí tedy na dnešní dobu velkorysé světlé výšky vnitřních prostorů (2,6–2,9 m) – což vedle komfortu obyvatel přináší i zvýšené nároky na vytápění bytů.

Před zateplením Po zateplení
 Před zateplením  Po zateplení

Právě nízká tloušťka izolace Kingspan Kooltherm ve srovnání s tradičními izolanty, vedle výjimečného součinitele tepelné vodivosti materiálu λ (pouhých 0,020 W/(m.K)), umožňuje zateplení historické stavby s důrazem na její původní charakteristiku a architektonické ztvárnění fasád.

Pro obyvatele domu byla tloušťka významným argumentem pro výběr izolace, jelikož její výhody vyniknou zejména při aplikaci ve vnitrobloku, kde přirozeně dochází během dne ke zhoršení prosvětlení interiérů přirozeným světlem. Tloušťka izolantu 60 mm (v ostěních 20–30 mm) tak nájemníkům nesní­žila komfort dostatečného oslunění bytů. Obyvatelé střekovského „činžáku“ tedy získali vysokou přidanou hodnotu domu beze ztráty komfortu, na nějž byli zvyklí.

 

Zdroj: Kingspan

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2017.