Více denního světla, více pohody

Více denního světla, více pohody

Partneři sekce:

Dostatečné denní osvětlení má pozitivní vliv na celkovou pohodu a lidé ho potřebují při aktivitách všeho druhu. Různé studie dokázaly, že denní světlo ovlivňuje důležité biologické procesy v lidském těle, které působí na lidské tělo i zdraví. 

V budovách dostatečné denní osvětlení přispívá ke snížení spotřeby elektrické energie pro umělé osvětlení, proto by mělo být důležitou součástí různých typů budov, jako jsou například obytné budovy, školy a nemocnice. Stále přísnější vládní nařízení pro spotřebu energie a udržitelný rozvoj nicméně vedou ke zmenšování rozměrů a průhlednosti oken a zároveň také k nárůstu tloušťky vrstev izolace a fasádních konstrukcí. Tyto změny často zapříčiňují snížení denního osvětlení budov. S výrobkem Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska získáte až o 30 % více denního světla.

www.kingspaninsulation.cz

Zdroj: Kingspan Izolace