Moderní dřevostavby z masivních dřevěných panelů (CLT)

Moderní dřevostavby z masivních dřevěných panelů (CLT)

Technologie masivních dřevěných panelů umožňuje snadno realizovat odvážné architektonické návrhy moderních dřevostaveb. Největším limitem pro stavby z masivních panelů u nás a pro dřevostavby obecně je naše legislativa, dnes jsou v Evropě postaveny osmi podlažní budovy a chystají se stavby ještě větší. Více v rozhovoru.

Společnost ARCHCON atelier nabízí architektonické a projektové služby v oboru pasivních a nízkoenergetických dřevostaveb pro bydlení a občanskou vybavenost. Úzce přitom spolupracuje s firmou Dřevostavby Biskup, která realizovala i Dům se zeleným srdcem a jejíž zástupce k tomuto projektu uvádí:

Můžete blíže představit technologii masivních dřevěných panelů (CLT)?

Jak už název napovídá, jedná se o velkoformátové dřevěné panely, složené z tří a více vrstev masivního dřeva, spojeného mechanicky anebo lepením. Zjednodušeně se dá říct, že jeden panel tvoří jednu stěnu domu. Tloušťky panelů se nejčastěji pohybují od 80 mm do tlouštěk cca 400 mm v závislosti na konkrétním výrobci. Používají se na stěny, stropy a případně i střechy dřevostaveb.

Jaké se pro tuto technologii používají materiály?

Používá se převážně smrkové řezivo, případně borovice, ale je možné použít kterékoli jehličnaté řezivo.

Můžete uvést technicko-fyzikální parametry konstrukce z CLT panelů?

Masivní panely mají jednak vynikající statické parametry, umožňující snadno realizovat odvážné architektonické návrhy, vynikající požární odolnost (již tloušťka 81 mm má požární odolnost 30 min.). Velmi důležitou vlastností je vynikající tepelná akumulace, neboť masivní dřevo má podobnou akumulační schopnost jako beton a pětkrát lepší než pórobeton. Konstrukce z masivních panelů jsou přirozeně difusně otevřené, pokud nedojde k jejich uzavření navazující skladbou, přirozeně regulují vlhkost v interiéru. Konstrukce stěn jsou velmi štíhlé a zvětšují vnitřní prostor domu. V případě použití pohledových panelů se přímo podílejí na architektonickém ztvárnění interiéru. Jedná se v podstatě o moderní pokračování srubových staveb, se všemi jejich přednostmi, které ale odstraňují jejich nežádoucí vlastnosti (špatná tepelná izolace, sesychání, vzduchotěsnost).

Je třeba specialista pro navrhování konstrukcí z CLT panelů?

Pro navrhování domů z masivních panelů specialista není zapotřebí, nicméně měl by se s technologií podrobně seznámit a mít obecné povědomí o dřevostavbách. Důležitější je správný statický návrh a zde jsou potřeba již poměrně rozsáhlé znalosti. Výhodou je navrhování domů ve spolupráci odbornou realizační firmou.

V jakém stupni dokončení jsou CLT panely na stavbu dodávány?

Masivní panely jsou na stavby dodávány již v konečném tvaru po opracování na CNC portálovém centru. Pokud se jedná o panely pohledové, můžou mít již připravené otvory pro montáž zásuvek a uvnitř panelů jsou instalační trasy pro elektroinstalace, topení apod.

Jak probíhá samotná montáž (hmotnost panelů, spojování, kotvení) a jaké jsou pro ni nutné podmínky?

Nezbytnou podmínkou pro montáž dřevostavby z masivních panelů je příjezd na staveniště pro těžkou techniku a jeřáb, který je nutný pro montáž z důvodu relativně vysoké hmotnosti panelů. Vlastní spojování panelů je především pomocí vrutů a dále s využitím ocelových spojovacích prostředků. Důležité je dodržovat montážní návod výrobce a montáž by měla realizovat proškolená firma.

Jsou stavby z CLT panelů nějak limitovány (výška, zatížení…)?

Největším limitem pro stavby z masivních panelů u nás a pro dřevostavby obecně je naše legislativa, která obsahuje mnoho ‚originálních předpisů‘. Ty v zemích s rozvinutým trhem dřevostaveb neznají a právě ony dřevostavby u nás staví ať už záměrně či z neznalosti do obtížnější situace než ostatní konstrukční systémy. Komplikuje to zejména veřejné stavby, školy, školky, apod. Přicházíme tímto o možnost nádherných realizací, které známe ze světa. Konstrukční limity jsou poměrně malé, dnes jsou v Evropě postaveny osmi podlažní budovy a chystají se stavby ještě větší.

Jak jsou na Domě se zeleným srdcem panely povrchově upraveny?

Vnitřní povrchová úprava pohledových panelů je provedena lakem s UV filtrem, který omezuje žloutnutí dřeva. Zateplení stavby je provedeno dřevovláknitou izolaci tl. 26 cm, která zachovává difuzní otevřenost, výrazně vylepšuje akumulační vlastnosti stěny a jedná se o přírodní materiál z obnovitelných zdrojů. Vnější povrch tvoří stěrková fasáda nebo odvětraná fasáda ze sibiřského modřínu.

Od partnerů ASB

Jaké jsou nároky na údržbu dřevostavby Domu se zeleným srdcem a jaká je předpokládaná životnost?

Dům se zeleným srdcem nemá žádné mimořádné požadavky na údržbu. Sibiřský modřín na fasádě je bez nátěru, takže časem získá přirozenou patinu a další desítky let se o něj není třeba starat. Fasádní systém bude po letech vyžadovat obnovu nátěru, stejně jako u zděných domů. Pokud jde o životnost dřevostavby, tak ta není nijak mimořádně zkrácena, důležité je dodržení principů konstrukční ochrany dřeva, správný návrh konstrukce a skladeb a jejich kvalitní realizace a správná údržba. Životnost dřevostaveb je jednoduše ověřitelná na našich horách, kde stojí horské chaty z předminulého století, v extrémních povětrnostních podmínkách a jsou stále aktivně využívány, ačkoli většina z nich rozhodně netrpěla přehnanou údržbou. V dnešní době stavby limituje morální životnost.

Marie Urbancová
Foto: ARCHCON