Partneři sekce:

Dvoukilometrový tunel na Pražském okruhu byl proražen

Dvoukilometrový tunel na Pražském okruhu byl proražen

Pouhých osm měsíců stačilo specialistům ze společnosti Skanska na vyražení jedné ze dvou tunelových rour na stavbě Pražského okruhu mezi Vestcem a Lahovicemi. Včera se oba týmy postupující od Vestce a Lahovic setkaly zhruba ve dvou třetinách 1677 metrů dlouhé trouby, tedy přesně 1183 metrů od komořanského portálu. Náročné podzemní práce budou nadále probíhat v druhém, severním tunelu, jehož prorážka je naplánována na srpen tohoto roku. Celý úsek z Vestce do Lahovic, jehož je tunel součástí, vybuduje sdružení dodavatelů pod vedením společnosti Skanska DS do roku 2010.

Investorem projektu je Ředitelství silnic a dálnic a na jeho financování se podílí Evropská investiční banka a Státní fond dopravní infrastruktury.

„Pro ražbu tunelu jsme v první fázi využívali průzkumnou štolu, nikoliv portály. Během všech prací používáme novou rakouskou tunelovací metodu. To znamená, že nepostupujeme paušálně, ale analyzujeme aktuální geologické podmínky a přizpůsobíme jim nasazenou techniku i pracovní postupy. Plocha výrubu činí místy až 138 čtverečních metrů, celkem vytěžíme z ražených částí úctyhodných 400 tisíc tun materiálu. Část ho opět použijeme pro vytvoření násypů pro nadjezdy a mimoúrovňová křížení,“ říká Karel Fulík ze společnosti Skanska DS.

Příprava na poslední odstřelTunel

Jižní tunelová roura je stoupací, o třech pruzích, a jeho celková délka včetně hloubených částí před oběma portály představuje 1937 metrů. Severní, klesací roura v délce 1924 metry je vyražená zhruba z 50 procent. Tunely jsou součástí 8,5 kilometru dlouhého úseku Pražského okruhu R513, který začíná u rozsáhlé křižovatky v Lahovicích, přes 236 metrů dlouhý most překonává Vltavu, dvěma směrově rozdělenými tunely stoupá k Cholupicům a v hlubokém zářezu pokračuje k dálničnímu přivaděči Vestec. Stavba bude dokončena v roce 2010.

Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec – Lahovice
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Sdružení Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s. (vedoucí, podíl 20 %), členové Skanska BS a.s. (50 %) a Alpine Mayreder Bau GmbH (30 %)
Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Projektant tunelových technologií: ELTODO a.s.
Zahájení:  2006
Dokončení: 2010
Cena: 5,9 miliardy Kč

Zdroj: Skanska CZ
Foto: Skanska CZ

RubrikyTunely