Zatížení pro statickou zatěžovací zkoušku
Galerie(8)

Vyhodnocení technického stavu stavebních konstrukcí

Stanovení zatížitelnosti a vyhodnocení technického stavu stavebních konstrukcí, zejména mostů, s vazbou na jejich stav a životnost se dnes stává pro mnohé prioritou.

Otázkou technického stavu stavebních konstrukcí – speciálně mostů – se veřejnost začala více zabývat po pádu Trojské lávky 2. prosince roku 2017. Další tlak na urychlení, zejména diagnostických prací, začal po pádu části dálničního mostu v Janově, v délce přibližně 80 m, na severu Itálie dne 14. srpna roku 2018.

Společnost INSET s.r.o. se již od svého založení v roce 1991 mimo jiné věnuje diagnostice betonových a železobetonových konstrukcí, a to od nejjednodušší diagnostiky mostních propustků až po diagnostiku kontejnmentů jaderných bloků. Důležitou součástí její činnosti je i diagnostika a monitoring nejvýznamnějších pražských mostů.

Příprava na zapojení snímače DYNAMAG
Instalace snímačů DYNAMG
Dynamická zatěžovací zkoušky – budič kmitů
Průjezd přes překážku
Posun snímače pro určení napětí v táhlech
Pohled z pylonu na sledovaný most
Zatížení pro statickou zatěžovací zkoušku

Stavební diagnostika konstrukcí v sobě zahrnuje základní pasportizaci objektu, rešerši dostupných projektových materiálů (stavebně historický průzkum), polní zkoušky (například odvrty stavebních konstrukcí a podloží) a laboratorní zkušebnictví (např. stanovení únosnosti betonu nebo koroze výztuže) a zhodnocení stavby.

Nedílnou a často v minulosti opomíjenou součástí diagnostiky stavu mostní konstrukce jsou statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Statické zatěžovací zkoušky jsou prováděny statickým zatížením mostní konstrukce (stání naložených automobilů), kdežto dynamické zatížení je vyvoláno hydraulickým budičem kmitů.

Příprava na zapojení snímače DYNAMAG
Příprava na zapojení snímače DYNAMAG |

Vliv zatížení na konstrukci je on-line sledován pomocí monitorovacích prvků. Ty jsou většinou tvořeny náklonoměry, tenzometry, snímači vibrací, snímači dráhy a doplněny jsou o teploměry. Všechny prvky jsou svedeny pomocí měřicí linky do monitorovací stanice a následně jsou data přenesena do databáze SAHURE, kterou společnost INSET s.r.o. vlastní a vyvíjí.

Posun snímače pro určení napětí v táhlech
Posun snímače pro určení napětí v táhlech |

Po prvotním vyhodnocení, jsou data dále využita pro výpočty, analýzy a projektovou činnost. Zejména se jedná o stanovení zatížitelnosti konstrukce. Osazená monitorovací linka následně slouží pro dlouhodobé měření mostní konstrukce.

On-line poskytovaná data a opakovatelnost měření, včetně dnes stále častěji používaného skenování stavebních objektů, zajistí bezpečnost provozu a prodlouží projektovanou životnost sledovaných konstrukcí.

Dynamická zatěžovací zkoušky – budič kmitů
Dynamická zatěžovací zkoušky – budič kmitů |

www.inset.com

Autor textu: Ing. Jiří Košťál, Ph.D.
ředitel divize Energetika, INSET s.r.o.