Most Mersey Gateway z Runcorn do Widnes
Galerie(5)

Most Mersey Gateway z Runcorn do Widnes

Partneři sekce:

Severozápadní část Anglie u řeky Mersey očekává, že výstavba mostu Mersey Gateway přinese výrazné zlepšení dopravní situace v této oblasti. Přes dva kilometry dlouhý silniční most přes řeku Mersey je prvotní součástí nové centrální dálnice A533 a v oblasti asi 20 km jižně od Liverpoolu představuje důležité dopravní spojení mezi městy Runcorn na jihu a Widnes na severu.

Most představuje enormní odlehčení nárůstu dopravy pro stávající a přetěžovaný viadukt – most Silver Jubilee.
Mostovku s šesti jízdními pruhy v délce přibližně 1 000 m nesou přes řeku Mersey tři pylony. Mezinárodní tým firmy PERI podporoval výstavbu masivních pylonů svými znalostmi v oblasti mostní výstavby a návrhem bednění a šplhavé techniky přesně podle požadavků projektu. Podpora projektovým manažerem PERI přímo na stavbě pomáhala při realizaci náročných stavebních úkolů.  

Samošplhavé bednění ACS s uzavřenými pracovními lávkami

Pro tři pylony zavěšeného mostu s výškou 125 m na jihu, 80 m uprostřed mostu a 110 m v severní části navrhli technici PERI nasazení samošplhavého bednění ACS. Řešení umožnilo práci nezávislou na disponibilitě jeřábu, protože šplhavá hydraulika ACS 100 zdvíhala bednění a pracovní lávky jako celou sestavu bezpečně do dalšího záběru. Ušetřilo to na jedné straně drahocenný čas jeřábu, na straně druhé mohlo být bednění posunováno i za silného větru.

Obr. 1 Celkem tři pylony s výškou až do 125 m nesou nový most na severozápadě Anglie přes řeku Mersey v délce cca 1 000 m. Most Mersey Gateway je i s předmostím dlouhý 2 130 m. Navržené samošplhavé bednění PERI umožnilo práci nezávislou na možnosti použití jeřábu a povětrnostních podmínkách.

Obr. 1 Celkem tři pylony s výškou až do 125 m nesou nový most na severozápadě Anglie přes řeku Mersey v délce cca 1 000 m. Most Mersey Gateway je i s předmostím dlouhý 2 130 m. Navržené samošplhavé bednění PERI umožnilo práci nezávislou na možnosti použití jeřábu a povětrnostních podmínkách.

To zajišťovalo rychlé a především plynulé pracovní procesy bez přestávek. Šplhání několika sestav najednou zredukovalo volné okraje s nebezpečím pádu z výšky a zvýšilo bezpečnost práce personálu na stavbě. Uzavřené pracovní lávky ještě zajišťovaly ochranu před silným větrem a deštěm a umožňovaly bezpečnou a hospodárnou práci.

Návrh bednění přizpůsobený projektu pro komplexní uspořádání pylonů

Pro výstavbu pylonů byly hlavními podmínkami konzolová rozšíření pylonů, podepírajících mostovku v příčném směru k nosné vozovce. Nejvyšší ze tří pylonů se ve výšce 20 m rozšiřuje z 6 na 17,5 m. Na tomto místě bylo nasazeno bednění ve tvaru T a bednění hlavice pilíře. Britští technici PERI zde koncipovali návrh z vodorovně nasazených sklopných sestav z opěrných rámů SB.

Tím vznikaly pracovní plošiny s šířkou až 7 m. Opěrné rámy SB zároveň spolehlivě odváděly zatížení z vyložených betonových částí do pilířových dříků. Betonářské výšky byly přitom přesně sladěné s možnostmi ukotvení v již vybetonovaném dříku.

Obr. 2 Vodorovně nasazené sestavy opěrných rámů SB Návrh PERI zohlednil také hospodárné nasazení materiálu. Opěrné rámy SB byly nasazené jak pro konzolové rozšíření pylonů, tak také pro hlavice pilířů předmostí.
Obr. 2 Vodorovně nasazené sestavy opěrných rámů SB
Návrh PERI zohlednil také hospodárné nasazení materiálu. Opěrné rámy SB byly nasazené jak pro konzolové rozšíření pylonů, tak také pro hlavice pilířů předmostí.

Kombinace nosníkového a rámového bednění

Podle druhu pylonu byly bedněny betonářské výšky zpravidla po 5,00 m, někde až v jednadvaceti záběrech. V jedné části vrchního dříku pylonu byl z vnější strany spojen samošplhavý systém ACS R s nosníkovým stěnovým bedněním VARIO GT 24 do šplhavých sestav nezávislých na nasazení jeřábu.

Speciálním řešením bylo přitom stěnové bednění zavěšené z horní pracovní lávky – pojízdný vozík bylo možné po odbednění odsunout i s bedněním a horní pracovní lávku vyklopit směrem nahoru. Tak bylo dosaženo velkého pracovního prostoru pro armovací práce, potřebný materiál a armovací lešení PERI UP Flex pak byly jednoduše dopraveny s pomocí jeřábu.

Obr. 3 Stálá podpora na stavbě Manažer projektu PERI pomáhal při výstavbě a staral se o efektivní nasazení bednění i lešení přímo na stavbě.

Obr. 3 Stálá podpora na stavbě
Manažer projektu PERI pomáhal při výstavbě a staral se o efektivní nasazení bednění i lešení přímo na stavbě.

Ve vnitřní části pilířů byly nasazeny šachtové lávky BR jako podepření vytvořené na míru pro šachtové prvky MAXIMO. Šachtové rohy MAXIMO tvořily s panely stěnového bednění kompletní bednicí sestavu, kterou bylo možné přemísťovat vcelku z jednoho záběru do druhého. Proces přemísťování s šachtovým rohem je velmi rychlý, protože při uvolňování a vytahování s pomocí jeřábu vzniká v rozích vůle 35 mm.

Obr. 4 Bednění na míru projektu pro komplexní skladbu pylonu Velké pracovní plošiny byly vytvořené s vodorovně osazenými sestavami z opěrných rámů SB, které zajistily odvedení zatížení z vyložených betonových konstrukcí do dříku pylonu.
Obr. 4 Bednění na míru projektu pro komplexní skladbu pylonu
Velké pracovní plošiny byly vytvořené s vodorovně osazenými sestavami z opěrných rámů SB, které zajistily odvedení zatížení z vyložených betonových konstrukcí do dříku pylonu.

Mersey Gateway Bridge, Runcorn to Widnes, Great Britain

Merseyside in North-West England is embracing significant improvements to its transport systems thanks to the landmark construction of the Mersey Gateway. The road bridge over the River Mersey is an integral component of the new A533 Central Expressway. Located 20 km east of Liverpool, it will provide an important transport connection between the towns of Runcorn in the south and Widnes in the north.

Obr. 5 Samošplhavé bednění ACS s uzavřenými pracovními lávkami Jako vnější bednění vrchního dříku bylo zvoleno samošplhavé bednění ACS R se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO GT 24. Stěnové bednění bylo přitom zavěšeno z horní pracovní plošiny. Díky této speciální konstrukci bylo možné bednění odsunout a pracovní lávky odklopit směrem nahoru. Nakonec mohly být materiál i armovací lešení PERI UP Flex umístěny shora s pomocí jeřábu.
Obr. 5 Samošplhavé bednění ACS s uzavřenými pracovními lávkami
Jako vnější bednění vrchního dříku bylo zvoleno samošplhavé bednění ACS R se stěnovým nosníkovým bedněním VARIO GT 24. Stěnové bednění bylo přitom zavěšeno z horní pracovní plošiny. Díky této speciální konstrukci bylo možné bednění odsunout a pracovní lávky odklopit směrem nahoru. Nakonec mohly být materiál i armovací lešení PERI UP Flex umístěny shora s pomocí jeřábu.

TEXT A FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 2/2017.