Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy
Galerie(4)

Ekonomické, ekologické a snadno použitelné řešení pro ošetření zeminy

Partneři sekce:

Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požadavky na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem pro vozovku či násyp a ztracený čas znamená na staveništi ztracené peníze. ViaCalco dokáže během stavebních prací rychle zlepšit základové podmínky a zajistit dlouhodobé zlepšení vlastností zemin.

Carmeuse Czech republic je výrobcem hydraulických směsí Viacalco, které vyrábí v závodě Mokrá už třetím rokem. Ve svém produktovém portfoliu má celkem tři typy těchto směsí – Viacalco C30, C50 a C70. Každý typ je vhodný do jiného typu zemin – od pískovitých až po silně jílovité.

Úprava zeminy pomocí přípravku ViaCalco může stavbě přinést řadu ekonomických výhod.

Použití

Mokré, neúnosné jemnozrnné hlíny mohou být na staveništi velkým problémem, protože na rozbláceném staveništi se špatně pracuje. Stavební stroje mají ztížený přístup a jen obtížně lze splnit požadavky na vlhkost a zhutnění zeminy stanovené stavebním inženýrem nebo geotechnikem. Mokré a špatně zhutněné zeminy nejsou dobrým podkladem pro vozovku či násyp a ztracený čas znamená na staveništi ztracené peníze.

ViaCalco dokáže během stavebních prací rychle zlepšit základové podmínky a zajistit dlou­hodobé zlepšení vlastností zemin. Jeho přidá­ním lze dosáhnout těchto zlepšení zeminy:

  • vysušení zeminy – snížením obsahu vlhkosti v zemině,
  • úprava zeminy – snížením plasticity zeminy, vylepšením zhutnitelnosti a zvýšením únosnosti,
  • stabilizace zeminy – zvýšením dlouhodobé únosnosti a snížením možného bobtnání.

Ekonomika

Úprava zeminy pomocí přípravku ViaCalco může stavbě přinést řadu ekonomických výhod. Použití Viacalca může:

  • Vyžadovat nižší náklady než jiné možnosti zlepšení zeminy, zvláště v porovnání s metodou „odstranění a nahrazení“ při použití podkladních vrstev z kameniva.
  • Rychle zvýšit únosnost zeminy na staveništi a umožnit tak dovoz stavebních materiálů a vytvořit pevnou pracovní plochu pro další stavební práce. Čas jsou peníze – vápno pomáhá dodržet pracovní harmonogram.
  • Snížit náklady na vozovky a chodníky. Zemina stabilizovaná vápnem má dlouhodobou únosnost, s níž lze počítat při navrhování zpevněných povrchů.

Množství příměsi přípravku ViaCalco – vyjádřené v procentech suché zeminy – se stanoví v laboratoři po provedení zemního rozboru a je funkcí požadovaného výkonu.

Stanovení množství

Množství příměsi přípravku ViaCalco – vyjádřené v procentech suché zeminy – se stanoví v laboratoři po provedení zemního rozboru a je funkcí požadovaného výkonu. Určené množství je většinou velmi malé, obvykle méně než 4 %. Výsledkem je udržitelný, pružný podkladový materiál například pro silniční pláně, podkladové vrstvy vozovek, podloží a kryty pro všechny druhy průmyslových zón, silničních komunikací, dálnic a železničních staveb, ale také pro nezpevněné polní cesty a dočasné obslužné komunikace na staveništích či u větrných elektráren.

Společnost Carmeuse Czech Republic momentálně dodává své produkty na výstavbu rychlostní komunikace R2 Ruskovce-Pravotice.

TEXT: Petr Adámek
FOTO: Carmeuse Czech Republic

Petr Adámek působí ve společnosti Carmeuse Czech Republic.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.