A13 D081 01 CL
Galerie(7)

Nová generace geotermálních sond RAUGEO PE-Xa green

Současné nastavení environmentálního uvažování jednoznačně směřuje k obnovitelným zdrojům energie. Využití tepla z půdy se v ČR realizuje většinou pomocí hloubkových vrtů osazených geotermálními sondami. REHAU se jejich výrobou zabývá už nějakou dobu, nové poznatky a především zkušenosti z realizace vedly v posledních letech k výrazným vylepšením.

A13 D042 361260 0
A13 D053 534707 0
A13 D055 534709 0
A13 D070
A13 D081 01 CL
graphic erdwaermesonde

Odměnou je prodloužení životnosti a zajištění bezporuchovosti sond. Poškozená nebo dokonce nefunkční sonda znamená nejen nákup nové, ale především opětovné provedení nákladného hloubkového vrtu. Na co je tedy při realizaci dát pozor? A v čem nová generace sond RAUGEO PE-Xa green exceluje?

Princip fungování je jednoduchý – do provedeného hloubkového vrtu se zavede sonda (potrubí). Médiem pro přenos tepla je kapalina uvnitř, která získanou energii přemění pomocí tepleného čerpadla poháněného elektromotorem nebo plynovým motorem na energii tepelnou.

Protože potřebujeme dostat sondu do takové hloubky, kde je teplota stálá a neovlivňují ji žádné vnější vlivy (pro ČR přibližně hloubka pod 18 m), většina sond je v našich geologických podmínkách vedena do cca 100 m a její výkon se tak pohybuje okolo 4,5 – 5 KW.

Náklady na provedení takového vrtu a následné osazení sondy jsou značné a mnohonásobně převyšují cenu vlastního materiálu (pohybujeme se okolo 1000 Kč/metr). Přitom při poškození samotné sondy a tím pádem snížení efektivity nebo úplném znehodnocení není možné pouze vyměnit kus za kus – vždy je nutné provést nový vrt a nové osazení.

graphic erdwaermesonde
Source: REHAU

Kvalitní materiál sondy a dlouhodobá přilnavost

Mikroskopickému poškození povrchu sondy se nedá vyhnout už při samotném zavádění. Přestože se osazování řídí přísnými předpisy, v praxi není možné eliminovat všechna rizika. Standardní sondy na českém trhu se vyrábějí z materiálu PE-RC nebo PE100. Proti postupné degradaci a rozšiřování mikroskopických trhlin není materiál PE100 dostatečně odolný. Lépe je na tom materiál PE-RC.

Avšak zdaleka nejlepších výsledků z hlediska odolnosti dosahuje prostorově zesítěný polypropylen PE-Xa (REHAU), tedy materiál s vynikající pevností i při vyšších teplotách, odolný proti vzniku napěťových trhlin, tvarově stabilní s odolností proti stárnutí a velmi dobrou rázovou a vrubovou houževnatostí.

Odolnost při vyšších teplotách je velmi důležitá, pokud se vrt používá v létě na chlazení, tzn. do něho jde voda s vyšší teplotou, která se protažením sondy ochlazuje. Rozvinutou formou RAUGEO PE-Xa sond je nová green sonda, jejíž povrch (vnější opláštění) je navíc ještě zdrsněný a v kombinaci s novým výplňovým materiálem RAUGEO fill rot zajišťuje dokonalou dlouhodobou přilnavost po celém povrchu.

A13 D042 361260 0
Source: REHAU

Inovovaná pata sondy bez poruchových svarů

Nová generace sond RAUGEO PE-Xa green se podívalo na zoubek také u nejnamáhavější části sondy – její patě, která se obvykle připevňuje k potrubí dvěma až čtyřmi svary – to vnáší do systému zbytečný rizikový faktor. Přívodní a vratné potrubí RAUGEO PE-Xa green sondy je průběžné, bez svarů (včetně paty).

Na základě komunikace s realizačními firmami došlo navíc ke zmenšení sondové hlavice, protože stávající rozměry se do maloprůměrových vrtů, používaných v praxi, usazovaly obtížně. Nové pojetí green sondy (zdrsněný povrch + výplňový materiál + bezesvaré řešení) tak zajišťuje 100% přilnavost po celém povrchu sondy a dokonale vyplňuje celý vrt.

Je tak znemožněn přechod mezi jednotlivými vrstvami, který u tradičního řešení často vzniká časem, jak se smršťuje výplňový materiál vrtu – vzniklá vzduchová vrstva umožní nejen přechod mezi vrstvami půdní vody (a tím pádem zhoršení její kvality), ale má negativní vliv i na přechod tepla (a tím pádem snížení výkonu).

REHAU na svůj systém poskytuje záruku 10 let. Přestože jsou investiční náklady na pořízení sondy větší (zhruba o 40 % oproti běžnému systému), ve finále se taková investice rozhodně vyplatí – při poškození sondy a z toho vyplývající nutnosti provést nový vrt a osazení se pohybujeme v řádu stovek tisíc.

A13 D053 534707 0
Source: REHAU

Více na www.rehau.cz

ZDROJ: PR článek společnosti REHAU