Využití Autodesk Civil 3D pro projektování silnic

Autodesk Civil 3D 2 1

Jeden ze zákazníků firmy CAD Studio, ostravská společnost SHB a.s., používá BIM software Autodesk pro projektování liniových staveb. Navrhli již tak přes 100 km nových dálnic a nespočet kilometrů krajských silnic a místních komunikací.

Společnost zaměstnává na pět desítek projektantů a tajemství její konkurenceschopnosti tkví nejen ve využití lidského potenciálu, ale i ve schopnosti využívat nejmodernější technologie projektování v trojrozměrném prostoru, což je vstupním předpokladem ke globálnímu zavedení metodiky BIM, neboli Building Information Modeling.

Metodika BIM už zde přináší hmatatelné přínosy ve všech fázích projektu – studie, dokumentace pro stavební povolení, i při samotné realizaci stavby.

Autodesk Civil 3D 1 1
Autodesk Civil 3D 1 1

Pan Hubert Řehulka, ředitel společnosti SHB, komentuje:
BIM umožňuje projektantům provádět rychlé změny. V reálném čase dokážeme spočítat kubatury, připravovat varianty pro zhotovitele v průběhu výstavby a operativně reagovat na jakékoliv změny.
Program Civil 3D a další nástroje projekční sady Autodesk AEC Collection umožňují společnosti SHB spolupracovat v týmu, rozsáhlou stavbu rozdělit na jednotlivé stavební objekty. Stejný, postupně zdokonalovaný a obohacovaný 3D model je zde využíván od studie až po realizaci stavby. Program Autodesk InfraWorks umožňuje kombinovat projekční data s podklady stávajícího stavu a snadno prezentovat vznikající projekt v týmu i laické veřejnosti.

Společnost CAD Studio zajišťuje technickou podporu pro systémy navrhování liniových staveb, nabízí implementační podporu BIM, knihovny, šablony, aplikační nadstavby i zakázkové programování.

Další informace:
cadstudio.cz/reference
cadstudio.cz/aeccollection
cadstudio.cz/civil3d

Autodesk Civil 3D 3

ZDROJ: PR článek společnosti CAD Studio s.r.o.

RubrikyDoprava