Autodesk Civil 3D 2 1

Využití Autodesk Civil 3D pro projektování silnic

Jeden ze zákazníků firmy CAD Studio, ostravská společnost SHB a.s., používá BIM software Autodesk pro projektování liniových staveb. Navrhli již tak přes 100 km nových dálnic a nespočet kilometrů krajských silnic a místních komunikací.

Společnost zaměstnává na pět desítek projektantů a tajemství její konkurenceschopnosti tkví nejen ve využití lidského potenciálu, ale i ve schopnosti využívat nejmodernější technologie projektování v trojrozměrném prostoru, což je vstupním předpokladem ke globálnímu zavedení metodiky BIM, neboli Building Information Modeling.

Metodika BIM už zde přináší hmatatelné přínosy ve všech fázích projektu – studie, dokumentace pro stavební povolení, i při samotné realizaci stavby.

Autodesk Civil 3D 1 1
Autodesk Civil 3D 1 1

Pan Hubert Řehulka, ředitel společnosti SHB, komentuje:
BIM umožňuje projektantům provádět rychlé změny. V reálném čase dokážeme spočítat kubatury, připravovat varianty pro zhotovitele v průběhu výstavby a operativně reagovat na jakékoliv změny.
Program Civil 3D a další nástroje projekční sady Autodesk AEC Collection umožňují společnosti SHB spolupracovat v týmu, rozsáhlou stavbu rozdělit na jednotlivé stavební objekty. Stejný, postupně zdokonalovaný a obohacovaný 3D model je zde využíván od studie až po realizaci stavby. Program Autodesk InfraWorks umožňuje kombinovat projekční data s podklady stávajícího stavu a snadno prezentovat vznikající projekt v týmu i laické veřejnosti.

Společnost CAD Studio zajišťuje technickou podporu pro systémy navrhování liniových staveb, nabízí implementační podporu BIM, knihovny, šablony, aplikační nadstavby i zakázkové programování.

Další informace:
cadstudio.cz/reference
cadstudio.cz/aeccollection
cadstudio.cz/civil3d

Autodesk Civil 3D 3

ZDROJ: PR článek společnosti CAD Studio s.r.o.