Terminál Dlouhá Míle vzešel ze soutěže. Bude stát na trati k Letišti Václava Havla

Partneři sekce:

Správa železnic vybrala podobu terminálu Dlouhá Míle, který bude součástí nové železniční trati v úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla. Ve veřejné soutěži uspěl architektonický návrh od Pavlíček Hulín architekti a AFRY. Trať k letišti by měla začít fungovat v roce 2028.

Terminál bude stát poblíž vzletové a přistávací dráhy letiště, Obchodního centra Šestka a Pražského okruhu. „Vznikne nový dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i s tramvajemi. Nové parkoviště P+R významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště a uleví komunikacím Prahy 6,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Dlouhá Míle
Dlouhá Míle
Dlouhá Míle
Dlouhá Míle
Trasa železnice

Technickou proveditelnost vítězného návrhu prověřovala společnost AFRY. Podle ní jde o výsledek průběžných jednání s investorem i dalšími zainteresovanými subjekty. „Architektonický návrh plně využívá potenciálu terminálu nejen jako dopravního uzlu, ale také jako cílového bodu případného budoucího developmentu v okolí. Naší prioritou je funkčnost, bezpečnost, snadná orientace, intuitivnost, plynulost pohybu a rychlost přestupů. Dále kvalita a atraktivita prostředí, které motivují k využívání hromadné dopravy,“ řekl Jiří Pavlíček z kanceláře Pavlíček Hulín architekti, která je autorem architektonického řešení.

Proměnlivá výška zastřešení

Dominantou budoucího terminálu bude podle tvůrců návrhu jeho zastřešení. Výška střechy se bude měnit podle funkcí jednotlivých částí objektu. Zastřešení by mělo být nejnižší nad autobusovými nástupišti, následně by mělo po křivce stoupat směrem k hlavnímu vstupu do podzemní části s přestupem na vlak. Střecha je v návrhu ve střední části prosklená a propouští světlo do nižších úrovní.

Její jižní část obsahuje fotovoltaické panely, které mají pokrýt spotřebu terminálu a případně umožní dobíjet elektromobily na parkovišti. Řešení zahrnuje také doprovodné funkce terminálu, jako je prodej jízdenek, čekárna, drobné obchody, zázemí pro technologie, řidiče a další.

Trať k letišti je součástí železnice z centra Prahy do Kladna, která je rozdělena na několik úseků. V současnosti je hotový jediný, a to na Negrelliho viaduktu. Další úseky se začnou stavět nejspíš v příštím roce, začít by se mělo rekonstrukcí Masarykova nádraží. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit provoz vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech. Odhadovaná cena celé trati je kolem 40 miliard korun.

red