Nádraží v Uhříněvsi: Podobu okolí určí architektonická soutěž

Praha - Uhříněves
Zdroj: Městská část Praha 22

Městská část Praha 22 vyhlásila urbanisticko-architektonickou soutěž na řešení okolí železiční stanice Praha - Uhříněves. Záměrem městské části Praha 22 je nalezení optimálního řešení území s ohledem na kvalitu úprav veřejného prostoru, lokální charakter místa, dopravní podmínky a nový přestupní terminál spojující místo s centrem Prahy.

Základní vizí je vznik adekvátního přestupního dopravního bodu a vstupní brány do Uhříněvsi. Vyhlašovatel očekává nadčasové řešení v souladu se současnými technickými požadavky. Cílem je jednak získat vizi pro celé řešené území v širokém rozsahu kolem nádraží a železniční tratě z obou stran kolejí, která bude naplněna po skončení soutěže zadáním zpracování územní studie nezapsané do evidence s možností dlouhodobé realizace jednotlivých částí.

A dále také získat realizovatelný návrh veřejných prostor bezprostředně navazujících ulic a ploch u budovy vlakového nádraží, který bude po skončení soutěže předmětem navazující projektové dokumentace.

Do podoby řešené lokality promluví i výsledky z participačních schůzek s občany, které probíhaly během léta 2021: “Chceme, aby tu do sebe nenaráželi autobusy s nákladními auty, aby cesta na nádraží byla pro pěší i cyklisty pohodlná a přímá, aby cestující snadno a rychle přestoupili z jednoho dopravního prostředku do druhého. Přejeme si, aby výsledný “kompromis” byl přijatelný pro obyvatele, cestující, řidiče, zkrátka všechny, kterých se to týká.”

Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Pavel Buryška. Za nezávislé porotce dále zasedá v hodnotící komisi doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. a Ing. arch. Jiří Knesl. Závislými porotci jsou architekt městské části Praha 22 Ing. arch. Jiří Hejda, zástupce magistrátu hl. m. Praha Ing. arch. Václav Brejška, radní městské části Praha 22 Štěpán Zmátlo a zástupce Institutu plánování a rozvoje Ing. Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy.

Součástí průběhu soutěže je i organizovaná prohlídka lokality spojená s kulatými stoly s místními obyvateli, která se bude konat 27. 1. 2022. Termín odevzdání žádosti o účast je stanoven na 30. 12. 2021. Veškeré podklady a informace k soutěži jsou k nalezení na webu soutěže.

Železniční stanice v Uhříněvsi byla otevřena 14. prosince 1871 současně se zprovozněním Dráhy císaře Františka Josefa. Stará budova nádraží stojí blíž Říčanům a slouží stále potřebám Českých drah, nová budova byla postavena roku 1915 a je shodná s nádražím v Hostivaři. Podle původního nádraží se jmenuje přilehlá ulice U Starého nádraží, ze které vede vstup také do nové budovy.
red