Partneři sekce:

Nový most v Olomouci slouží veřejnosti

Nový most v Olomouci slouží veřejnosti

Slavnostní zprovoznění nově vybudovaného mostu v ulici U Dětského domova proběhlo v pondělí 16. června nejen za účasti primátora města Martina Novotného, ale také hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatíka a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Původní most přes řeku Moravu v městské části Nové Sady už před povodní v roce 2006 vykazoval známky havarijního stavu a připravovala se jeho celková rekonstrukce. Povodňový stav vody na jaře roku 2006 způsobil další poškození, takže nakonec přišlo rozhodnutí postavit zcela nový most. Městu Olomouc se navíc podařilo získat  dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ v celkové výši 46,7 mil. Kč.

Po dobu stavby nového mostu od června roku 2007 sloužilo ke spojení s druhým břehem provizorní přemostění. Jestliže konstrukce starého mostu neumožňovala bezpečný průtok ani stoleté vody, pak nový most bude mít mnohem lepší parametry i z hlediska protipovodňové ochrany a umožní průtok až  650 kubíků za sekundu, což odpovídá úrovni asi 300leté vody.

Dodavatelská firma OHL ŽS, a.s. předala most do zkušebního provozu už k 30. květnu 2008, momentálně pokračují ještě některé úpravy terénu a břehů a také demontáž provizorního mostu.

Státní dotace ve výši 46,7 mil. Kč pokryla náklady na stavbu nového mostu včetně provizorního přemostění a přeložek inženýrských sítí. Další náklady si vyžádala příprava stavby, přeložka silnoproudu a protažení chodníku včetně veřejného osvětlení v ulici U Dětského domova. Celkové náklady této investiční akce statutárního města Olomouc tak dosáhly výše 51 340 000,- Kč.

Investor:
Statutární město Olomouc

Zhotovitel:
OHL ŽS,a.s., závod Dopravní stavby, divize Mosty

Projektant:
Moravia Consult Olomouc – dokumentace pro zadání stavby
Link Projekt Brno – realizační dokumentace stavby

Technické parametry:

•    délka mostu: 72,2 m
•    šířka mostu: 13,35 m
•    šířka vozovky na mostě: 2 x 3,0 m
•    šířka chodníků na mostě: 2 x 2,0 m
•    nosnou konstrukci mostu tvoří dodatečně předpjatá železobetonová monolitická deska ve formě táhla s dvojicí ocelových oblouků se závěsy
•    průřez ocelových oblouků je ve tvaru uzavřeného lichoběžníkového truhlíku o konstantní výšce 600 mm
•    vzepjetí ocelových oblouků 8,8 m, tvar paraboly 2°
•    zatížitelnost mostu (normální) při provozu na mostu 22 t
•    most je osvětlen světly v ocelových obloucích mostu, součástí jsou i stožárová světla podél komunikace ke křižovatce s ul. Roosveltovou

Zdroj: Madison PA

RubrikyDopravaŠtítky