Návěstidla pro Syrskou železnici
Galerie(1)

Návěstidla pro Syrskou železnici

Partneři sekce:

Návěstidla české výroby, která musela projít mimořádně přísnými zkouškami, budou využita ve 37 stanicích především na nejfrekventovanějších tratích na severu Sýrie. Extrémní je rovněž termín první dodávky, která má být uskutečněna již do 30. dubna 2010. Jedná se o první zakázku AŽD Praha v Sýrii. Ryze česká společnost však již nyní v této zemi usiluje o další zakázku, a to na dodávku zabezpečovacího a komunikačního zařízení pro 30 km dlouhou železniční trať spojující Damašek s mezinárodním letištěm. 

Česká světelná návěstidla různých konfigurací, která jsou předmětem dodávky, musela před uzavřením smlouvy prokázat například zvýšenou odolnost proti prachu. Mezi další speciální požadavky patřila 1000 m dohledová vzdálenost, která je oproti našim normám téměř dvojnásobná. Návěstidla musí být rovněž vybavena dvouvláknovými žárovkami pro případ přepálení vlákna.

Dodávka bude rozdělena do 9 částí dle priorit zadavatele. „Z konstrukční stavebnice AŽD lze sestavit návěstidlo pro jakékoliv požadované použití.  Zásilka se tak do Sýrie posílá kompletně rozložená a jednotlivé části budou sestaveny až na místě, kde na instalaci návěstidel budou prvních 14 dní dohlížet naši technici,“ říká ředitel odboru Zahraniční marketing a obchod Ing. Petr Žatecký ze společnosti AŽD Praha. Podle něj k úspěchu v Sýrii významně přispěla skutečnost, že produkty AŽD Praha splňují bez jakýchkoliv dalších úprav i mnohem náročnější požadavky, než jsou na ně kladeny v evropském prostředí.

Do Sýrie bude v rámci zakázky postupně dodáno 923 návěstidel různých konfigurací (trpasličí 2-5 světlové, stožárové 1-5 světlové a krakorcové).

AŽD Praha tak navázala na dlouholetou tradici česko-syrských vztahů, která se odvíjí od konce 40. let minulého století. České firmy se v Sýrii podílely například na vybudování rafinérií Homs, elektrárny Katineh, plynového závodu Ibisseh či kovárny a pneumatikárny v Hamě.
 

Zdroj: AŽD Praha