Partneři sekce:

Rekonstrukce bytového domu z 19. století

Rekonstrukce bytového domu z 19. století

Jedná se o nárožní dvoupatrový bytový dům s parterem s obchodními prostorami postavený podle návrhu J. Čermáka v letech 1894–95. Fasáda domu je klasicistní, bohatě zdobená. Stávající hliníkové výkladce nejsou původní, nahradily vybouráním parapetů původní okna, a to včetně tvaru záklenků.

Uliční fasáda je provedena v měkké vápenné omítce, původně natřena ve třech odstínech, světlý okr, tmavý okr a hnědá. Přesto, že objekt není kulturní památkou, má fasádu s původními a dobovými prvky, které bylo třeba dochovat jako doklad architektonického ztvárnění a řemeslné zručnosti odpovídající době výstavby z konce 19. století.

INFO O ZPRACOVATELI:

Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma Opočno, několikanásobný držitel ocenění Fasáda roku, specialista na rekonstrukce historických objektů

Budova bytového domu svou obnovenou krásou opět dominuje Eliščinu nábřeží v Hradci Králové.

04 |  Výběr technologie
Pro opravu omítek formou vysprávky směla být použita omítka ve stejné kvalitě, zrnitosti a struktuře, jako jsou stávající původní omítky. Jedním z kroků bylo doplnění ploch bosáží a původního ostění a nadpraží.

03 | Poškozené prvky fasády
Fasáda byla ve stavu značného poškození. Rozsah opravy původní fasády byl definován rozhodnutím Odboru památkové péče v Hradci Králové s cílem dodržení maximální autenticity původních architektonických prvků fasády z doby výstavby objektu.

12 | Oprava soklu
Jedním ze závěrečných kroků byla oprava pískovcového soklu budovy. Ten byl vyčištěn vysokotlakým proudem vody, pečlivě opraven a doplněn, následně hydrofobizován a společně s dolní částí fasády ošetřen antigraffity nátěrem.

02 | Příprava stavby
Jedním ze základních předpokladů pro zahájení rekonstrukce fasády bylo použití ochranných fasádních sítí, které zajišťují bezpečnost pro okolí, omezují prašnost, rovněž však umožňují provádět všechny technologické kroky bez omezení a chrání prováděné dílo před povětrnostními vlivy.

05 | Unikátní prvky fasády
Fasáda obsahovala řadu zajímavých architektonických prvků v dezolátním stavu, jejichž oprava si vyžádala odborný a specifický přístup.

07 | Štukatérská dílna
V dílně zpracovatele prošly opravou krakorce pomocí historických štukatérských technik a nástrojů odpovídajících době výstavby domu.

01 | Původní stav
Původní stav klasicistní budovy bytového domu na Eliščině nábřeží v památkové zóně města Hradce Králové z 19. století. Fotografie stavu před rekonstrukcí, která proběhla v r. 2014.

06 | Záchrana ozdobných prvků
Jedním z nejobtížnějších byla oprava imitací podpůrných krakorců pod balkony, které musely být z fasády opatrně sejmuty a odvezeny do štukatérské dílny.

13 | Výsledná podoba
Díky vyčištěné ploše soklu v kombinaci s barvou fasády  a vysoce profesionálnímu a citlivému přístupu k opravě se může město Hradec Králové pochlubit novou tváří budovy z konce 19. století.

08 | Renovace detailů
Obdobnou procedurou prošly i drobné klasicistní prvky fasády, které bylo možné opravit v dílně (ozdobné růžice a rozety).

10 | Osazení opravených dílců
Po provedení nezbytné opravy byly podpůrné krakorce vráceny na původní místo.

11 | Barevné řešení
Na základě předvedení barevných vzorků fasádní barvy bylo rozhodnuto, že nová barva fasády bude monochromatická ve světlém odstínu.

09 | Oprava in situ
Ozdobné prvky, které nebylo možné sejmout z plochy fasády, byly repasovány přímo na stavbě. Tyto květinové motivy, maskarony a girlandy jsou nedílnou součástí všech krásných klasicistních fasád a staly se vzorem secesní architektury.

Co butede potřebovat

  • Baumit Manu 4 ruční jádrová omítka
  • Baumit omítková stěrka Extra
  • Baumit SilikonColor  
  • Nářadí: zednická lžíce, olovnice, míchačka, mísidlo, hladítko dřevěné a gletovací, váleček, malířská štětka, koště, filcovací hladítko, brusný papír, ocelový kartáč
  • Speciální nářadí: vysokotlaký čistič Wap, štukatérská pravítka, spárovací lžíce, štukovací vozík, štukovací formy, stříkací pistole,

TEXT + FOTO: Baumit