Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Řešení fasády inovačního centra

Řešení fasády inovačního centra

V Brně postupně vzniká areál vědeckotechnického parku, který nabídne zázemí pro začínající technologické a výzkumné firmy. U všech staveb je kladen velký důraz na podíl laboratorních prostor v objektu a předpokládá se úzká spolupráce s aplikovaným výzkumem vysokých škol. Nejnovějšími přírůstky jsou objekty H a G.

V areálu vědeckotechnického parku se nachází několik staveb podobného architektonického rázu, nejnovější objekty H a G jsou v provozu přibližně měsíc, další budovy jsou ve fázi výstavby. Zatímco objekt H (CEITEC Science Park) je financován Jihomoravským krajem ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem, objekt G (VTP) vlastní společnost VTP Brno. Přesto je zde patrný architektonický záměr jednotlivé objekty sladit do harmonického celku, a to pomocí ztvárnění fasád.

Obě centra, realizovaná za podpory fondu OPPI Evropské unie, se soustřeďují na podporu firem, jejichž činnost bude těžit ze spolupráce s vědeckými aktivitami fakult VUT i dalších subjektů v Technologickém parku Brno. Další atraktivní příležitosti firmám zajistí výjimečné vědecké technologie Středoevropského technologického institutu CEITEC, součástí jehož areálu budovy jsou, a blízkého areálu AdMaS. Budovy, které byly otevřeny v září, nabízejí uživatelům vybavené kanceláře, laboratoře i speciální čisté laboratoře, potřebné technické a sociální zázemí, kavárnu a přednáškový sál. V současnosti (měsíc po otevření budovy)  je v objektu zaplněných přibližně 25 % každého podlaží, a téměř polovina druhého nadzemního podlaží patří sídlu samotné organizace této budovy.

Jako obklad byly použity velkoformátové vláknocementové fasádní desky.

Jako obklad byly použity velkoformátové vláknocementové fasádní desky.

Jasná identifikace

Budovy H a G spojuje pojetí fasád, ale hmotově se odlišují. Svým půdorysem navíc dávají jasně najevo, o kterou budovu se v rámci areálu jedná. „Budova H má tvar tohoto písmene, stejně jako má budova G tvar písmene G. Zatímco budova H má jeden vstup a jedno komunikační jádro, budova G má vstupy dva a dvě komunikační jádra. Obě budovy jsou v jižní části čtyřpodlažní, v severní třípodlažní. Výškové umístění budovy H je takové, že o jedno podlaží převyšuje budovu G. Na střeše budov jsou strojovny s umístěním vzduchotechniky. Únik ze severní části budov zajišťují venkovní schodiště,“ popisuje projekt architekt Radoslav Novotný z kanceláře Arch. Design.

Každé patro je vybaveno kuchyňkou a zasedacími místnostmi.

Každé patro je vybaveno kuchyňkou a zasedacími místnostmi.

Interiér

Vzhledem ke své funkci je každé patro vybaveno především laboratořemi. Typické patro budov je dispoziční trojtrakt s asymetricky umístěnou chodbou. „Toto uspořádání umožňuje na hlubší straně umístit trakt laboratoří a na druhé straně chodby trakt pracoven. Zároveň umožňuje pronajímat bezprostředně sousedící laboratoře a pracovny. Každé patro je navíc vybaveno sociálním zařízením, včetně sprch a čajové kuchyňky, a zasedacími místnostmi, případně sklady,“ doplňuje architekt.

Obě centra byla realizovaná za podpory fondu OPPI Evropské unie.

Obě centra byla realizovaná za podpory fondu OPPI Evropské unie.

Řešení fasády

Fasáda inovačního centra je řešena jako provětrávaná s okenními otvory vybavenými elektrickými žaluziemi. Na jižních fasádách je částečně použita prosklená hliníková sloupko-příčková fasáda. Jako obklad byly použity velkoformátové vláknocementové fasádní desky Equitone Tectiva od firmy EBM Co. Navzdory subtilnosti desek jde o velmi odolný, stálobarevný a recyklovatelný materiál. Povrch desek má charakteristické jemné brusné linie, bílé skvrny a barevnou nehomogenitu, které dodávají celé stavbě specifický organický vzhled. 

TEXT: RED
Foto: DANO VESELSKÝ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyFasáda