Tepelněizolační omítky
Galerie(14)

Tepelněizolační omítky

Partneři sekce:

Jedná se o minerální omítku s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností. Se systémem lze vytvořit vnější omítku i vnitřní omítku. Vnější omítka slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Používá se pro omítání pórobetonových stěn Ytong.

Stěrka pro vnitřní prostory umožňuje vytvářet hladké povrchy, které lze zbrousit pro dosažení extra hladkého efektu. Stěrka je prodyšná, s hydrofilní schopností – pohlcuje vodní páru a tím reguluje vzdušnou vlhkost. Díky alkalickému složení znemožňuje rozvoj plísní a řas. Je snadno opravitelná po poškození či úpravách interiéru. Stěrku není potřeba vyztužovat tkaninou.

Složení

Suchá směs je složená z anorganických pojiv, plniv a tepelněizolačnich přísad a z hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí byt pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat.

Důležitá upozornění

Dodatečné přidávaní pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte omítku při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Po uplynutí doby zpracovatelnosti omítku dále nepoužívejte.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí je vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Skladování

Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chraňte před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců.

VNĚJŠÍ OMÍTKA

01 | Očištění a penetrace
Před zahájením prací důkladně stěnu očistíme od veškerého prachu a nečistot. Zdivo není nutné penetrovat.

 

 

02 | Rozdělání směsi
Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množství vody (7,5 – 8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchání přidáváme suchou směs.

04 | Příprava směsi
Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znovu důkladně promícháme.

05 | Nanášení omítky
Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm nebo strojově v tloušťce cca 5–6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm.

06 | Výztužná tkanina
Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství. Do srovnané vrstvy vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong. Překrytí styků musí byt minimálně 10 cm.

07 | Podmínky pro tkaninu
Překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí byt uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu.

08 | Překrytí
Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm.

 

09 | Dokončení
Po zaschnutí cca 5–7 dnů je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.

VNITŘNÍ OMÍTKA

01 | Jednovrstvá omítka
V prvním kroku naneseme na stěnu vrstvu 4mm. Použijeme ocelové hladítko se zubem 8×8 mm, nebo osadíme omítníky. Ve druhém kroku po zaschnutí první vrstvy ocelovým hladítkem naneseme 2mm finální vrstvu a po lehkém zavadnutí vyhladíme molitanovým nebo plstěným hladítkem.

 

02 | Dvouvrstvá omítka
Na stěnu naneseme vrstvu 6 mm a srovnáme latí. Použijeme ocelové hladítko se zubem 10×10 mm, nebo osadíme omítníky. Po zaschnutí (5–7 dní) zhotovíme na takto vytvořený podklad finální vrstvu omítky.

04 | Druhá vrstva stěrky
Po zavadnutí na celou plochu aplikujeme ještě jednu vrstvu tloušťky do 1 mm a jemně vyhladíme. Pro dosažení extra hladkého povrchu je možné po 24 hodinách stěrku upravit broušením.

03 | Stěrka
Stěrku naneseme ručně na podklad z vápenocementových a vápenných omítek bez nutnosti penetrace v tloušťce 1–2 mm ocelovým hladítkem a po stažení necháme zavadnout.

03 | Správné míchadlo
Požíváme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem

fotogaleria/fotogalerie/stavebnictvi/tepelneizolacni_omitky_foto/x.jpg />

Info o materiálu:

» vnější omítka zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
» snižuje riziko plísní
» odstraňuje vlhkost ze stavby
» vnitřní omítka je vysoce prodyšná
» obsahuje výztužná vlákna
» má dobré tepelněizolační vlastnosti

Tab. 1 Technické vlastnosti omítky

fotogaleria/fotogalerie/stavebnictvi/tepelneizolacni_omitky_foto/tab.jpg />

Co budete potřebovat:

Vnější omítka
Ytong vnější omítka tepelněizolační
spotřeba 4 kg/m2 při tl. 5 mm
pytel 20 kg 593 Kč

Vnitřní omítka
Ytong vnitřní omítka tepelněizolační
spotřeba 5 kg/m2 při tl. 5 mm
pytel 20 kg 448 Kč

Výztužná tkanina
Ytong výztužná tkanina
role 50 × 1,1 m
role 2 166 Kč

Stěrka
Ytong vnitřní stěrka hlazená
spotřeba 1,5 kg/m2 při tl. 1 mm
pytel 20 kg 381 Kč

Nářadí
čistý kbelík
samospádová míchačka, elektrické pomaluběžné míchadlo
zubová stěrka se zubem o rozměrech
10 × 10 a 8 × 8 mm
ocelové a plstěné hladítko

Doporučujeme

Sklovláknitá perlinková tkanina se speciálně navrženou povrchovou úpravou zajišťuje vysokou odolnost proti alkalickému působení omítek a lepidel. Tkanina se vyznačuje vynikající rozměrovou stabilitou a mechanickou pevností.

Tip

Vnitřní stěrka hlazená
Používáme elektrické nízkootáčkové míchadlo s vhodným mísidlem. Mícháme, dokud nebude mít směs optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát 20 minut a znovu důkladně promícháme.

Pozor!

Při aplikaci omítky je vždy nutné dodržet technologický postup. Je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008.

 

TEXT: Zpracováno z podkladů Xella
Foto: Xella

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 3/2018.