Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Strojové nanášení sádrové omítky

Strojové nanášení sádrové omítky

Před omítáním musíme vykonat vizuální kontrolu podkladu. Podklad musí být vyzrálý, nosný, suchý, zbavený prachu, mastnoty a ostatních nečistot. I když je vizuálně v pořádku a nezdá se být zaprášený, vždy je třeba ho zamést suchou malířskou štětkou. Penetrace k podkladu lépe přilne a odstraní se tím riziko odlupování. Následně je třeba zjistit, zda je podklad nasákavý nebo nenasákavý, a podle toho zvolit příslušný penetrační nátěr.

Přípravné práce
Nejprve musíme zarovnat větší spáry ve zdivu a zapravit vedení inženýrských sítí, malta se nechá přibližně tři hodiny zatuhnout. Osadí se omítníky, nejlépe do téže malty, jakou se bude omítat. Omítníky se osazují ve vzájemných rozestupech 120 až 140 cm. Menší rozestupy znamenají složitější vyrovnávání omítníků do roviny, ale následně jednodušší práci při srovnávání omítky. Zkušení omítkáři nanášejí omítku už bez použití omítníků. V případě potřeby se osadí rohové plastové profily (ne kovové). Kovové prvky zabudované do zdiva se musí ošetřit vhodným nátěrem na kovy.

Styk různých materiálů
Při styku různých materiálů (cihla–beton apod.) je nutné vyplnit spáry omítkou, spáru provázat na každou stranu 10 cm alkalivzdornou tkaninou a až potom lze nanést omítku.

Přerušení prací
Strojové nanášení je možné přerušit maximálně na přibližně 15 minut. Při delší přestávce je třeba omítačku a hadice vyčistit.

Co budete potřebovat
Penetrační nátěr
Cemix ASN – Penetrace akrylát-silikon, Cemix – Kontakt nebo Cemix zušlechťující disperze, spotřeba 0,15–0,25 l/m2; 0,25–0,30 l/m2; 15- a 5litrové vědro

Sádrová omítka
GIPS F – Sádrová omítka filcovaná 016 F, GIPS G – Sádrová omítka gletovaná 016 G, spotřeba přibližně 10 kg/m2 (tloušťka 10 mm), Omítníky, Plastové rohové profily

Stroje a nářadí
Omítací stroj m – tec M 300 nebo PFT G4
Zednická lžíce
Stahovací lať (H-profil)
Trapézová lať
Gletovací špachtle
Houbové hladidlo
Plastové vědro


1. Příprava stroje
K omítání lze použít například omítací stroj m – tec M 300 nebo PFT G4. Stroj a hadici je třeba před začátkem omítacích prací propláchnout vápenným mlékem.


2. Vysypání omítky
Omítka se po propláchnutí stroje vysype do násypky stroje. Konzistenci je třeba nastavit tak, aby po nanesení na stěnu téměř neznatelně stékala.


3. Nástřik
Omítka se nastříká na upravený a penetrovaný podklad v požadované vrstvě. Je-li třeba realizovat silnější vrstvy, musí se nejprve nanést první nástřik. Po mírném zatuhnutí, po přibližně 20 minutách, se může omítka doplnit na požadovanou tloušťku.


4. Zarovnání
Po nanesení omítky se povrch zarovná stahovací latí (H-profil). Zarovnává se tzv. do kříže, nikoli do oblouku. Dosáhne se tím lepšího vyrovnání povrchu. Mohou se vytáhnout omítníky a místa po nich je nutné zapravit omítkou.


5. Dorovnání
Po částečném zatuhnutí, přibližně po 30 minutách po nanesení, se omítka dorovná, aby se vytvořil rovinný povrch. Na dorovnání se používá trapézová lať (tzv. štosování) nebo gletovací špachtle. Zarovnává se opět do kříže, nikoli do oblouku.


6. Navlhčení
Po zatuhnutí omítky (přibližně po 60 až 90 minutách) se povrch omítky zlehka pokropí vodou a rozfilcuje houbovým hladidlem.


7. Rozfilcování
Omítka se nechá krátce zavadnout. Zavadnutí se zkouší prstem – omítka se na prst nelepí, nezanechává na něm žádnou vodu, prst je při zatlačení do omítky suchý a zanechává v omítce prohlubeň. Následuje rozfilcování houbovým hladidlem.


8. Finální hladkost
Po zavadnutí se omítka buď zafilcuje do štukové struktury, nebo se vyhladí gletovacím hladidlem na finální hladkost.

TEXT a FOTO: LB Cemix

Článek byl uveřejněn v  Realizace staveb.