Partneři sekce:

Omítka se vzhledem dřeva

Omítka se vzhledem dřeva

Současný trh nabízí produkty, které umožňují vytvářet na obvodovém plášti budov rozličné dekorativní úpravy. Díky speciálním omítkám je tak možné vytvořit například dekorativní vzhled přírodního dřeva. Dekorativní omítky se pro dosažení výsledného efektu kombinují se speciálními impregnačními nátěry, které dodávají omítce její konečný odstín. Výsledný efekt závisí na řadě faktorů – mj. na přípravě podkladu, konkrétní technice aplikace, použitých nástrojích, či dokonce na zručnosti a kreativitě pracovníka, který omítku nanáší.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, rovný, nosný, suchý a zbavený všech nečistot, které by mohly snížit soudržnost jednotlivých vrstev. Nerovnosti podkladu je nezbytné vyplnit opravnou maltou. Silně znečištěné vrstvy s nízkou soudržností, malířské nátěry z pružných fasádních barev, vápenných a syntetických barev, tapety nebo vrstvy z disperzních lepidel je nutné celoplošně odstranit. Nasákavé podklady se před aplikací musí ošetřit hloubkovým penetračním nátěrem a po jeho zaschnutí (min. 2 hodiny) se na podklad nanáší základní nátěr pod tenkovrstvé omítky a barvy.

Zpracování dekorativní omítky

Celý obsah balení dekorativní omítky se vysype do čisté nádoby s daným, odměřeným množstvím vody (5,25 litru vody na 25 kg balení) a důkladně se promíchá. Vzniklá směs musí být jednotná a bez hrudek. Pokud je vzniklá směs příliš hustá, je nezbytné další míchání, nikoli přidání vody.

Omítka se aplikuje nanášením na podklad ve vrstvě přibližně 4 mm, ocelové hladítko je nutné držet pod úhlem. Následně je nezbytné vytvořit štukaturu přírodního dřeva otlačením silikonové matrice s požadovaným vzorem. Pro požadovaný efekt je matrici nutné důkladně otisknout i za pomoci gumového válečku.

Po vyschnutí (přibližně po třech dnech) se na dekorativní omítku nanese impregnační nátěr minimálně ve dvou vrstvách, tyto vrstvy jsou aplikovány přímo na sebe metodou „mokrý do mokrého“. Impregnační nátěr je možné nanést i strojově – stříkáním, případně malířským válečkem, štětcem či tupováním houbičkou.

01 | Příprava podkladu
Podkladová konstrukce je očištěna od všech nečistot, případné nerovnosti je nutné vyrovnat opravnou maltou. Před aplikací dekorativní omítky se plastovou folií zakryjí dveře, okna a přilehlé oblasti fasády, na které se dekorativní omítka nebude aplikovat.

02 | Ohraničení plochy
Plocha, na kterou se bude designová omítka aplikovat, se doporučuje ohraničit malířskou samolepicí páskou. Nasákavé podklady se ošetří penetračním nátěrem, který se před aplikací několikrát protřepe a nanese štětcem nebo válečkem v rovnoměrné vrstvě. Nechá se zaschnout min. 2 hodiny.

03 | Základní nátěr
Před aplikací dekorativní omítky se na připravený podklad nanese základní nátěr, který je nezbytně nutné důkladně promíchat. Nátěr se neředí!

04 | Nanesení základního nátěru
Základní nátěr se nanese na podklad štětcem nebo válečkem v rovnoměrné vrstvě v jednom směru. Doporučuje se nanést dvě vrstvy v odstupu 3 hodin. Nanášení je možné až po úplném zaschnutí základního nátěru, ne dříve než po 4 hodinách od aplikace.

05 | Zamíchání dekorativní omítky
Obsah balení dekorativní omítky se vysype do čisté nádoby se zodpovědně odměřeným množ­stvím vody (5,25 litru na 25 kg balení). Směs se důkladně promíchá tak, aby výsledná konzisten­ce byla soudržná, jednotná a bez hrudek. Nepři­dáváme vodu nad mez určenou instrukcemi!

06 | Požadovaná konzistence
K docílení ideální, požadované konzistence je vhodné nechat směs 2 – 3 minuty odležet, a pak znovu krátce promíchat. Konzistenci je vhodné přizpůsobit způsobu nanášení. Například při strojovém nanášení se přidá odpovídající množství vody dle návodu.

07 | Nanášení omítky
Designová omítka se nanese na podklad hladkým, dlouhým ocelovým hladítkem. Ocelové hladítko je nutné držet pod úhlem.

08 | Zubové hladítko
Nanesená vrstva dekorativní omítky se přejede zubovou stěrkou o velikosti zubu 10 – 12 mm.

09 | Vyhlazení omítky
Povrch nanášené dekorativní omítky se vyhladí a vyrovná pomocí stěrky tak, aby měla výsledná vrstva tloušťku cca 4 mm. Omítka se nechá zaschnout přibližně půl hodiny, čas závisí na teplotě a relativní vlhkosti. Na povrchu se musí vytvořit povlak.

10 | Silikonová matrice
V první řadě je nutné matrici připravit na další manipulaci. Kotouč se rozvine na rovný a čistý podklad.

11 | Separační přípravek
Na rozvinutou silikonovou matrici se nalije separační přípravek v tenké vrstvě tak, aby po povrchu matrice nestékal.

12 | Rozetření separačního přípravku
Pomocí štětce se separační přípravek rozetře rovnoměrně po povrchu celé silikonové matrice. Nanesení malého množství přípravku vede k přilnutí omítky k matrici. Svá úskalí má nejen extrémně malé množství přípravku, ale i velké – obojí negativně ovlivňuje kvalitu povrchu výsledné omítky.

13 | Svinutí matrice
Matrice se svine tak, aby vzor dřeva byl na vnější straně. Struktura dřeva na omítce se vytvoří vtlačením matrice do stále ještě vlhké omítky.

14 | Vytvoření vzoru
Matrice je zatlačena do omítky stranou, kde se nachází vzor dřeva. Pro správný otisk je nutné ji přitlačit gumovým válečkem či rukou. Konce každého vzoru by se měly mírně překrývat nebo se mezi nimi ponechá drobná mezera – obojí vede k příjemnějším a hezčím přechodům.

15 | Další řady matric
Po opatrném odlepení od omítky se matrice opět svine. Aby se předešlo opakování shodného vzoru dřeva v dalších pruzích, je vhodné matici obracet vzhůru nohama a již otisknutý vzor mírně překrýt. Po každých cca 3 m2 povrchu je nutné matrici opět natřít separačním přípravkem.

16 | Přebroušení suché omítky
Spoje mezi jednotlivými otisky mohou mít různou tloušťku a lze je vytvořit pomocí jednoduchých nástrojů nebo dlouhé latě hned po aplikaci. Po uschnutí aplikované omítky se brusným papírem odstraní z povrchu všechny ostré výstupky.

17 | Ochrana hran omítky
Před aplikací barevného impregnačního nátěru se hrany omítky oblepí vhodnou páskou.

18 | Odstranění prachu
Před aplikací barevného impregnačního nátěru se z povrchu odstraní prach, který vznikl přebroušením nerovností.

19 | Impregnační nátěr
Povrch je připravený na malování po 72 hodinách od nanesení omítky. Obsah balení je nutné před aplikací důkladně promíchat tak, aby vznikla směs s jednotnou konzistencí. V průběhu aplikace je nutné směs občas promíchat, aby nesedimentovala.

20 | Nanesení impregnačního nátěru
Impregnační nátěr se nanese na připravený podklad štětcem nebo válečkem v jednom pracovním cyklu bez přestávky.

21 | Tupování houbou
Omítka se po nátěru přetře houbou. Tím se na povrchu vytvoří efekt přirozeného dřeva.

22 | Druhá vrstva impregnace
Impregnační nátěr se nanese ve dvou vrstvách metodou „mokrý do mokrého“. Mezi jednotlivými vrstvami je nutné zachovat technologickou přestávku 24 hodin. Tím se zabrání vsáknutí impregnace do minerální omítky.

INFO O OMÍTCE:

» minerální tenkovrstvá dekorativní omítka na vytvoření struktury přírodního dřeva do interiéru i exteriéru
» impregnační barevný nátěr dodávající minerální tenkovrstvé dekorativní omítce vzhled přírodního dřeva
» zobrazené struktury představují jen vzorek nekonečného množství efektů, které se dají vytvořit, prezentované barvy a struktury vyobrazené v článku se mohou mírně lišit od reálných odstínů a struktur

Co budete potřebovat:

Opravná malta
Ceresit CX 20
spotřeba cca 1,6 kg/dm³ vyplněného objemu
pytel 5 kg 150 Kč

Hloubkový penetrační nátěr
Ceresit CT 17 profi
spotřeba od 0,1 do 0,5 l/m v závislosti na nasákavosti podkladu
balení 5 l 337 Kč

Základní nátěr pod omítku
Ceresit CT 16
spotřeba 0,2 – 0,5 l/m²
balení 10 l 784 Kč

Od partnerů ASB

Dekorativní omítka
Ceresit CT 720 – VISAGE Omítka
spotřeba cca 2,0 kg/m2 na 1 mm tl. vrstvy
balení 25 kg 618 Kč

Silikonová matrice
Ceresit Classic Wood šablona
šířka 200 mm, délka 2 000 mm 6 829 Kč

Separační přípravek
Ceresit CT 722 – VISAGE Separační
spotřeba cca 0,1 kg/m2 vytvořené omítky
balení 5 l 1 736 Kč

Impregnační nátěr
Ceresit CT 721 – VISAGE Impregnační
spotřeba cca 0,2 kg/m2
balení 4 l 2 503 Kč

Malířská lepicí páska

Brusný papír

Nářadí a pomůcky
nízkootáčkové elektrické míchadlo
plastová nádoba
štětec
ocelové hladítko
ocelová lať
štětec
gumový váleček
houba
ochranné rukavice

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Henkel
FOTO: Henkel

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.