Obnova olupujícího se nátěru stěny
Galerie(15)

Obnova olupujícího se nátěru stěny

Partneři sekce:

Pokud se z fasády začne v rámci životního cyklu stavby odlupovat nátěr, je třeba přistoupit k její obnově. Odlupující se nátěr se musí odstranit a následně povrch fasády vyrovnat. K tomuto účelu jsou vhodné renovační stěrky. V současnosti jsou na trhu dostupné renovační stěrky s výztužnými vlákny, které zabezpečí přemostění neaktivních trhlin (nemění svou šířku v čase) v podkladu. 

Jsou určeny na celoplošné opravy povrchu fasádních omítek nebo venkovních tepelněizolačních kontaktních systémů, pro realizaci výztužné vrstvy s vloženou sklotextilní síťovinou (pokud podklad tvoří starší vnější tepelněizolační kontaktní systém nebo vrstva tepelné izolace) nebo jako stěrka bez výztuže (pokud podklad tvoří vápenocementová omítka nebo beton). Dají se zahladit jako jemná omítka a následně přetřít fasádní barvou.

V případě požadavku na vzhled povrchu jemné omítky se stěrka nanáší ve dvou vrstvách. Po dostatečném zavadnutí první vrstvy se nanese druhá tenká vrstva stěrky a po mírném zavadnutí se upraví struktura povrchu polystyrenovým, filcovým nebo pěnovým hladítkem. Celková tloušťka vrstvy renovační stěrky by měla být 3 až 5 mm.

Podklad musí vyhovovat platným technickým a normativním předpisům, musí být nosný, suchý, nezamrzlý, bez prachu, nečistot, uvolňujících se částí a výkvětů solí. Nesmí být nenasákavý. Křídující nebo lehce pískující povrchy je potřeba ošetřit vhodným základním nátěrem na vyrovnání nasákavosti a hloubkové zpevnění podkladu. Odformovací prostředky na betonu je nutné odstranit horkou párou nebo speciálními přípravky a znečištěné povrchy omýt.

Povrchy napadené řasami je třeba nejprve ošetřit vhodným přípravkem. Nesoudržné a zvětralé nátěry se musí mechanicky odstranit. Na připravený podklad se nanese předepsaná vrstva renovační stěrky, do níž se zapracuje výztužná sklotextilní síťovina. Výztužná vrstva se zatře renovační stěrkou a povrch se vyhladí. Na renovační stěrku se aplikuje např. barevný nátěr na bázi silikonové emulze.

01 | Odstranění původního nátěru
Z povrchu fasády se pomocí stěrky (tzv. špachtle) odstraní původní olupující
se nátěr.

02 | Očištění povrchu
Po odstranění nátěru se povrch fasády očistí kartáčem s tvrdými štětinami od prachu a zbytků starého nátěru.

03 | Ředění základního nátěru
Hloubkový základní nátěr se v originální plastové nádobě promíchá, resp. protřepe. Následně se zředí s vodou v poměru 1 : 1 až 1 : 5 (v závislosti na nasákavosti podkladu). Nesmí se nanášet neředěný.

04 | Nanesení základního nátěru
Hloubkový základní nátěr se nanese na podklad celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení stříkáním nebo válečkem a nechá se úplně vsáknout. Při vícenásobném nanášení (vysoce nasákavé podklady) se první nátěr nanese s větším poměrem ředění. Po vyschnutí nesmí na povrchu vzniknout sklovitá vrstva.

05 | Smíchání stěrky s vodou
Obsah pytle renovační stěrky se vysype do čisté vody v plastové nádobě (přibližně 6 l / 25kg pytel).

06 | Homogenní směs
Renovační stěrka se smíchá s vodou pomocí elektrického míchadla na homogenní směs bez hrudek. Nechá se odležet pět minut a opět se důkladně promíchá.

07 | Nanesení stěrky na stěnu
Připravená směs renovační stěrky se nanese na podklad ošetřený hloubkovým základním nátěrem (technologická přestávka dvanáct hodin) ocelovým zubovým hladítkem.

08 | Výztužná sklotextilní síťovina
Do čerstvé vrstvy renovační stěrky se vloží výztužná sklotextilní síťovina a zatlačí se hladítkem.

09 | Další pás výztužné mřížky
Jednotlivé pásy výztužné sklotextilní síťoviny se kladou do čerstvé vrstvy renovační stěrky se vzájemným přesahem min. 100 mm.

10 | Přestěrkování výztužné mřížky
Povrch renovační stěrky se následně zahladí hladkou stranou ocelového hladítka, přičemž je třeba dbát na to, aby výztuž nevyčnívala. Celková tloušťka vrstvy stěrky má být 3 až 5 mm.

11 | Úprava struktury stěrky
Po dostatečném zaschnutí se rovnoměrně upraví struktura povrchu renovační stěrky pěnovým hladítkem.

12 | Promíchání barevného nátěru
Bezprostředně před nanesením barevného nátěru se obsah plastové nádoby důkladně promíchá elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami.

13 | Základní nátěr
Základní nátěr se nanáší ředěný s max. 10 až 15 % vody pomocí válečku nebo štětcem, rovnoměrně, bez přerušení. V závislosti na klimatických podmínkách se přibližně po dvanácti hodinách nanese jedna až dvě vrstvy krycího nátěru.

14 | Krycí nátěr
Krycí nátěr se nanáší neředěný nebo ředěný max. 5 % vody. Mezi jednotlivými vrstvami krycího nátěru je nutné dodržet technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny.

Informace o materiálu:

» minerální renovační stěrka přírodní bílé barvy pro vyrovnání podkladu nebo pro vytvoření výztužné vrstvy při obnově poškozené fasády; flexibilní, vyztužená vlákny, vysoká přilnavost, vysoká paropropustnost.

Co budete potřebovat:

Hloubkový základní nátěr
Baumit MultiPrimer
spotřeba: přibližně 0,10 až 0,25 kg/m2 (jeden nátěr, v závislosti na nasákavosti podkladu), plastová nádoba, 10 l

Renovační stěrka
Baumit MultiWhite
spotřeba: přibližně 4 kg/m2 (tloušťka vrstvy 3 mm), papírový pytel, 25 kg

Výztužná sklotextilní síťovina
Baumit StarTex
rozměr ok: cca 4 × 4 mm, balení, 50 bm

Fasádní barva
Baumit StarColor
spotřeba: přibližně 0,5 kg/m(nátěr předepsaného složení na jemném podkladu), plastová nádoba 5 a 20 kg

Nářadí a pomůcky
stěrka (tzv. špachtle)
kartáč s tvrdými štětinami
plastový kbelík
elektrické míchadlo
ocelové zubové hladítko
ochranné rukavice
molitanové hladítko
štětka
váleček
souprava na nanášení barvy

Tip

Nanesení finálního nátěru stříkáním
Fasádní barvu je možné nanést i stříkacím zařízením s technologií airless. Barevný nátěr se nanese rovnoměrně bez přerušení ve dvou vrstvách v jednom pracovním cyklu tzv. křížovým způsobem. Tím se docílí rovnoměrného probarvení povrchu. První nástřik se nanese např. ve vodorovném směru. Následně se metodou „čerstvé do čerstvého“ nanese druhý nástřik ve svislém směru. V případě požadavku na další vrstvu nástřiku je nutné dodržet technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny mezi jednotlivými vrstvami.

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.