7.2 Kaldewei Nachhaltige Produkte Stahl Emaille

„Ekologické chování u nás nekončí dodávkou zboží“

Kaldewei podporuje organizaci na ochranu životního prostředí WWF a formou spolupráce a partnerství se aktivně angažuje v oblasti udržitelného stavění.

Naše společnost musí jednat ještě udržitelněji a šetrněji k životnímu prostředí, pokud chce budoucím generacím zanechat planetu hodnou k žití. Kaldewei si je vědoma této odpovědnosti: Rodinný podnik již více než 100 let používá přírodní suroviny a přeměňuje je na recyklovatelné sanitární výrobky ze smaltované oceli s dlouhou životností.

Aktivita předního výrobce v této oblasti však nekončí dodávkou hotových výrobků: Kaldewei dlouhodobě spolupracuje s WWF v rámci programu na ochranu moří. Mimo to je výrobce členem Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění (DGNB) a byl prvním výrobcem koupelnového vybavení, který ke svým výrobkům mohl nabídnout environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Toto prohlášení zveřejňuje institut pro stavebnictví a životní prostředí (IBU). Díky tomu se Kaldewei zařadil mezi průkopníky v branži, pokud jde o podporu udržitelného stavitelství.

8.3 Kaldewei WWF Initiative
Zdroj: Kaldewei

Kaldewei podporuje iniciativu WWF

„Naše ekologické povědomí nekončí za branami podniku, ale zasahuje mnohem dál. Proto jako první německý výrobce koupelnového vybavení již od roku 2017 dlouhodobě spolupracujeme s WWF a konkrétně podporujeme ve Vietnamu program na ochranu moří,“ prozrazuje generální ředitel Franz Kaldewei. Jedná se o modelový projekt „Long An“ v deltě řeky Mekong, který bojuje s příčinami plastového odpadu v oceánu. Cílem je tříděním a recyklací zbytkového odpadu významně snížit vnášení plastů do moře.

Díky pomoci Kaldewei, která tkvěla v podpoře předběžných studií a pilotních opatření, se WWF podařilo přesvědčit federální ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU) o potenciálu zmíněného projektu.

Na základě toho přislíbilo BMU financování projektu WWF do roku 2023. „Až s podporou Kaldewei jsme dokázali proměnit myšlenku projektu v nadějný reálný projekt, který pomáhá řešit příčiny plastového odpadu v oceánu,“ zdůrazňuje Bernhard Bauske z WWF.

8.4 Kaldewei WWF Kooperation

www.kaldewei.cz