E-learning pro navrhování ocelových konstrukcí
Galerie(2)

E-learning pro navrhování ocelových konstrukcí

Partneři sekce:

Stále častěji se prosazují textové výukové materiály na internetu. Příkladem může být informační systém AccessSteel, který umožňuje návrh ocelových a ocelobetonových konstrukcí i těm, kteří se využití oceli ve stavebnictví až dosud obávali.


Internetové rozhraní projektu AccessSteel podporuje základní rozhodování investorů, tvorbu architektů a koncepční i podrobný návrh konstrukce statiky. Materiály obsahují 1 697 textových stran, které jsou uspořádány v 234 souborech. Architekty projekt provádí po architektonicky zajímavých a odvážných aplikacích moderních ocelových konstrukcí.

Přehledné uspořádání a kontakty
Pro předběžný návrh jsou uvedeny základní konstrukční a ekonomické údaje. Učební texty pro statiky jsou založeny na souborech s výukovými vývojovými diagramy. Vývojové diagramy umožňují přehledné seznámení s postupem návrhu, upozorňují na možná ověření spolehlivosti podle jednotlivých článků norem, informují o podrobném řešení a seznamují s terminologií a značením v dokumentech.

Výukové materiály jsou prezentovány klasicky v textové formě v souborech Adobe Akrobat s příponou pdf. Odkazy přinášejí snadný přístup k dalším doplňujícím informacím NCCI (Non-Conflicting Complementary Information), které ucelují v normě zestručněné texty formou komentářů. Tabulky umožňují (mimo jiné) snadnou klasifikaci válcovaných otevřených průřezů za běžné i zvýšené teploty i stanovení teploty požárně nechráněných a chráněných prvků a součinitele vzpěrnosti za zvýšených teplot.

Postup řešení, vytčený ve vývojových diagramech, je dokumentován na řešených příkladech. Ve dvanácti interaktivních řešených příkladech (v materiálech uvedených pouze anglicky) lze vstupy modifikovat podle požadavků uživatele.

Koncepce výuky na internetu nejen pro studenty
V rámci evropského výukového projektu eQUESTA, což je akronym pro Electronic, Quality Assured, European Steel Training and Assessment for Steel Design and Construction, programu EU Leonardo da Vinci, se připravuje koncepce internetové výuky pro návrh a výrobu ocelových stavebních konstrukcí. Partnery projektu jsou Steel Construction Institute a Institution of Structural Engineers z Velké Británie, Britt Engineering Ltd a Technical University of Timişoara z Rumunska, University of Zagreb z Chorvatska a České vysoké učení technické v Praze.

Na základě dotazníkových akcí byla v uvedených zemích provedena vyhodnocovací studie. Po rozboru zájmu uchazečů o výuku byli zájemci rozděleni do tří cílových skupin: asociační (jak udělat), poznávací (na jakém principu funguje) a situační (jak prodiskutovat). Studie ukázala, že v oblasti navrhování a výroby konstrukcí je nejvíce zájemců převážně o poznávací funkci. Uchazeči o vzdělání v oblasti stavebních ocelových konstrukcí jsou motivováni osobním zájmem a profesními nároky, mají zájem o internet s ověřením úrovně poznání,požadují shrnutí na konci každého výukového modulu, předpokládají tradiční vstupy, např. učební texty a komentáře k přednáškám, jsou si jisti potřebou prohloubení poznatků v oblasti podkladů norem, ale neočekávají velký efekt internetové výuky.

Na základě studie byly definovány požadavky na vhodné elektronické nástroje. Nejvhodnější se jeví provozně nenáročný vstup uživatelů založený na internetovém prohlížeči. Lekce budou založeny na prezentacích MS PowerPoint a video sekvencích, které budou doplněny zvukem a obrázky. Pro materiály byla zvolena platforma MS Live Meeting. Pro pilotní lekce byla na základě zájmu odborné veřejnosti v zemích účastníků projektu vybrána oblast vícepodlažních konstrukcí.

Největší zájem byl o lekce: Úvod do evropských návrhových norem, Koncepce prutových soustav, Zatížení, Stabilita, Imperfekce, Analýza konstrukce, Návrh ocelobetonových nosníků, Návrh ocelobetonových sloupů a ztužidel, Požární návrh, Navrhování spojů, Seizmický návrh a Výroba a montáž. Multimediální materiály se v rámci projektu připravují v angličtině. Jejich lokalizace do evropských národních jazyků se předpokládá v roce 2010. Lekce mají šanci propojit vhodné materiály výstupů výukových projektů na podporu navrhování ocelových konstrukcí, které jsou na internetu již dostupné, jako například AccessSteel, SteelCal, CeStruCo, SSEDTA, SEFIE, DIFISEK+ a NFATEC.

prof. Ing. František Wald, CSc., prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Ing. Karel Mikeš, Ph.D.
Foto: www.access-steel.com

Autoři působí na Katedře ocelových konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.