Chytrý stavebník volí chytrý beton

Zdroj: ZAPA beton

Malý počet pracovníků, rychlá a tím pádem i ekonomická výstavba to je současný stav ve stavebnictví. Jak se dají řešit tyto základní požadavky? Na to zná odpověď společnost ZAPA beton a.s. a jejich nabízený produkt ZAPA QCC - Quick Clever Concrete – rychlý a chytrý beton.

Při výběru vhodného materiálu je důležitým hlediskem pracnost a rychlost výstavby. Proto společnost ZAPA beton a.s. vyvíjí vlastní speciální produkty, mezi které patří i ZAPA QCC. Jedná se o vysoce tekutý beton, který spojuje výhody tradičně vibrovaného a samozhutnitelného betonu.

Beton ZAPA QCC je možné použít jak na horizontální, tak vertikální monolitické konstrukce jako jsou stěny, sloupy, základové pasy i desky. Vysoká tekutost usnadňuje realizaci složitějších tvarů konstrukcí a zvyšuje přesnost a rovinnost konstrukce (konstrukci není nutné rovnat potěrem). Ukládka betonu probíhá pomocí skluzu, bádiemi nebo čerpadlem. ZAPA QCC lze vyrábět v tloušťkách už od 100 mm.

Foto 1: Připravené místa pro betonáže základových desek
Foto 1: Připravená místa pro betonáže základových desek | Zdroj: ZAPA beton

Zajímavým příkladem je realizace základových desek pro následnou stavbu rekreačních chat v Pozlovicích na Zlínsku. Půdorys budoucích rekreačních domečků je 9 x 6 m a před samotnou betonáží byla připravena veškerá odpadní a přívodní potrubí. Základové pasy byly provedeny do nezámrzné hloubky a následně zaizolovány XPS polystyrénem, který vytvořil zároveň pomyslné bednění pro uložení betonové směsi a sloužil i jako ukazatel finální výšky základové desky.

Na dostatečně zhutněné podloží byla následně položena železná KARI síť.

FOTO 2: V příštím roce bude u hotelu možné pronajmutí některé ze dvanácti chatek
FOTO 2: V příštím roce bude u hotelu možné pronajmutí některé ze dvanácti chatek | Zdroj: ZAPA beton

Beton vyrobený na betonárně ve Slušovicích dopravovaly dva autodomíchávače. ZAPA QCC se vyrábí v konzistenci SF1, tedy stupeň rozlití používaný pro samozhutnitelné betony. Díky snadnému zhutnění a následnému rychlému srovnání betonové směsi, mohla auta dopravovat směs v krátkých intervalech.

Samotné hutnění a zarovnávání prováděla realizační firma pomocí duralové natřásací latě, kterou lze zapůjčit na všech betonárnách společnosti ZAPA beton.

FOTO 3: U prostupů je třeba preciznější pohlídání kvalitního zatečení betonové směsi
FOTO 3: U prostupů je třeba preciznější pohlídání kvalitního zatečení betonové směsi | Zdroj: ZAPA beton

Ukládku betonu realizovali pouze dva pracovníci, kdy jeden si korigoval vypouštění betonu z autodomíchávače a druhý mohl natřásací latí rovnat betonovou směs do požadované výšky. Přestože měli na betonáž vyhrazený celý pracovní den, byla samotná ukládka betonu hotová za necelé tři hodiny od začátku.

FOTO 4: Každá z desek byla uložena přibližně z jednoho autodomíchávače (7 m3)
FOTO 4: Každá z desek byla uložena přibližně z jednoho autodomíchávače (7 m3) | Zdroj: ZAPA beton

Použitím betonu ZAPA QCC se výrazně zkrátila doba samotné realizace, ulehčila se výrazně práce s ukládkou do potřebné rovinatosti. Každý investor si jistě dokáže zkalkulovat, že díky použití tohoto betonu došlo k výrazné úspoře pracovníků a jejich času.

FOTO 5: Hutnění pomocí natřásacích latí
FOTO 5: Hutnění pomocí natřásacích latí | Zdroj: ZAPA beton

Samorozlévací (QCC) nebo samozhutnitelné (SCC) betony dodávají veškeré betonárny společnosti ZAPA beton a.s. v České republice.  Kvalitu betonu a především rychlost ukládky ocení realizační firmy u velkých staveb, ale i soukromé osoby při realizaci rodinných domů.

Více informací, případně kontakt na obchodního zástupce – specialistu naleznete na www.zapa.cz.

ZDROJ: PR článek společnosi ZAPA beton a.s.