Vertua Readymix Concrete UK 2

CEMEX zavádí novou řadu betonů –⁠ Vertua® je šetrná k životnímu prostředí

CEMEX dlouhodobě klade důraz na téma životního prostředí a soustředí se na snižování své uhlíkové stopy.

Vertua

V minulém roce společnost představila strategii Klimatická akce, která má vést k snížení emisí CO2 ve všech jejích evropských provozech minimálně o 55 % do roku 2030 a do roku 2050 chce společnost CEMEX vyvinout beton s nulovými čistými emisemi CO2.

Již v roce 2020 se společnosti CEMEX úspěšně podařilo snížit uhlíkové emise z materiálů na bázi cementu, a to o 35 % oproti roku 1990 ve všech jejích evropských provozech.

Vertua Readymix Concrete UK 1
Zdroj: CEMEX

Udržitelnost na prvním místě

Letos se CEMEX dostává k jednomu ze zásadních kroků na této cestě, a tím je⁠ představení nové řady betonů Vertua®. S touto produktovou řadou přichází na český trh beton, jehož uhlíková stopa je až o 50 % nižší než u betonu vyrobeného na bázi portlandského cementu (CEM I).

Stavební průmysl vyžaduje účinná opatření pro udržitelnější budoucnost, a právě s produkty Vertua® mohou být stavebníci při realizaci svých plánů mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Změna díky betonu

Ochrana klimatu se stává čím dál tím naléhavějším tématem a CEMEX si to dobře uvědomuje a usiluje například o omezení globálního oteplování pod 2° C. CEMEX kromě toho podporuje cíle Pařížské dohody a podepsal takzvaný Pařížský závazek pro akci (Paris Pledge for Action) a usiluje také o naplnění cílů OSN v oblasti udržitelnosti, rozvoje a ochrany klimatu.

Jako významný představitel stavebního průmyslu si CEMEX uvědomuje, že moderní metody výroby betonu jsou důležité pro úspěšný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zásadním krokem k naplnění tohoto cíle je právě zavedení betonu Vertua® do běžné nabídky.

Vertua Readymix Concrete UK3
Zdroj: CEMEX

Aby dosáhl výrazné snížení uhlíkové stopy výroby, usiluje CEMEX zejména o snížení obsahu slínku v cementu. V rámci svého inovativního výzkumu CEMEX například vyvíjí slínek s vyšší reaktivitou nebo hledá širší využití cementů s nižším obsahem slínku. Jedním z výsledků tohoto vývoje je právě řada Vertua®.

Kromě toho CEMEX pracuje také na efektivnějším zpracování energie a co největším využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Vedle toho pak CEMEX podporuje projekty snižující emise CO2 prostřednictvím podpory zalesnění i s využitím moderních technologií, které umožňují zachytit a využít oxid uhličitý v ovzduší.

UK Vertua Readymix Concrete
Zdroj: CEMEX

 

Výhody Vertua® basic a Vertua® plus

Betony Vertua® jsou vhodné pro řadu aplikací při výstavbě –⁠ od interiérových a základových konstrukcí až po vyztužené vnější konstrukce a hodí se zejména pro použití v oblasti infrastruktury. Určeny jsou jak pro průmyslové, tak i pro rezidenční stavby a jsou vhodné i pro stavebníky z řad menších odběratelů. U Vertua® basic je uhlíková stopa snížena o 30 % ve srovnání s běžně používanými betony, u Vertua® plus dokonce až o 50 %.

Pozitivní bilance je založena na třech faktorech: CEMEX spoléhá na inovativní receptury betonové směsi optimalizované na CO2, používá pojiva se sníženým obsahem slínku a důsledně využívá potenciál latentně hydraulických vlastností cementu, tzn. dodatečného růstu pevnosti minerálních komponent obsažených v cementu. Betony Vertua® mají navíc vyšší odolnost proti agresivním vlivům okolního prostředí, a to zejména s ohledem na agresivitu chloridů a síranů.

Betony Vertua® svým složením pomáhají omezit množství a šířku trhlin v konstrukci. Jsou také navrženy na snížený vývoj hydratačního tepla. Omezením maximálního vývinu hydratačního tepla betonu je zaručeno i snížení teplotního gradientu betonu v konstrukci, tedy rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce, a tím se snižuje riziko vzniku trhlin.

UK Vertua Readymix Concrete5 1
Zdroj: CEMEX

Míříme k uhlíkové neutralitě

Řada betonů Vertua® s nízkými emisemi CO2 je navržena tak, aby co nejvíce omezovala dopad stavebního průmyslu na životní prostředí.

„Dlouhodobé snižování uhlíkové stopy betonu je jedním z hlavních cílů společnosti CEMEX. Díky produktové řadě Vertua® mohou naši zákazníci navrhovat své stavební projekty tak, aby byly mnohem šetrnější ke klimatu,” vysvětluje Petr Dobrý, Quality Control Manager divize CEMEX Materiály pro Českou republiku.

„Stavební průmysl vyžaduje ve střednědobém horizontu účinná opatření pro udržitelnější stavby. Díky produktové řadě betonů Vertua® se sníženými emisemi CO2 nabízí CEMEX velmi vhodné alternativní řešení k běžně používaným stavebním materiálům.

Jsme rádi, že naši snahu o dosažení zásadní změny v omezení uhlíkových emisí ve stavebním průmyslu sdílí i naši zákazníci a investoři a pomáhají nám v úsilí o zajištění uhlíkově neutrální budoucnosti pro příští generace.”

UK Vertua Readymix Concrete 8 1
| Zdroj: CEMEX

Uvedení řady Vertua® je důležitým krokem k dosažení celosvětového prodeje uhlíkově neutrálního betonu do roku 2050.

Více informací o produktech Vertua® najdete na: www.cemex.cz

ZDROJ: PR článek společnosti CEMEX