Aquapark pro Krakonoše

O výstavbě aquaparku se ve Vrchlabí mluví už skoro 40 let. Sedmihektarový areál Vejsplachy, kde se v současnosti nachází jeho staveniště, začalo město budovat před sedmi lety, kdy zde vznikla hřiště pro fotbal, atletiku či další sporty a v zimě uměle zasněžované běžecké tratě.

Za další tři roky se tamní rybník Kačák změnil na přírodní koupaliště. Město Vrchlabí pro budoucí bazén vybudovalo inženýrské sítě, cesty a parkoviště a v dubnu 2021 zde společnost Metrostav DIZ zahájila výstavbu akvaparku.

30.6.2021, zahájení Železobetonových konstrukcí, Betonáž základové desky 2.PP, která byla položena 60 cm pod úrovní hladiny rybníka.
30.6.2021, zahájení Železobetonových konstrukcí, Betonáž základové desky 2.PP, která byla položena 60 cm pod úrovní hladiny rybníka. | Zdroj: Václav Tomášek, Metrostav DIZ

Stavba samotná představuje unikátní částečně podzemní projekt, který se skládá ze základových desek ve čtyřech úrovních s maximálním výškovým rozdílem čtyři metry. Toto řešení si vynutilo zadání, které počítá se zasazením budovy do svahu, uložení dvou podlaží pod zem a založením pod hranicí podzemní vody.

Výzvou bylo založení objektu, které firma zrealizovala v loňském roce. Základové poměry v zájmovém území jsou složité zejména díky relativně mělké úrovni hladiny tlakové podzemní vody, i kvůli zvětralým prachovcům a pískovcům v podzákladí nerezových bazénových van.

Květen 2022, dokončena opěrná stěna pohledového betonu, práce na hrubých terénních úpravách
Květen 2022, dokončena opěrná stěna pohledového betonu, práce na hrubých terénních úpravách |

„Dalo se předpokládat, že voda bude základním prvkem této stavby ještě dlouho předtím, než začneme napouštět první bazén. Nejnižší část základů je půl metru pod hladinou přilehlého přírodního koupaliště Vejsplachy a několik metrů pod úrovní tlakové podzemní vody. Ze stavební jámy jsme pomocí šesti čerpadel každý den odváděli kolem 40 kubíků vody,“ říká Ondřej Matoušek, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ.

Hotová střecha nad bazénovou halou, připravena na provádění zelené střechy, hotová střecha 1.NP dosypaná kačírkem, práce na vstupu do objektu a příprava na provádění hrubých terénních úprav, květen 2022
Hotová střecha nad bazénovou halou, připravena na provádění zelené střechy, hotová střecha 1.NP dosypaná kačírkem, práce na vstupu do objektu a příprava na provádění hrubých terénních úprav, květen 2022 | Zdroj: Václav Tomášek, Metrostav DIZ

„Abychom stavbu ochránili před průsaky, spotřebovali jsme asi sedm tisíc metrů čtverečních hydroizolačního asfaltového pásu. Kvůli vydatnému dešti jsme se dostali do skluzu. Zpoždění z loňského roku se nám daří ukrajovat, a věřím, že konečný termín splníme,“ dodává. Další komplikaci představovala skála, na kterou stavbaři Metrostavu narazili při hloubení stavební jámy.

Na její odstranění bylo nutné použít pneumatické kladivo. Tím bylo rozbito asi 300 kubíků soudržné horniny. Zvláštností této stavby je závěrečná bilance zeminy. Zatímco na většině projektů je třeba její přebytky odvézt, zde tomu bylo naopak. Několik tisíc kubíků zeminy bylo nutno na stavbu dodat.

Dokončené prosklené stěny strany jižní včetně světlíku s vyhřívanými skly; připravený venkovní whirpooll pro montáž nerezových stěn venkovní vířivky, květen 2022.
Dokončené prosklené stěny strany jižní včetně světlíku s vyhřívanými skly; připravený venkovní whirpooll pro montáž nerezových stěn venkovní vířivky, květen 2022. | Zdroj: Václav Tomášek, Metrostav DIZ

V současné době probíhají práce na hrubých podlahách v 1PP v bazénové hale, obkladech a dlažbě v 1PP zázemí a šatny. Ve 2pp se usilovně pracuje na bazénové technologii, vzduchotechnice, topení a rozvodů ZTI vč. požární vody. V 1NP probíhají SDK, VZT, ZTI, SLP, silnoproud a MaR. Máme dokončeny montáže prosklených fasád a kruhových oken. Taktéž je osazen a zasklen vyhřívanými skly i světlík na střeše 1PP.

Dokončené prosklené stěny strany jižní včetně světlíku s vyhřívanými skly; připravený venkovní whirpooll pro montáž nerezových stěn venkovní vířivky, květen 2022.
Dokončené prosklené stěny strany jižní včetně světlíku s vyhřívanými skly; připravený venkovní whirpooll pro montáž nerezových stěn venkovní vířivky, květen 2022. | Zdroj: Václav Tomášek, Metrostav DIZ

Bazénová hala má obložené žbk průvlaky exotickým dřevem nad hlavním plaveckým bazénem. Podél jižní fasády máme v 1PP dokončeny vzduchotechnické kanály z ALP, jednalo se o velmi náročnou část.

Vzduchotechnické kanály z ALP budou umístěny podél jižní fasády.
Vzduchotechnické kanály z ALP budou umístěny podél jižní fasády. | Zdroj: Václav Tomášek, Metrostav DIZ

Na budoucí terase máme osazenou zámečnickou konstrukci pro slunolam, vyrábíme ocelové schodiště na toboganovou věž a v nejbližších dnech proběhne montáž ocelové konstrukce přístavku.

Strojovna vzduchotechniky v 1PP již má osazené 2ks hlavních klimatizačních jednotek. Máme hotové přípojky – vodovodní, dešťovou a splaškovou. Čeká nás STL plyn s přípojkou a přípojka NN. Od listopadu je hotova trafostanice. Chystáme se na HTU a zelené střechy.

Zahájení komplexních zkoušek je naplánováno na září a říjen. Od prosince zkušební provoz. Letos se tak vykoupou v nově otevřeném bazénu první návštěvníci.

Zdroj: Metrostav DIZ s.r.o.

Foto: Václav Tomášek, Metrostav DIZ