WAGO: Ten, kdo chce držet krok s vývojem, musí být o krok napřed

WAGO: Ten, kdo chce držet krok s vývojem, musí být o krok napřed

Na počátku je vždy nápad. „Naší základní myšlenkou bylo nalézt v oblasti propojovací techniky bezpečnou alternativu k běžnému šroubovému připojení. Proto jsme vyvinuli techniku pružinových svorkových spojů,“ říká Ing. Ondřej Dolejš Ph.D. Přesvědčení o správnosti této metody podtrhli zakladatelé podniku v roce 1951 založením firmy WAGO a od té doby odhodlaně pracují na jejím uskutečnění. My jsme se zeptali i na další aspekty související s podnikáním v oboru.

Můžete popsat základní firemní strategii, a to, jak se přenáší do firemní struktury a způsobu řízení firmy?

Alfou a omegou smýšlení ve společnosti WAGO byla vždy bezpečnost dodávaných produktů. A s tím je spojená kvalita. Podíváme-li se do historie, když WAGO poprvé přišlo s inovativní myšlenkou pružinových spojů, panovala na trhu skepse ze strany tradičních výrobců šroubových svorek. WAGO nemělo jinou možnost, než dokazovat zas a znova spolehlivost testováním ve vlastních i externích laboratořích. Výsledkem bylo, a to přetrvává v naší strategii až dodnes, že veškeré WAGO produkty nejen plní, ale s rezervou překračují platné normy. Potvrzením správnosti bezšroubového principu připojení elektrických vodičů je skutečnost, že po vypršení patentu i tradiční výrobci šroubových svorek zařadili do svého sortimentu svorky pružinové. V oblasti automatizace pak WAGO od samého začátku razí myšlenku modularity a otevřenosti řídicího systému vůči standardizovaným komunikačním technologiím. I tato koncepce nastavila trend, který postupně přijali i další výrobci.

Popište prosím stručnou historii firmy v ČR.

Firma WAGO-Elektro, spol. s r. o., byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost německé WAGO Kontakttechnik GmbH a rakouské WAGO Kontakttechnik Ges.m.b.H. Jejím ředitelem se stal Ing. Ivo Vojta, který ve firmě působí dodnes jako jednatel. Od založení společnosti je spočívá její role v obchodně-technickém zastoupení produktů značky WAGO pro český trh. V době založení vstupovala firma na český trh s produkty, které byly na západě Evropy již velmi dobře zavedené. A u nás byl řekněme hlad po západních inovacích. Samozřejmě v počátku jsme jako správní průkopníci museli český trh nejprve vzdělávat ve výhodách pružinového spoje vodičů oproti staré šroubové technice. WAGO si ale i tak v České republice vybudovalo poměrně rychle u zákazníků velmi dobré renomé se svými kvalitními produkty a službami a prostřednictvím velkoobchodůy s elektromateriálem se vytvořila široká distribuční síť po celé republice. Hlavní sídlo společnosti je v Prazeha a skladové prostory jsou z historického uspořádání ČSFR lokalizovány v Brně. V roce 2011 pak došlo k převodu rakouského podílu přímo na německou mateřskou společnost.

Hlavní administrativní komplex uprostřed výrobního závodu WAGO v německém Mindenu

Kdo jsou vaši zákazníci?

Portfolio našich zákazníků je velmi pestré. V oblasti elektro spolupracujeme s elektroinstalatéry, s velkoobchody s elektromateriálem, s výrobci rozvaděčů, strojů, světelné techniky a dalšími. Druhou zásadní oblastí naší produkce je pak automatizace, kde dodáváme produkty výrobcům jednoúčelových strojů, obráběcích strojů nebo výrobních linek, náš hardware ale naleznete i v monitoringu a řízení záložních zdrojů, čistíren odpadních vod nebo technologií v datových centrech. Samostatným a důležitým segmentem je pak automatizace budov, kde se zaměřujeme na řízení technologií MaR (měření a regulace). V tomto případě jde především o zdroje tepla / chladu a vzduchotechnické jednotky. Zároveň však naše portfolio zasahuje až do automatizace vnitřních prostor, kde mluvíme o řízení osvětlení, ovládání žaluzií a regulaci tepelné pohody v daném prostoru. Ale zpět k našim zákazníkům. Sečteno, podtrženo, jak je vidět, není typického klienta firmy WAGO. Našimi zákazníky jsou jak velké společnosti, tak osoby samostatně výdělečně činné. A to na nás klade především velké nároky na distribuci.

WAGO je rodinný podnik. Vnímáte to spíše jako výhodu, nebo nevýhodu?

Jednoznačně jako pozitivum. Osobně vidím tři aspekty: kontinuálnost směřování, rodinné klima a používání zisků pro další rozvoj společnosti. Většina problémů ve společnostech vzniká kvůli financím. Pokud je výrobce zdravý, tak je to díky spokojeným zákazníkům, kteří platí za dodávané produkty a služby. Ve WAGu není vytvořený zisk „odsáván“ investory, kteří mají v jiných firmách logický zájem na návratu své investice. V rodině vlastníků společnosti WAGO se jedná již o třetí generaci, která tuto společnost řídí. Pozitivní atmosféra se prolíná i na jednotlivýmiá zastoupeními až ke koncovým zákazníkům a je také dobře patrná na stabilitě zaměstnanců. Osobně jsem u této společnosti od roku 2000. Od té doby jednám v Německu stále se stejnými kolegy a na efektivitě práce je to skutečně znát. Prostě sehraný tým.

Ondřej Dolejš

Pokuste se prosím úžeji definovat portfolio výrobků WAGO.

Jak již bylo řečeno, základním stavebním kamenem našeho portfolia je pružinové, nebo chcete-li bezšroubové připojení vodičů. To naleznete napříč celým naším katalogem. Zpočátku našeho působení na trhu byly nosným produktem instalační svorky, někdy také označované jako krabicové. Tento výrobek zaznamenal celosvětově takový úspěch, že dnes je pojmem „WAGO svorka“ označována bezšroubová instalační svorka prakticky jakékoliv značky. Dále následovaly produkty jako řadové svorkovnice, konektory, svorky do plošných spojů, interface moduly, napájecí zdroje, převodníky a další. V roce 1995 nastal důležitý posun, když WAGO vstoupilo do oblasti automatizace v průmyslu s produktem WAGO-I/O-SYSTEM 750. V této době to byl první na průmyslových sběrnicích nezávislý modulární I/O systém, který udal trend v této oblasti. Dále pak následovaly logické kroky: v roce 2000 rozšíření WAGO-I/O-SYSTEM 750 o řídicí moduly, dva roky na to vstup do automatizace budov a následné rozšiřování systému o moduly pro budovy (KNX, BacNet, LON, DALI, Enocean,  MP-BUS a další). Poslední významnou inovací v oblasti automatizace budov je systém WAGO flexROOM, díky kterému lze flexibilně měnit dispozici kanceláří bez zásahu do elektroinstalace. Ostatně o tomto systému bylo v časopisech TZB Haustechnik a ASB napsáno už mnoho.

Jak vůbec vnímáte český trh ve srovnání se zahraničním – je v něčem specifický? Žádají si naši projektanti a dodavatelé elektro něco, co třeba jinde není tak běžné?

Náš trh je ve většině ohledů velmi podobný tomu německému. Požadavky našich techniků jsou prakticky stejné, někdy bych řekl i o něco důmyslnější. Není výjimkou, že se požadavky našich zákazníků přenesly do naší výroby pro celý svět. Největší rozdíly lze najít u produktů určených pro instalaci, kde se počítá podíl lidské práce (např. konektorový systém WINSTA, který výrazně zkracuje dobu montáže). Ta je u nás finančně méně náročná, a proto při rozhodování mezi cenou materiálu a rychlostí práce často vítězí právě cena. Ale i tento rozdíl se už pomalu smazává.

V oblasti TZB cílíte na úzce specializovaný a sofistikovaný segment. Neomezuje vás to v růstu? Jaké procento obratu tvoří automatizace budov a světelná technika?

V oblasti automatizace budov jsme se za ta léta dokázali s našimi inovativními myšlenkami a produkty etablovat na českém trhu i proti zaběhlým dodavatelům v oblasti měření a regulace. Vše má svůj vývoj, a tak se můžete těšit na příští rok, kdy dojde k dalšímu rozšíření portfolia, a to především v oblasti řízení vnitřního komfortu v místnostech. Co se týká podílu na obratu, dá se říct, že dominantní v našem portfoliu zůstávají stále pružinové svorky. Nicméně podíl automatizace na celkovém obratu stále roste a v současnosti činí přibližně 20 %.

Letecký pohled na výrobní areál WAGO

Dá se ve vašem oboru mluvit o trendech? Kterým směrem se ubírá?

Trendy zasahují každou oblast lidské činnosti, náš obor nevyjímaje. Osobně vidím nezadržitelný trend v České republice v odklonu od proprietárních řešení (firemních komunikací) k celosvětově standardizovaným sběrnicím, jako jsou KNX, BacNet, DALI, Enocean a u nás na okraji stojící LonWorks. Použití standardizovaných řešení přináší obrovské finanční výhody během provozu systému v budovách, díky snadné dostupnosti náhradních dílů s možností záměny výrobců a jednotnému BMS (Building Management System).

Dnes se pomalu mluví o oživení několika let padající ekonomiky. Jaké kroky jste museli podstoupit v zájmu zachování kvality nabízených služeb a postavení na trhu, abyste „ve zdraví přežili“, a je nějaké obecné „ponaučení“, které jste si z vývoje odnesli?

Od partnerů ASB

Celosvětově došlo k logické korekci, která se musela dostavit. V období, kdy k ní došlo, jsme hledali nová řešení pro segmenty trhu, v kterých jsme dříve nepůsobili. Pro nás byla důležitá právě pestrost portfolia našich zákazníků, o které jsme mluvili v úvodu. Díky tomu, že u různých typů klientů docházelo k poklesům s časovým posunem, se nás recese až tolik nedotkla a mohli jsme se i v posledních letech nadále rozvíjet.

A jak vidíte vývoj ekonomiky v nejbližším roce, -dvou letech?

Odborníci, kteří se ekonomikou zabývají, nevěděli, co přijde kolem roku 2008 / 2009. Takže ode mě dostanete těžko nějakou předpověď. V současné době mají naši zákazníci hodně práce a jsme za to rádi. Ale snažíme se být také připraveni na to, že se to může kdykoliv změnit.

Děkujeme za rozhovor.

RubrikyStavební podnikání