PSJ zvažuje výstavbu IGLAVIA PARKU

PSJ zvažuje výstavbu IGLAVIA PARKU

Rekonstrukci stávajícího sídla PSJ, zastavění volných ploch v jeho blízkosti moderní architekturou, nabídku kvalitních administrativních prostor a vytvoření klidové zóny parkového typu. To vše slibuje připravovaný developerský projekt PSJ s názvem IGLAVIA PARK, jehož úvodní etapa by mohla být zahájena ještě v příštím roce.

Pozemky vlastněné PSJ na Jiráskově ulici v blízkosti dálničního přivaděče k možnosti obdobné investice přímo vybízejí. „Cítíme, že krajské město postrádá velkoprostorové a plně klimatizované kanceláře nejvyšší kategorie. Proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení na zpracování studie zástavby v naší lokalitě. Jako nejvhodnější byly zvoleny návrhy studia Architekti Hrůša & Pelčák, které je mimo jiné autorem již dokončeného projektu Spielberk Office Centrum v Brně,“ uvedl za development PSJ holding Ing. Jiří Mutl. „V současné době zpracováváme tržní průzkum, který by měl zjistit, nakolik je reálné nové administrativní prostory naplnit. Dosavadní zjištění dávají novému projektu stále reálnější obrysy. Celkové náklady odhadujeme mezi 1,5 – 2 mld. Kč.“

Zvukomalebný a jednoduchý název IGLAVIA PARK je jednak odvozen z původního latinského názvu Jihlavy a zároveň souvisí s řešením projektu jako otevřeného administrativního souboru skládajícího se z několika budov s jednotným vnitřním uspořádáním. Ty jsou navíc umístěny do kultivovaného parkového území.

Nové budovy budou mít věžový charakter. Původní objekt PSJ tak po rekonstrukci dostane novou kvalitu jako rovnocenná součást nového celku. Pětice věžových objektů v místě hlavního příjezdu do města, v místě, kde vlastně počíná jeho kompaktní urbanistická textura, vytvoří symbolický motiv hradebních věží, motiv příjezdu do města, motiv artikulující místo přechodu „předměstské“ krajiny v pevnou strukturu města. Věžové stavby současně zajistí vhodnou kapacitu obchodovatelných kancelářských ploch při ponechání dostatečné plochy volného pozemku pro vytvoření parku.

Projekt předpokládá etapovitou výstavbu ze západu k východu v souladu s finančními možnostmi investora a situací na trhu nemovitostí. Postupně tak dojde k vybudování souvisejících dopravních napojení a úpravy zelených parkových ploch.

Úvodní fázi bude představovat rekonstrukce stávající výškové administrativní budovy PSJ, přičemž návrh počítá s demolicí nízké dvoupodlažní části k ní připojené. Poté by ve spojení s původní budovou vyrostly další dva desítipodlažní objekty propojené příčným krčkem vyrůstajícím ze společné podnože. Závěrečná etapa předpokládá výstavbu dalších dvou budov stejného řešení ve spodní východní části pozemku PSJ v prostoru pod současným objektem České spořitelny. Toho se projekt nijak nedotkne.

Propojení spodních podlaží jednotlivých věží umožňuje umístnění společného zázemí v podobě podzemích garáží, strojoven, vstupní hal, recepcí, konferenčních center, kantýn či kaváren. Právě v podzemních garážích bude umístněna drtivá většina 525 parkovacích míst.

V patrech bude každé podlaží skýtat takřka 1 700 m2 pronajímatelné kancelářské plochy s maximální flexibilitou. Celková hrubá podlažní plocha celého projektu by měla dosáhnout 39 000 m2.

Zdroj: PSJ HOLDING