Prodejny pro kutily expandují (profil společnosti BAUMAX ČR, s. r. o.)

Prodejny pro kutily expandují (profil společnosti BAUMAX ČR, s. r. o.)

Rakouská společnost BAUMAX, která je také největším provozovatelem hobby marketů v České republice, oslavila vloni kulaté výročí. Od chvíle, kdy byla ve štýrském Kindbergu na ploše 450 m2 vybudována první prodejna se stavebninami pod názvem Hobbymax, uplynulo již třicet let. Spolu se společností slavil také životní styl, který firma od počátku své existence úspěšně prosazuje – tedy Do it yourself neboli Udělej si sám. U nás byla první prodejna stavebnin BAUMAX otevřena v roce 1992. Od té doby se jejich počet v Česku zvýšil na 23, expanze na tuzemském trhu však zdaleka nekončí. Informace o rozvoji firmy a jejím přístupu k zákazníkům nám poskytl Ivo Řehák, ředitel marketingu a tiskový mluvčí pro ČR.

Jak hodnotíte minulý rok? Splnil vaše očekávání?

Ano, uplynulý rok naše očekávání vesměs splnil. Hospodářské výsledky svědčí o 5% nárůstu obratu.

Nedávno jste se rozhodli přemístit marketing firmy BAUMAX pro Českou republiku a Slovensko z Prahy do Bratislavy. Co vás vedlo k tého podstatné změně?

Chci upřesnit, že se jedná o sloučení oddělení marketingu a nákupu, která byla částečně umístěna v Praze a Bratislavě. Cílem je zefektivnění práce a zjednodušení interních komunikačních procesů. Na skutečnost, že byla zvolena Bratislava, a ne Praha, měla především vliv průměrná vzdálenost do všech prodejen v Česku a na Slovensku.

Plánujete další podobné rozsáhlé změny, například ve zvýšení počtu prodejních míst jak v České republice, tak ve světě?

Ano, expanzní plán počítá až se třiceti prodejnami v ČR do konce roku 2010. Jako první přijde na řadu Praha, kde otevřeme v brzké době novou velkoplošnou prodejnu. Co se ostatních států týče, v listopadu otevřel BAUMAX své první prodejny v Rumunsku, další na řadě je Bulharsko, Turecko a Ukrajina. Celkově se zvýší počet všech obchodních center firmy ze současných 122 na 184.

Prozradíte nám něco bližšího o nové pražské prodejně?

Bohužel z taktických důvodů nechceme bližší informace prozrazovat. Snad jen, že se bude jednat o velmi reprezentativní obchod s plochou nad 10 000 m2. Takovouto prodejnu si naši zákazníci v Praze zaslouží a jistě nezůstane pouze u jedné.

Jakým způsobem volíte šíři sortimentu pro jednotlivá prodejní místa?

Hlavním kritériem je samozřejmě velikost spádové oblasti.

A jaká jsou další kritéria? Máte například obchody, kde je věnována větší plocha stavebninám, jinde zase zahradě?

Jak jsem již řekl, spádová oblast je tím hlavním kritériem. Při uspořádání prodejny se snažíme vyjít vstříc maximálně všem ­zákazníkům. Chceme, aby jim byla k dispozici kom­pletní nabídka ve všech našich tzv. čtyřech světech.

Stručně o sortimentu
Současné prodejny nabízejí více než 35 000 druhů výrobků pro zahrádkáře, řemeslníky a kutily, z nichž více než polovina je nakupována v České republice. Důraz klade BAUMAX především na velký výběr v odděleních zahrady, stavebnin, nářadí a obkladů. Široký sortiment dále nabízí oddělení elektro, osvětlení, sanity, barev a tapet, koberců, stavebnin a dřeva, potřeb pro domácnost a autopříslušenství.

Pokuste se nám přiblížit profil vašeho ­cílového zákazníka.

Profil našeho zákazníka je možno charakterizovat asi následovně: věk kolem 25 až 55 let, jedná se převážně o muže se vztahem ke kutilství.

Jak si budujete svůj vztah ke klientům?

Vztah budujeme především různými věrnostními programy, speciálními nabídkami a v neposlední řadě i naši zákaznickou kartou BAUMAX, která je na našem trhu ojedinělá.

 

V čem spočívá jedinečnost této služby a jaké jsou její výhody?

Tato karta odměňuje naše stálé zákazníky. Kromě možnosti získat roční bonus až 10 % připravujeme pro majitele zákaznických karet řadu dalších výhodných nabídek, dárky a soutěže.

Např. v loňském roce jsme měli pro držitele karet soutěž, kde hlavní výhrou byl automobil. Všechny držitele karet pravidelně informujeme formou direkt mailů o novinkách či speciálních nabídkách.

Odkud ten nápad se zákaznickou kartou BAUMAX vzešel?

Myšlenka pochází od našeho zřizovatele z Rakouska. Obdobná karta funguje velmi úspěšně i na rakouském trhu. Nicméně u nás jsme podmínky maximálně přizpůsobili našim podmínkám.

V Česku nejste na trhu jediní. Koho vnímáte jako svého přímého konkurenta a jak hodnotíte svou tržní pozici?

Patříme ke špičce v naší branži a jako hlavního konkurenta vnímáme společnost OBI, která je podobná jak co do velikosti, tak i do počtu prodejen.

Historie
Společnost BAUMAX ČR, s. r. o., je dceřiná firma rakouské podnikatelské skupiny BAUMAX AG, Wien-Klosterneuburg. Provozuje největší síť hobby marketů v České republice.

Svou činnost zahájila v roce 1992 otevřením první prodejní haly v pražské Holešovické tržnici. V současné době má prodejny v Praze, v Hradci Králové a Ostravě a dále pak v Plzni, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Chomutově, Ústí nad Labem, Liberci, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Zlíně, Frýdku-Místku, Mostě, Kladně, Přerově, Táboře a ve Znojmě.

Mateřská společnost BAUMAX působí v současnosti ve 124 lokalitách v 7 zemích střední a jihovýchodní Evropy (Rakousko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko). Do roku 2010 chce provozovat více než 180 prodejen nejméně v osmi zemích.

Čemu připisujete svou tržní sílu?

Dobré postavení na trhu přisuzujeme jednak naší široké prodejní síti, která čítá 23 prodejen v 21 městech. Pro zákazníka to znamená, že do BAUMAXu tedy není daleko. Důležitou roli hraje i náš personál a také koncepce tzv. čtyř světů – to znamená svět zahrady, nářadí, bydlení a stavby.

Stavíte na zaměstnancích. Jak zabezpečujete jejich odbornost? Organizujete pro ně nějaká školení a další vzdělávání?

Všichni naši zaměstnanci procházejí pravidelnými školeními zaměřenými nejen na vztah se zákazníkem, ale ve spolupráci s našimi dodavateli zaměřenými i produktově. Cílem je, aby naši pracovníci vystupovali nejen profesionálně, ale byli i na dostatečné odborné výši.

Zastavme se u zmíněných produktových školení zaměstanců. Spolupracujete při nich například s dodavateli? Máte mezi zaměstnanci specialisty na jednotlivé sortimenty?

Tato školení jsou organizována ve spolupráci s našimi dodavateli a probíhají přímo v prodejnách. Kurzy jsou vedeny buď přímo zástupcem dodavatelské firmy, nebo naším odborným poradcem, který je specializován na příslušnou zbožovou skupinu. Naši prodavači se poté specializují na jednotlivé světy – zahradu, nářadí, bydlení a stavbu.

Na co klade vaše firma největší důraz?

 Je to především spokojený zákazník, ten je nejlepší chodící reklamou. Důraz klademe i na naše zaměstnance. Bez spokojených zaměstnanců není většinou spokojených zákazníků.

A co děláte pro pohodu svých zaměstanců?

Pro naše zaměstnance připravuje naše personální oddělení kompletní sociální program. Detaily bychom si rádi ponechali pro sebe.

Ludmila Doudová, Lidmila Ziková
Foto: archiv společnosti BAUMAX, s. r. o.